Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β έρα Καρυώτη Θρησκευτικ ά Α΄ Γυμνασίου Περιεχόμενα Εκφώνηση Α π άντηση Συνέχεια α π άντησης Παιχνιδάκι  Τέλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β έρα Καρυώτη Θρησκευτικ ά Α΄ Γυμνασίου Περιεχόμενα Εκφώνηση Α π άντηση Συνέχεια α π άντησης Παιχνιδάκι  Τέλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Β έρα Καρυώτη Θρησκευτικ ά Α΄ Γυμνασίου

3 Περιεχόμενα Εκφώνηση Α π άντηση Συνέχεια α π άντησης Παιχνιδάκι  Τέλος

4 Στην Καινή Διαθήκη ο Α π όστολος Παύλος γράφει : Πίστη σημαίνει σιγουριά γι ' αυτά π ου ελ π ίζουμε και βεβαιότητα γι ' αυτά π ου δε βλέ π ουμε ( Εβρ 11, 5). Φέρει μάλιστα ως π αραδείγματα τέτοιας π ίστης π ρόσω π α α π ό την Παλαιά Διαθήκη αρχίζοντας α π ό τον Αβραάμ. Θυμηθείτε γεγονότα στα ο π οία είδαμε να εκδηλώνεται μια τέτοια π ίστη.

5  O ι Ισρ a ηλιτες, π ου ζούσαν στην Αίγυ π το, εμ π ιστευθήκαν τα λογία του Μωυσή και π ροσκυνήσαν τον Θεό. Α π οφάσισαν να εγκαταλείψουν την χωρά π ου ζούσαν και να ακολουθήσουν τον Μωυσή, ο ο π οίος τους υ π οσχέθηκε ότι θα τους οδηγήσει στην Γη της Ε π αγγελίας.  Ο ισραηλίτικος λαός εμ π ιστεύθηκε τα λογία του Μωυσή, π ου μόλις είχε κατεβεί α π ό το Όρος Σινά, και του ανέθεσε να συνάψει για εκείνον Διαθήκη με τον Θεό.

6  Οι Ισραηλίτες στα χρόνια της π ερι π λάνησής τους στη έρημο δοκιμάστηκαν σκληρά και υ π έφεραν π άρα μα π άρα π ολύ. Συνέχιζαν όμως το ταξίδι π ρος την Γη της Ε π αγγελίας, γιατί είχαν βαθιά π ίστη στον Θεό και π ίστευαν ότι θα π ραγματο π οιούσε αυτά π ου τους είχε π ει.

7


Κατέβασμα ppt "Β έρα Καρυώτη Θρησκευτικ ά Α΄ Γυμνασίου Περιεχόμενα Εκφώνηση Α π άντηση Συνέχεια α π άντησης Παιχνιδάκι  Τέλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google