Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ- ΤΕΣΤ 30-11-2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ- ΤΕΣΤ 30-11-2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ- ΤΕΣΤ

2 Να δοθούν συμβολικά τα κυκλώματα
1 α β βραχυκύκλωμα

3 2.Τα τρία κυκλώματα πιο κάτω περιέχουν ταυτόσημες λάμπες και ίδιες μπαταρίες. να υποθέσεις ότι οι μπαταρίες είναι ιδανικές (δηλ. οι μπαταρίες δεν περιέχουν εσωτερική αντίσταση). Να ταξινομήσεις τη λαμπρότητα των πέντε πιο πάνω λαμπών. Εξήγησε πως αποφάσισες για την απάντηση σου. Οι λάμπες Α, Δ και Ε έχουν την ίδια λαμπρότητα, γιατί ενώ η Α είναι μόνη της, οι Δ και Ε έχουν την ίδια τάση στα άκρα τους και κατά συνέπεια την ίδια λαμπρότητα. Οι Β και Γ είναι σε σειρά και η κάθε μία έχει μισή τάση VΑ=VΔ=VΕ=VΠΗΓΗΣ VΒ=VΑ=VΠΗΓΗΣ/2

4 3.Το κύκλωμα δεξιά περιέχει μια ιδανική μπαταρία, τρεις παρόμοιες λάμπες και ένα διακόπτη.
 Με το διακόπτη ανοιχτό:  Ταξινόμησε τις λαμπρότητες των λαμπών. Εξήγησε.  Με το διακόπτη ανοιχτό: VΑ=VΒ=VΔ=VΠΗΓΗΣ/3 VΓ=0 Μετά που κλείνει ο διακόπτης: Η λαμπρότητα της λάμπας Α αυξάνει, ελαττώνεται ή παραμένει η ίδια; Εξήγησε Μετά που κλείνει ο διακόπτης: Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β ΚΑΙ Γ είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ άρα: Η ένταση του ρεύματος που περνά από την μπαταρία ΑΥΞΑΝΕΙ και κατά συνέπεια αυξάνει και είναι το ίδιο με το ρεύμα που περνά από την Α και Δ

5 Μετά που κλείνει ο διακόπτης:
Εξήγηση με τάση Πριν η τάση μοιραζόταν εξίσου στις Α Β Γ τώρα έχουμε τον κανόνα Σε αντιστάσεις σε σειρά: η τάση μοιράζεται έτσι που να είναι ανάλογη με την αντίσταση VΑ+VΒ,Γ+VΔ=VΠΗΓΗΣ Όμως τώρα VΒ,Γ<VΠΗΓΗΣ/3 Άρα VΑ+VΔ > VΠΗΓΗΣ/3 .Όλες οι λάμπες στο κύκλωμα είναι όμοιες. Να υποθέσεις ιδανική μπαταρία. Αρχικά ο διακόπτης είναι κλειστός. α. Να ταξινομήσεις τις τρεις λάμπες σε σειρά λαμπρότητας από τη πιο λαμπρή στην πιο ασθενική. Αν δύο ή περισσότερες λάμπες έχουν ίση λαμπρότητα να το δείξεις στην απάντηση σου. Εξήγηση με τάση VΑ,Γ+VΒ=VΠΗΓΗΣ Όμως τώρα VΑ,Γ<VΠΗΓΗΣ/2 Άρα VΒ > VΠΗΓΗΣ/2 άρα η λαμπρότητα της Β μεγαλύτερη

6 Όλες οι λάμπες στο κύκλωμα είναι όμοιες. Να υποθέσεις ιδανική μπαταρία
.Όλες οι λάμπες στο κύκλωμα είναι όμοιες. Να υποθέσεις ιδανική μπαταρία. Αρχικά ο διακόπτης είναι κλειστός. α. Να ταξινομήσεις τις τρεις λάμπες σε σειρά λαμπρότητας από τη πιο λαμπρή στην πιο ασθενική. Αν δύο ή περισσότερες λάμπες έχουν ίση λαμπρότητα να το δείξεις στην απάντηση σου. Εξήγηση με ένταση ΙΑ,=ΙΓ=ΙΒ/2 γιατί το ρεύμα που διαρρέει τη Β μοιράζεται στον κόμβο (1ος κανόνας Κίρχωφ) άρα η λαμπρότητα της Β μεγαλύτερη Ο διακόπτης ανοίγει. α. Η λαμπρότητα της Β αυξάνει, ελαττώνεται, ή παραμένει η ίδια; Εξήγησε τη λογική σου. Εξήγηση με τάση Τώρα η τάση της Β ελαττώνεται, καθώς η τάση μοιράζεται εξίσου στις Α και Β, άρα η Β έχει μικρότερη λαμπρότητα από πριν ενώ η Α καθώς έχει μεγαλύτερη τάση έχει και μεγαλύτερη λαμπρότητα. Η Γ σβήνει καθώς έχει τάση μηδέν

7 Το σχήμα δεξιά δείχνει ένα διάγραμμα ενός κυκλώματος.
Το ρεύμα που περνά από την 1 μοιράζεται στις 2 και 6. Ι2+Ι6=Ι1 Ο κλάδος της 2 έχει μεγαλύτερη αντίσταση, άρα από την 6 περνά περισσότερο ρεύμα από ότι στη 2. Το ρεύμα της 2 μοιράζεται στις 3 λάμπες σε ίσα ποσά καθώς είναι 3 λάμπες σε παράλληλη σύνδεση. Άρα: Λ1>Λ6>Λ2>Λ3=Λ4=Λ5

8 Για το επόμενο κύκλωμα:
α. Η λάμπα 2 είναι πιο λαμπρή, λιγότερο λαμπρή , εξίσου λαμπρή με τη λάμπα 3; Εξήγησε Ο κλάδος της 2 έχει μικρότερη αντίσταση από τον κλάδο της 3 καθώς οι 6 και 4 είναι παράλληλες και ο συνδυασμός τους έχει μικρότερη αντίσταση από την 5 άρα η 2 είναι περισσότερο λαμπρή από την 3. β. Το ρεύμα που περνά τη λάμπα 6 είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το ρεύμα που περνά από τη λάμπα 4 Εξήγησε. Αφού οι 6 και 4 παράλληλες, τα ρεύματα θα είναι ίσα. Ι6=Ι4 γ. Το ρεύμα που περνά τη λάμπα 1 είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το ρεύμα που περνά από τη λάμπα 3; Εξήγησε Θα είναι μεγαλύτερο αφού η 1 και η 3 δεν είναι σε σειρά. Δ. Ο κλάδος με τις λάμπες 2,4,6 έχει μεγαλύτερη, μικρότερη ίση, αντίσταση από την κλάδο με τις λάμπες 3,5. Εξήγησε (ήδη εξηγήθηκε)

9 Για το κύκλωμα να κατατάξετε τις λάμπες κατά σειρά λαμπρότητας (απαγορεύονται οι τύποι). Να δώσετε μια εξήγηση με βάση αντιστάσεις Το ρεύμα στο σημείο 1 μοιράζεται σε δύο ίσα ρεύματα Ι1 = Ι2 γιατί οι δύο κλάδοι έχουν ίσες αντιστάσεις Ι2 Α Β Γ 2 Δ 1 Ε Τα 2 ρεύματα ξαναενώνονται στο σημείο 2 και δίνουν το αρχικό ρεύμα Ι0 Ι1 Το ρεύμα Ι0 ξαναχωρίζεται σε δύο ρεύματα: Ι3 και Ι4. Η αντίσταση του αριστερού κλάδου Γ είναι μικρότερη (1 λάμπα) ενώ του δεξιού κλάδου είναι μεγαλύτερη Ι0 Ι4 Άρα το ρεύμα Ι0>Ι3>Ι1=Ι2>Ι4 Άρα ΛΓ>ΛΑ=ΛΒ>ΛΔ=ΛΕ Ι3


Κατέβασμα ppt "ΗΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ- ΤΕΣΤ 30-11-2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google