Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή.

2 Το διάνυσμα της ταχύτητας μεταβάλλεται όταν
μεταβάλλεται η διεύθυνσή του μεταβάλλεται η φορά του μεταβάλλεται το μέτρο του.

3 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση λέμε την ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα της ταχύτητας μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό δηλαδή

4 Το διανυσματικό φυσικό μέγεθος
που εκφράζει το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός σώματος ονομάζεται επιτάχυνση . Μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο SI είναι το

5 επιτάχυνσης και ταχύτητας
Το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχει την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα της μεταβολής της ταχύτητας , αλλά δεν έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα της ταχύτητας. Διανύσματα επιτάχυνσης και ταχύτητας Είδος κίνησης Το μέτρο της ταχύτητας Ομόρροπα Επιταχυνόμενη Αυξάνεται Αντίρροπα Επιβραδυνόμενη Μειώνεται Επιταχυνόμενη κίνηση Επιβραδυνόμενη κίνηση

6 Εξισώσεις κίνησης

7 υ = υ0 + α.t Για t0=0 έχουμε υ = α.t Αν και υ0=0 έχουμε

8 Γραφικές παραστάσεις

9 Α. Γραφική παράσταση «επιτάχυνση – χρόνος» (α – t)
Επιταχυνόμενη κίνηση α / Α Β α ΕΑΒΓΔ Δυ >0 υτελ>υαρχ Δυ Δ Γ t1 t2 t /s Τι υπολογίζεται από την γραφική παράσταση α – t ; Το εμβαδόν ΕΑΒΓΔ που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μεταβολή της ταχύτητας Δυ του κινητού στο χρονικό διάστημα Δt.

10 Επιβραδυνόμενη κίνηση
Δυ < υτελ<υαρχ α / t1 t2 t /s Δυ

11 Επιβραδυνόμενη κίνηση
Β. Γραφική παράσταση «ταχύτητα – χρόνος» (υ – t) Επιταχυνόμενη κίνηση υ / t /s t /s υ / υ = υ0+α.t t1 υ1 υ = α.t t1 υ1 υ0 t /s υ / υ0 υ = υ0-α.t Επιβραδυνόμενη κίνηση t1 υ1

12 1. Τι υπολογίζεται από την γραφική παράσταση (υ – t) ;
Β υ2 Δυ Α φ υ1 Γ υ0 Δt Από την κλίση της ευθείας ως προς τον άξονα του χρόνου έχουμε: t t1 t2 Η κλίση της ευθείας στη γραφική παράσταση υ – t αριθμητικά είναι ίση με το μέτρο της επιτάχυνσης.

13 2. Τι υπολογίζεται από την γραφική παράσταση (υ – t) ;
Γ υ ΕΑΒΓΔ Β Δx υ0 Δ t Α t Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μετατόπιση Δx του κινητού στο χρονικό διάστημα Δt.

14 Υπολογισμός της μετατόπισης του κινητού
Γ υ Β ΕΑΒΓΔ Δx υ0 Δ Α t t Δx=E(ΑΒΓΔ) Αν x0=0, τότε: Αν επιπλέον υ0=0, τότε:

15 α) Επιταχυνόμενη κίνηση
Γ. Γραφική παράσταση «θέση – χρόνος» (x – t) α) Επιταχυνόμενη κίνηση t1

16 β) Επιβραδυνόμενη κίνηση


Κατέβασμα ppt "Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google