Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3

2 αρχικός πίνακας δεδομένων
ερωτηματολόγιο n=10 οι ερωτώμενοι, m=9 οι ερωτήσεις κάθε ερώτηση έχει τουλάχιστον δύο κλάσεις (ή διαβαθμίσεις) η 9η ερώτηση πολλαπλής απάντησης πλήθος μεταβλητών = 11  Το κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από μία και μόνο ιδιότητα για τη μεταβλητή FYL,LIP,…,PAR3. M.A.D. αρχικός πίνακας δεδομένων Λογικός πίνακας (0-1)

3

4 Για το πρώτο άτομο 1-2 super market πολύ είναι άνδρας πολλά λιπαρά κάθε εβδομάδα μεγάλη συσκευασία ναι όχι ΜΕΒΓΑΛ ναι  Με τους λογικούς πίνακες (0-1) αναδεικνύονται οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα άτομα, σε αντιπαράθεση με τους αρχικούς πίνακες όπου τα άτομα χαρακτηρίζονται από τις μεταβλητές.  Το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής είναι σταθερό και ίσο με το πλήθος των μεταβλητών, δηλαδή 11.

5 Οι λογικοί πίνακες (0-1) συνδυάζονται άμεσα με τους πίνακες συμπτώσεων και τους πίνακες Burt, όπου διασταυρώνονται το σύνολο των ιδιοτήτων μεταξύ τους. Στο στοιχείο της διασταύρωσης δύο ιδιοτήτων σημειώνουμε τον αριθμό των αντικειμένων (=ατόμων) που παρουσιάζουν συγχρόνως τις δύο αυτές ιδιότητες. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

6 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ BURT) - 1

7 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ BURT) - 2

8 Οι λογικοί πίνακες (0-1) συνδυάζονται άμεσα με τους πίνακες συμπτώσεων και τους πίνακες Burt, όπου διασταυρώνονται το σύνολο των ιδιοτήτων μεταξύ τους. Στο στοιχείο της διασταύρωσης δύο ιδιοτήτων σημειώνουμε τον αριθμό των αντικειμένων (=ατόμων) που παρουσιάζουν συγχρόνως τις δύο αυτές ιδιότητες. Στις διασταυρώσεις των ίδιων μεταβλητών, μέσα σε γενικευμένους πίνακες Burt, εκτός της κυρίας διαγωνίου υπάρχουν μόνο μηδενικά. Συμμετρία ως προς την κύρια διαγώνιο (SPO2,MAR2)=(MAR2,SPO2)

9 Πόσα άτομα περιλαμβάνει Πόσες μεταβλητές υπάρχουν;
Δημιουργία Λογικού πίνακα (0 -1) και πίνακα BURT α/α Χ Υ 1 2 3 4 5 Αρχικός Πίνακας Δεδομένων Πόσα άτομα περιλαμβάνει το δείγμα μας; Πόσες ερωτήσεις περιέχει το ερωτηματολόγιο; Πόσες μεταβλητές υπάρχουν; Ποιες και πόσες οι κωδικοποιήσεις;

10 1 1 Υ Χ 2 2 3 Ο λογικός πίνακας (0-1) θα περιέχει 5 στήλες (κωδικοποιήσεις) και 5 γραμμές. α/α Χ1 Χ2 Υ1 Υ2 Υ3 1 2 3 4 5 Z (5 x 5)

11 Στοιχείο (1,1)  άθροισμα γινομένων 1ης γραμμής με την 1η στήλη
όπου Z’ ο ανάστροφος του πίνακα Z, δηλαδή του λογικού πίνακα (0-1). Στοιχείο (1,1)  άθροισμα γινομένων 1ης γραμμής με την 1η στήλη Στοιχείο (5,5)  άθροισμα γινομένων 5ης γραμμής με την 5η στήλη

12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 4

13 Πώς ερμηνεύουμε τον πίνακα Burt;
FYL1 FYL2 LIP1 LIP2 SYS1 SYS2 KAT1 KAT2 AGR1 AGR2 AGR3 PRO1 PRO2 PRO3 4 3 1 2 6 5 . Πώς ερμηνεύουμε τον πίνακα Burt;

14 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία κύριας διαγωνίου (1)
FYL1 FYL2 LIP1 LIP2 SYS1 SYS2 KAT1 KAT2 AGR1 AGR2 AGR3 PRO1 PRO2 PRO3 4 3 1 2 6 5 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία κύριας διαγωνίου (1) Διαπιστώνεται ότι 4 από τους 10 (40%) ερωτηθέντες είναι άντρες (FYL1) ενώ οι υπόλοιποι 6 (60%) είναι γυναίκες (FYL2). Το 50% των ερωτηθέντων (5/10) απάντησαν ότι αγοράζουν φρέσκο γάλα με λίγα λιπαρά (LIP1) ενώ το υπόλοιπο 50% με πολλά λιπαρά (LIP2).

15 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία κύριας διαγωνίου (2)
FYL1 FYL2 LIP1 LIP2 SYS1 SYS2 KAT1 KAT2 AGR1 AGR2 AGR3 PRO1 PRO2 PRO3 4 3 1 2 6 5 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία κύριας διαγωνίου (2) Επίσης διαπιστώνεται ότι 6 από τους 10 (60%) πίνουνε γάλα 1-2 φορές την ημέρα (KAT1) ενώ οι υπόλοιποι 4 (40%) πίνουνε γάλα πάνω από 3 φορές την ημέρα (KAT2). Με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύουμε τα στοιχεία που βρίσκονται επάνω στην κύρια διαγώνιο του πίνακα.

16 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία υπόλοιπου πίνακα (1)
FYL1 FYL2 LIP1 LIP2 SYS1 SYS2 KAT1 KAT2 AGR1 AGR2 AGR3 PRO1 PRO2 PRO3 4 3 1 2 6 5 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία υπόλοιπου πίνακα (1) Α’ τρόπος (ερμηνεία κατά στήλες): Το 75% των γυναικών (4 στις 6) (FIL2) αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2). B’ τρόπος (ερμηνεία κατά γραμμές): Το 80% (4 στους 5) από αυτούς που αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2), είναι γυναίκες (FIL2).

17 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία υπόλοιπου πίνακα (2)
FYL1 FYL2 LIP1 LIP2 SYS1 SYS2 KAT1 KAT2 AGR1 AGR2 AGR3 PRO1 PRO2 PRO3 4 3 1 2 6 5 Ερμηνεία πίνακα Burt – Ερμηνεία υπόλοιπου πίνακα (2) Α’ τρόπος (ερμηνεία κατά στήλες): Από αυτούς που αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2) 4 στους 5 (80%) αγοράζουν γάλα κάθε εβδομάδα (AGR1). B’ τρόπος (ερμηνεία κατά γραμμές): Το 80% (4 στους 5) αυτών που αγοράζουν γάλα κάθε εβδομάδα (AGR1), αγοράζουν τη μεγάλη συσκευασία (SYS2). Συνήθως ερμηνεύουμε τα στοιχεία των πινάκων Burt κατά στήλες


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ # 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google