Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ – ΘΕΩΡΗΜΑ MILLMAN

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ – ΘΕΩΡΗΜΑ MILLMAN"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ – ΘΕΩΡΗΜΑ MILLMAN

2 Θεώρημα επαλληλίας ή Υπέρθεσης
Η απόκριση σε μία αντίσταση ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, που έχει περισσότερες από μία διεγέρσεις (πηγές ) είναι το αλγεβρικό άθροισμα των μερικών αποκρίσεων κάθε μίας διέγερσης (πηγής) χωριστά. Για να υπολογίσουμε τη μερική απόκριση που είναι το αποτέλεσμα μιας πηγής πρέπει να διακόψουμε τη λειτουργία όλων των άλλων και να αφήσουμε στο κύκλωμα μόνο την πηγή που εξετάζουμε. Εδώ, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διακοπή της λειτουργίας των πηγών γίνεται με τον εξής τρόπο: αν πρόκειται για πηγή τάσης την αντικαθιστούμε με ένα βραχυκύκλωμα, ενώ αν πρόκειται για πηγή ρεύματος την αντικαθιστούμε με ένα ανοικτό κύκλωμα. Στους υπολογισμούς μας αντικαθιστούμε τις πραγματικές πηγές με ιδανικές πηγές τάσης, σε σειρά με αντιστάσεις ίσες με τις εσωτερικές τους. Τότε κατά την εφαρμογή του θεωρήματος βραχυκυκλώνουμε όλες τις πηγές τάσης εκτός από μία σε κάθε περίπτωση. Σημείωση: σαν εσωτερικές αντιστάσεις θεωρούμε τις αντιστάσεις που βάζουμε εξωτερικά. Θεώρημα Επαλληλίας - Θεώρηνα Millman

3 ΘΕΩΡΗΜΑ Μillman (παράλληλη συνδεσμολογία πηγών).
Αν οι πηγές με χαρακτηριστικά (E1,R1),(E2,R2),(E3,R3)……(En,Rn) συνδεθούν παράλληλα το σύστημα θα ισοδυναμεί με πηγή που έχει χαρακτηριστικά: Θεώρημα Επαλληλίας - Θεώρηνα Millman

4 Κύκλωμα σχ. 1 Θεώρημα Επαλληλίας - Θεώρηνα Millman

5 Κύκλωμα σχ. 2 Θεώρημα Επαλληλίας - Θεώρηνα Millman


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ – ΘΕΩΡΗΜΑ MILLMAN"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google