Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές σχεδιασμού Disaster Recovery για την υποδομή πληροφορικής Διονύσης Χιντζίδης, Solutions Consultant.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές σχεδιασμού Disaster Recovery για την υποδομή πληροφορικής Διονύσης Χιντζίδης, Solutions Consultant."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές σχεδιασμού Disaster Recovery για την υποδομή πληροφορικής Διονύσης Χιντζίδης, Solutions Consultant

2 Θέματα  Δείκτες Αστοχίας כΑξιοπιστία, Διαθεσιμότητα, Redundancy  Φάση Σχεδιασμού Disaster Recovery Plan  Ορισμοί RTO/RPO  Βασικές τεχνολογίες  Virtual Machines & Disaster Recovery  Διαδικασία επιλογής Disaster Recovery Site

3 Δείκτες Αστοχίας  Μέτρηση Σφαλμάτων  Αξιοπιστία (Reliability)  Διαθεσιμότητα (Availability)  Κτίζοντας δομές με πλεονάζοντα συστατικά

4 Αξιοπιστία (Reliability)  Η ικανότητα ενός συστήματος, ή μιας υπηρεσίας να αποδώσει σύμφωνα με τα αναμενόμενα  Αλληλοεξαρτώμενα συστατικά  Μοντέλο σε ‘σειρά’: R s = R 1 x R 2 x …R n  Αύξηση συστατικών ‘σε σειρά’  Μείωση Αξιοπιστίας του συνόλου

5 Διαθεσιμότητα (Availability)  Βαθμός κατά τον οποίο μια λειτουργία είναι έτοιμη να δουλέψει  Planned & Unplanned Downtime  A = כMTBF: Mean Time Between Failures כMTTR: Mean Time To Repair

6 ‘Κτίζοντας δομές με πλεονάζοντα αριθμό συστατικών’  R a+b = R a + (R b x P (failure) ) כR a+b: Βαθμός αξιοπιστίας των συστατικών a+b כR a: Βαθμός αξιοπιστίας του συστατικού a כR b: Βαθμός αξιοπιστίας του συστατικού b כP (failure): Πιθανότητα του συστατικού a να αστοχήσει και γι’αυτό να χρειαστεί το συστατικό b

7 Recovery Point Objective Recovery Time Objective* * Η παρουσίαση βασίζεται –σε μεγάλο βαθμό– στην αντίστοιχη της VERITAS με τίτλο ‘DR Concepts and Planning’

8 Disaster Recovery | Φάσεις

9 Απαιτήσεις & Σχεδιασμός  Recovery Point Objective (RPO)  Recovery Time Objective (RTO)  Απαιτήσεις  Σχεδιασμός

10 Disaster Recovery | Ορισμοί כRecovery Point Objective (RPO) כRecovery Point Objective (RPO) – ∞ Σημείο στον χρόνο κατά το οποίο η ανάκτηση των δεδομένων θα οδηγήσει στην απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας כRecovery Time Objective (RTO) כRecovery Time Objective (RTO) – ∞ Ανώτατος χρόνος που απαιτείται για την πλήρη ανάκτηση των δεδομένων

11 Εφαρμογή RPO/RTO

12 Recovery Point Objective (RPO)  Οι επιχειρηματικές ανάγκες ‘οδηγούν’ στην επιλογή της αντίστοιχης τεχνολογίας

13 Recovery Time Objective (RTO)  Χρόνος Ανάκτησης: כΑνίχνευση Σφαλμάτων כΑνάκτηση Δεδομένων כΕπαναφορά εφαρμογών


Κατέβασμα ppt "Αρχές σχεδιασμού Disaster Recovery για την υποδομή πληροφορικής Διονύσης Χιντζίδης, Solutions Consultant."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google