Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοτικά Κριτήρια της Εκπαίδευσης και Χρηματοδότηση των ΑΕΙ Σπύρος Αμούργης, Αρχιτέκτων Ομ.Καθηγητής CSU, Πρόεδρος Συμβουλίου της ΑΣΚΤ 25 Νοεμβρίου 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοτικά Κριτήρια της Εκπαίδευσης και Χρηματοδότηση των ΑΕΙ Σπύρος Αμούργης, Αρχιτέκτων Ομ.Καθηγητής CSU, Πρόεδρος Συμβουλίου της ΑΣΚΤ 25 Νοεμβρίου 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοτικά Κριτήρια της Εκπαίδευσης και Χρηματοδότηση των ΑΕΙ Σπύρος Αμούργης, Αρχιτέκτων Ομ.Καθηγητής CSU, Πρόεδρος Συμβουλίου της ΑΣΚΤ 25 Νοεμβρίου 2013

2 Ποιο είναι το Πρόβλημα; Εκπαίδευση ή Μόρφωση; Υπάρχει ‘Ανώτερη’ και ‘Ανώτατη’ Εκπαίδευση; Η κοινωνία γνωρίζει τι θέλει; Υπάρχουν διαδικασίες λειτουργίας των ΑΕΙ; Πως διαχειρίζεται η Πολιτεία την Εκπαίδευση; 2

3 Γνώσεις ή μόρφωση : Τι δείχνουν οι διεθνείς τάσεις ; Το πείραμα ΚΙPP* στη Nέα Υόρκη: ευφυΐα ή δεξιότητες χαρακτήρα όπως η επιμονή και η περιέργεια ; Το 90% του εγκεφάλου αναπτύσσεται 0-5 ετών Το 90 % των χρημάτων πηγαίνει από 6των και άνω! Οι εξελίξεις της παιδαγωγικής και ποιές οι αλλαγές; στην εκπαίδευση στην Ελλάδα! * Knowledge Is Power Programme 3

4 Πορίσματα Έρευνας του OECD σε 22 χώρες Οκτ.2013 Έρευνα ενηλίκων για δεξιότητες χειρισμού : Του λόγου Αριθμών και Επίλυσης προβλημάτων Έδειξε: Η αύξηση των αριθμών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν απέδωσε. Απόφοιτοι λυκείων της Ολλανδίας και Ιαπωνίας επέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα από αποφοίτους πανεπιστημίων της Νότιας Ευρώπης. Υπάρχει σχέση μεταξύ καλύτερων αποδόσεων και κοινωνιών μεγαλύτερης ισότητας, π.χ. Σκανδιναβικές χώρες έναντι χωρών μεγαλύτερες κοινωνικές διαφορές όπως η Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία και ΗΠΑ. Το τελικό συμπέρασμα είναι πως υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του θεμέλιου που είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( βλέπε το προτεινόμενο τρίπτυχο – αν αληθεύει-των κατευθύνσεων των Λυκείων στην Ελλάδα). 4

5 Τι λέει ο πρόσφατος Ν. 4009/2011 Ο Ν.4009 /11:’Τα ΑΕΙ έχουν ως αποστολή: να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.’ Σε αντιπαράθεση, στις ΗΠΑ : Στην τελετή αποφοίτησης ο Πρύτανης καλεί να σηκωθούν, αντί όρκου, και με την εξουσιοδότηση της πολιτείας που του δίνει η θέση του « αποδίδει τον ‘τίτλο’ του… Bachelors ή Masters ή Doctor με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό προς τη κοινωνία»!!! 5

6 Περί Έρευνας ; The Professor of Physics ‘Alan Sokal hoax’, NYU John Bohannon, Professor of Biology, Harvard University: -Επιστημονική ανακοίνωση σε 304 επιστημονικά περιοδικά - Εγκρίθηκε από 157 και μόνο 98 το απέρριψαν -Τα υπόλοιπα 49 ή δεν απάντησα ή δεν το αξιολόγησαν. - Μόνο 36 έγραψαν παρατηρήσεις εκ των οποίων τελικά 16 δέχθηκαν να το δημοσιεύσουν. Αναφέρεται ότι το 2011 εστάλησαν περίπου 1,7 εκ. κείμενα για δημοσιεύσεις παγκοσμίως Υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα γενικά. Αντί να καλλιεργείται το πρώτο που είναι εφικτό όλοι προσβλέπουν στην εξαίρεση που είναι το δεύτερο!!! 6

7 Ποιές οι νέες κατευθύνσεις της Ανωτ……….* Εκπαίδευσης; H επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων δεν είναι μονόδρομος. Ποιός ο στόχος του πρώτου πτυχίου; Βασικέςγνώσεις Ποιός ο στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών; Ειδίκευσής Διά Βίου εκπαίδευσης; Συμπλήρωση/Επικαιροποίηση γνώσεων * Διεθνείς πρωτοτυπίες: Ανώτερη και Ανώτατη !!! 7

8 Οι ανάγκες της κοινωνίας Εκπαίδευση και κοινωνία δεν συμβαδίζουν. Εκπαίδευση και Απασχόληση ακολουθούν παράλληλους δρόμους χωρίς να συναντώνται Υπέρ-προσφορά αποφοίτων στην Ελλάδα ενώ η επαγγελματική εκπαίδευση συρρικνώνεται Ασαφείς στόχοι ΑΕΙ ή και Προγραμμάτων σπουδών. 8

9 Πρόσφατη έρευνα της αγοράς –Διεθνείς τάσεις Έρευνα σε 9 χώρες της εταιρίας McKinsey Consulting: ΗΠΑ, Βρετανία, Βραζιλία, Γερμανία,Ινδία, Μεξικό, Μαρόκο, Σαουδική Αραβία, και Τουρκία σε εταιρίες με προσωπικό 50-500 άτομα Έδειξε ότι παρά την οικονομική κρίση και μεγάλη ανεργία ιδιαίτερα των νέων: Μόνο το 43% βρίσκει ικανοποιητικό προσωπικό Το 57% είχε από 13-27 κενές θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο, διότι δεν είχαν ικανά προσόντα δεξιοτήτων!! 9

10 Παραδείγματα πολιτικής………… Στοιχεία πληθυσμού της Eurostat 1/1/2008 και COAC, αναλογίες Αρχιτεκτόνων ανά 1000 κατοίκους: 0.5/1000 Αυστρία,Τσεχία,Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σουηδία,με ανάλογο πληθυσμό με την Ελλάδα, επίσης Ολλανδία, Γαλλία, Ην.Βασίλειο, με μεγαλύτερο πληθυσμό με εξαιρέσεις τη Γερμανία 1.2, Ισπανία1.0 και Ιταλία 2.1 0.8/1000 ο Μέσος Όρος στην Ε.Ε. 1.3 /1000 η Ελλάδα, με 7 Σχολές και προσδοκίες για άλλες …… Αυτές τις υπερβολές θα έπρεπε να διορθώσει τόσο ο Ν 4009/11 όσο και το «Σχέδιο Αθηνά» του 2013. 10

11 Εκτίμηση του κόστους λειτουργίας Α Βασίζεται στις ανάγκες διδακτικού προσωπικού, που είναι και το μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας ενός ΑΕΙ: Παιδαγωγικά κριτήρια εκπαίδευσης που προσδιορίζουν ποσοτικά μεγέθη όπως το χρόνο και τον αριθμό φοιτητών για κάθε διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας ανά γνωστικό αντικείμενο [ πίνακας πιστωτικών μονάδων (α)φοίτησης και (β) διδασκόντων]. Στον χρόνο απασχόλησης των ΔΕΠ και τον εύλογο αριθμό των φοιτητών που διδάσκουν. Στον αριθμό του αναγκαίου διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού που απαιτείται με βάση τον αριθμό των φοιτητών που εκπαιδεύονται. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 (Β) Με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ( πλήρους φοίτησης) στα μαθήματα του προηγούμενου έτους υπολογίζεται το κόστος ανά φοιτητή που επιχορηγείται το κάθε ΑΕΙ για το επόμενο έτος. Το ποσό του κόστους διδασκαλίας που είναι και το μεγαλύτερο προσαυξάνεται με επιμερισμό ανά φοιτητή των υπολοίπων και πραγματικών δαπανών λειτουργίας σε διοικητικό προσωπικό και λοιπές πάγιες δαπάνες από έτος σε έτος. 16

17 (Γ) Το μεγαλύτερο μέρoς του προϋπολογισμού θα πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια της εκπαίδευσης, στο αριθμό των φοιτητών που εγγράφονται και παρακολουθούν κάθε μάθημα και στον αναγκαίο αριθμό διδακτικού προσωπικού. Η τακτική που ο κάθε ετήσιος προϋπολογισμός βασίζεται σε αύξηση ή μείωση ανάλογα με τη βούληση του εκάστοτε πολιτικού δεν είναι ‘μέθοδος’ διαχείρισης του δημόσιου χρήματος πολιτισμένης χώρας! 17

18 Περί εκπαίδευσης και παιδαγωγικής “The Innovator’s DNA”,2011 Clay Christensen *, Jeff Dyer, Hal Gregersen Associating Questioning Observing Networking Experimenting *Harvard Business School 18


Κατέβασμα ppt "Ποιοτικά Κριτήρια της Εκπαίδευσης και Χρηματοδότηση των ΑΕΙ Σπύρος Αμούργης, Αρχιτέκτων Ομ.Καθηγητής CSU, Πρόεδρος Συμβουλίου της ΑΣΚΤ 25 Νοεμβρίου 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google