Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση
Η πιο απλή κίνηση

2 Μια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη και ομαλή αν :
1) Η τροχιά του κινητού είναι ευθεία γραμμή. 2) Το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.

3 Συμπεράσματα : Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 0 ως 2 s ;
Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 2s ως 4 s ; Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 4s ως 6 s ; Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 0 ως 1 s ; Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 0 ως 0,5 s ; Συμπεράσματα : Η μέση ταχύτητα είναι σταθερή. Η στιγμιαία ταχύτητα είναι ίση με την μέση. Η στιγμιαία ταχύτητα είναι σταθερή.

4 Τι συμβαίνει με τη διεύθυνση και τη φορά της ταχύτητας ;
Επομένως τα υμ και Δx , έχουν ίδια διεύθυνση και φορά. Η ταχύτητα λοιπόν είναι σταθερό διάνυσμα. Το τελευταίο θα μπορούσε ν’ αποτελέσει ορισμό της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης.

5 Εξισώσεις Ένα κινητό μετατοπίζεται κατά Δx , σε χρονικό διάστημα Δt. Η στιγμιαία ταχύτητα είναι ίση με την μέση επομένως : Δx Πολλές φορές αντί για τη μετατόπιση χρησιμοποιούμε το διάστημα S και συμβολίζουμε με t το χρονικό διάστημα. Τότε :

6 Η εξίσωση θέσης Α Ο Β Ο παρατηρητής την χρονική στιγμή tο βλέπει το κινητό στη θέση Α και το διάνυσμα θέσης είναι : Την χρονική στιγμή t , βλέπει το κινητό στη θέση Β και το διάνυσμα θέσης είναι : Η μετατόπιση είναι : Ξέρουμε ότι :

7 Η τελευταία είναι η εξίσωση θέσης του κινητού.

8 Β Α Ο Αν ο παρατηρητής πατήσει το ρολόι του την στιγμή που το κινητό είναι στο Α , τότε to = 0. Η παραπάνω σχέση γράφεται :

9 Γραφική παράσταση της σχέσης
Είναι 1ου βαθμού , επομένως ευθεία. Όταν t = 0 , τότε x = xo t x xo

10 xo t x Δx x xο

11 Η ταχύτητα , δηλαδή, είναι η κλίση της «καμπύλης».
xo t x Δx φ Δt

12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο Να γραφεί η εξίσωση θέσης ενός κινητού που την στιγμή μηδέν βρίσκεται όπου και ο παρατηρητής και κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα

13 Ο Επομένως : x = 8.t ( S.I )

14 Ο Να γραφεί η εξίσωση θέσης ενός κινητού που την στιγμή μηδέν βρίσκεται 2 m δεξιά του παρατηρητή και απομακρύνεται με ταχύτητα

15 Ο Επομένως : x = 2 + t ( S.I )

16 Να γραφεί η εξίσωση θέσης ενός κινητού που την στιγμή μηδέν βρίσκεται 12 m πάνω από τον παρατηρητή και πλησιάζει με ταχύτητα Ο

17 Ο Επομένως : x = 12 –2. t ( S.I )

18 Τ Ε Λ Ο Σ


Κατέβασμα ppt "Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google