Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“... because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.” Romans 5:5.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“... because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.” Romans 5:5."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 “... because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.” Romans 5:5.

3 “Hate evil, you who love the Lord” Psalm 97:10. ========== “Let sinners be consumed from the earth, and let the wicked be no more” Psalm 104:35.

4 “If you love Me, you will keep My commandments ” John 14:15.

5 “I will surely buy it from you for a price, for I will not offer burnt offerings to the Lord my God which cost me nothing.” 2 Samuel 24:24.

6 “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.” Galatians 5:22-23.

7 Crete “love one another, love theft, love debauchery, hate your masters, and never tell the truth” ( ICC, 260).

8 “ Ἡ ἀ γάπη ἀ νυπόκριτος. ἀ ποστυγο ῦ ντες τ ὸ πονηρόν, κολλώμενοι τ ῷ ἀ γαθ ῷ, τ ῇ φιλαδελφί ᾳ ε ἰ ς ἀ λλήλους φιλόστοργοι, τ ῇ τιμ ῇ ἀ λλήλους προηγούμενοι.” Romans 12:9-10.

9 “ Ἡ ἀ γάπη ἀ νυπόκριτος. ἀ ποστυγο ῦ ντες τ ὸ πονηρόν, κολλώμενοι τ ῷ ἀ γαθ ῷ, τ ῇ φιλαδελφί ᾳ ε ἰ ς ἀ λλήλους φιλόστοργοι, τ ῇ τιμ ῇ ἀ λλήλους προηγούμενοι.” Romans 12:9-10.

10 ‘Prompte et sincere’ prompt and sincere


Κατέβασμα ppt "“... because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.” Romans 5:5."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google