Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εγκατασταση & ρυθμισεισ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εγκατασταση & ρυθμισεισ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εγκατασταση & ρυθμισεισ

2 Τι είναι το XAMPP; Μη κερδοσκοπικό έργο για την προώθηση του Apache Server Περιέχει επίσης τη MySQL, την PHP, και την Perl Συνοδεύεται επίσης από: mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32, Ming, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, and WEB- DAV + mod_auth_mysql

3 Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις
Κατεβάζουμε το XAMPP Lite από τη διεύθυνση: (προτιμάται η έκδοση .exe ~18ΜΒ) Το XAMPP Lite είναι μία απλουστευμένη έκδοση του XAMPP η οποία περιέχει: Apache + PHP ΜySQL + phpMyAdmin + OpenSSL + SQLite Χωρίς αναβαθμίσεις ή πρόσθετα. "Take-Run-Delete-Forget-it" πακέτο.

4 Εγκατάσταση του XAMPP Lite
Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο που κατεβάσαμε Στο extract path δίνουμε C:\ (υποχρεωτικά για Windows Vista). To XAMPP Lite θα εγκατασταθεί στο directory C:\xampplite Μπαίνουμε στον φάκελο C:\xampplite και εκτελούμε το αρχείο setup_xampp.bat

5 Εγκατάσταση του XAMPP Lite

6 Εκκίνηση του XAMPP Lite
Προσοχή ! Να μην τρέχει Skype το μηχάνημα σας! (Το Skype δουλεύει στην TCP πόρτα 80) Εκκίνηση: Εκτελούμε το C:\xampplite\xampp_start.exe Στα παράθυρα που θα εμφανιστούν, επιλέγουμε Άρση Αποκλεισμού για το mysqld και το Apache HTTP Server

7 Εκκίνηση του XAMPP Lite

8 Έλεγχος λειτουργίας υπηρεσιών
Επιλέξτε Status από το μενού στα αριστερά Oι υπηρεσίες(components) θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες (activated)

9 Τερματισμός του XAMPP Lite
Τερματισμός: Εκτελούμε το C:\xampplite\xampp_stop.exe Θα πρέπει να βγει ένα μήνυμα SHUTDOWN COMPLETE χωρίς σφάλματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διεργασίες mysqld.exe και apache.exe

10 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
Δύο τρόποι… α) Γραμμή εντολής (command prompt) – MySQL Client β) PHPMyAdmin

11 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
Ανοίγουμε τερματικό ή command prompt (Start ->Run->CMD) Πηγαίνουμε στο φάκελο εγκατάστασης του XAMPPLite (π.χ. C:\xampplite\mysql\bin) (Μόνο για Windows) Εκτελούμε τον MySQL client ως παρακάτω: mysql –u root –p

12 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

13 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
Στο command prompt της MySQL δίνουμε: create database όνομα_βάσης default collate=utf8_unicode_ci; Αν όλα πήγαν καλά πρέπει να πάρουμε το παρακάτω μήνυμα: Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

14 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο PHPMyAdmin το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: Ή από το μενού της αριστερής στήλης του κέντρου διαχείρισης του XAMPP , επιλέγουμε το phpMyAdmin από την ενότητα Tools

15 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
3. Κλικ ! 1. Όνομα 2. utf8_unicode_ci

16 Δημιουργία Χρηστών Command Line PHPMyAdmin Όπως και πριν
Στο command line του client (αφού έχουμε εισέλθει ώς root) δίνουμε: GRANT ALL PRIVILEGES ON ΟΝΟΜΑ_ΒΑΣΗΣ.* TO IDENTIFIED BY ‘TO_PASSWORD’;

17 Δημιουργία Χρηστών Συνοπτικά για να φτιάξουμε μια βάση με όνομα joomla_test και έναν χρήστη joomla_user δίνουμε τα παρακάτω mysql –u root –p (Μπαίνουμε ως διαχειριστές) CREATE DATABASE joomla_test default collate=utf8_unicode_ci; GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_test.* to identified by ‘joomla_user_password’; Στη συνέχεια μπορούμε να διαχειριστούμε τη βάση μπαίνοντας ως joomla_user mysql –u joomla_user –p SELECT DATABASE joomla_test; ...

18 Δημιουργία Χρηστών 1. Κλικ!

19 Δημιουργία Χρηστών 2. Κλικ!

20 Δημιουργία Χρηστών

21 Δημιουργία Χρηστών ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ PERMISSIONS!

22 Ρυθμίσεις PHP Οι ρυθμίσεις της PHP αλλάζουν από server σε server
Για να λειτουργήσει σωστά το Joomla πρέπει να έχουμε μερικά πράγματα υπόψη Register Globals OFF (Θέματα ασφάλειας) Memory Size 32MB (προβλήματα με Plugins) File Upload size (2ΜΒ ή περισσότερο)

23 Ρυθμίσεις PHP Μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις της PHP μέσω του αρχείου /etc/php.ini σε Unix συστήματα και c:\xampplite\php\php.ini σε XAMPP Lite σε Windows XP ή VISTA Σε πραγματικούς servers εμπορικού χαρακτήρα έχουμε δύο επιλογές ανάλογα την έκδοση της PHP. Μέσω του αρχείου php.ini στο /home/user/public_html/ Μέσω του αρχείου .htaccess στο /home/user/public_html/

24 Το αρχείο .htaccess Αρχείο αποκεντρωμένης διαχείρισης - παραμετροποίησης του apache server Επαναθέτει ένα υποσύνολο των καθολικών ρυθμίσεων του apache Οι συγκεκριμένες ντιρεκτίβες εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο κατάλογο και υποκαταλόγους (εκτός αν ρητός απενεργοποιείται στις ρυθμίσεις του apache), αλλά για λόγους ασφαλείας δεν εφαρμόζονται στους γονικούς καταλόγους. Προσοχή στη χρήση! Συνίσταται μόνο για έμπειρους χρήστες.

25 Ρυθμίσεις PHP register_globals = Off memory_limit = 32M
Τυπικό php.ini register_globals = Off memory_limit = 32M upload_max_filesize = 10M

26 Ρυθμίσεις PHP Τυπικό .htaccess php_flag register_globals off
php_value memory_limit 32M php_value upload_max_filesize 10M

27 Σετ Χαρακτήρων και collations
Ιδιαίτερα συνηθισμένο πρόβλημα στις βάσεις δεδομένων. Λάθος κωδικοποίηση των χαρακτήρων στη βάση του Joomla θα έχει μεγάλες συνέπειες στη λειτουργικότητα του συστήματος (π.χ. Εμφάνιση «ιερογλυφικών», αδυναμία αναζήτησης κτλ) Συστήνεται ανεπιφύλακτα το πρότυπο Unicode UTF-8 και βάσεις MySQL με utf8_unicode_ci collation.

28 Σετ Χαρακτήρων και collations
nalization-localization.html Σετ χαρακτήρων: Σύνολο από σύμβολα και κωδικοποιήσεις (encodings) Collation: Σύνολο από κανόνες για τη σύγκριση χαρακτήρων ενός σετ. ‘α’ > ‘β’ ; ‘Α’ = ‘α’ ; ‘Ö’=‘OE’ ;

29 Σετ Χαρακτήρων και collations
UTF-8 (RFC 3629) 1 έως 3 bytes ανά χαρακτήρα (2 για τα ελληνικά) Επαρκεί για όλους τους χαρακτήρες στις σημαντικότερες γλώσσες Έχει κανόνες με τη μορφή collations Για τα ελληνικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το utf8_unicode_ci ή το utf8_general_ci Το general_ci είναι γρηγορότερο από το unicode_ci σε πράξεις σύγκρισης. Δεν υποστηρίζει όλες τις γλώσσες εξίσου καλά με το unicode_ci. (Στα ελληνικά δεν υφίσταται πρόβλημα)


Κατέβασμα ppt "Εγκατασταση & ρυθμισεισ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google