Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούμαι καθημερινά, από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες χρειάζονται ενέργεια, για να λειτουργήσουν .Χωρίς ενέργεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΕΡΓΕΙΑ Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούμαι καθημερινά, από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες χρειάζονται ενέργεια, για να λειτουργήσουν .Χωρίς ενέργεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούμαι καθημερινά, από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες χρειάζονται ενέργεια, για να λειτουργήσουν .Χωρίς ενέργεια δεν γίνεται καμία αλλαγή στη φύση.

2 Τα είδη ενέργειας Υπάρχουν 7 είδη ενέργειας, η χημική, η ηλεκτρική, η πυρηνική, η θερμότητα, η κινητική, η δυναμική και η φωτεινή ενέργεια.

3 Η χημική ενέργεια Η χημική ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία είναι αποθηκευμένη στο πετρέλαιο, στις μπαταρίες, στις στροφές και στα ξύλα. Επίσης είναι το σύνολο της δυναμικής ενέργειας που απαιτήθηκε για τη συγκρότηση μορίων χημικών ουσιών από διάφορα άτομα, κάτω από την αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων ή που αποθηκεύεται σε χημικές ενώσεις.

4 Η ηλεκτρική ενέργεια Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία μεταφέρεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν γίνεται χρήση του ηλεκτρισμού η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε άλλη μορφή ενέργειας π.χ. σε κινητική ενέργεια όταν λειτουργεί ένας κινητήρας ή σε φως όταν ανάβει ένας λαμπτήρας.

5 Η πυρηνική ενέργεια Η πυρηνική ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία απελευθερώνονται τα μόρια κατά τη σχάση του πυρήνα. Είναι δηλαδή η δυναμική ενέργεια που είναι εγκλεισμένη στους πυρήνες των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που τα συνιστούν.

6 Η θερμότητα Η θερμότητα είναι η ενέργεια που ρεει ένα θερμό σώμα σε ένα πιο ψυχρό. Επίσης η θερμική ενέργεια χαρακτηρίζει το σύνολο της κινητικής ενέργειας των σωματιδίων που συγκροτούν τα υλικά σώματα, καθώς αυτά κινούνται στο εσωτερικό τους με συνέπεια ν΄ αναπτύσσουν θερμοκρασία. Πρόκειται για εσωτερική ενέργεια ενός συστήματος που βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Ή απλούστερα: Θερμική ενέργεια ονομάζουμε την κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους.

7 Η κινητική ενέργεια Η κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια την οποία ονομάζουμε έτσι όταν τα σώματα κινούνται. Ως κινητική ενέργεια ενός σώματος ορίζεται η συνολική ενέργεια που χρειάζεται να απορροφήσει ένα σώμα προκειμένου να αποκτήσει ορισμένη μεταφορική ταχύτητα ή/και γωνιακή ταχύτητα ξεκινώντας από την ακινησία.

8 Η δυναμική ενέργεια Η δυναμική ενέργεια είναι η ενέργεια την οποία έχουν τα σώματα λόγω του ύψους που είναι έτοιμα να πέσουν και της παραμόρφωσης. Για να έχει νόημα η δυναμική ενέργεια, πρέπει ο παραπάνω υπολογισμός να μην εξαρτάται από τη διαδρομή που ακολουθήσαμε μεταξύ των δύο σημείων. Ένα δυναμικό πεδίο με την ιδιότητα αυτή ονομάζεται συντηρητικό ή διατηρητικό. Η Κινητική και η Δυναμική ενέργεια θεωρούνται ως οι δύο μορφές της Μηχανικής ενέργειας. Κατά την κίνηση ενός σώματος ή φορτίου σε συντηρητικό πεδίο δυνάμεων, και εφόσον δεν υπάρχουν τριβές, η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια και το αντίστροφο, το άθροισμά τους όμως είναι πάντα σταθερό και ίσο με τη μηχανική ενέργεια που αρχικά είχε το σώμα.

9 Η φωτεινή ενέργεια Η φωτεινή ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία έχουν τα σώματα αποθηκευμένη στο φως. Επίσης αναφέρεται στην κινητική ενέργεια των κινούμενων ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρεύμα), λόγω της ύπαρξης διαφοράς δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού.

10 Και τέλος Αυτή ήταν η παρουσίαση μου. Αναστάσιος Ι.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΕΡΓΕΙΑ Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούμαι καθημερινά, από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες χρειάζονται ενέργεια, για να λειτουργήσουν .Χωρίς ενέργεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google