Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου

2 (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση.
(Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) (IV) (V) η σ ταχύτητα επιτάχυνση έ ταχύτητα επιτάχυνση Θ Χρόνος Χρόνος Χρόνος Χρόνος Χρόνος Για να απαντήσουμε στο ερώτημα: Ποιες από αυτές τις γραφικές παραστάσεις αντιπροσωπεύουν μια κίνηση με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση; Παρατηρούμε ότι το διάγραμμα θέσης θα πρέπει να είναι παραβολή ενώ το διάγραμμα ταχύτητας θα πρέπει να είναι ευθεία ενώ της επιτάχυνσης α= σταθερή (Α) Ι, ΙΙ και ΙV (Β) Ι και ΙΙΙ (Γ) ΙΙ και V (Δ) ΙV μόνο (Ε) V μόνο (Γ) ΙΙ και V (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. (Β) το σώμα κινείται με επιτάχυνση που ελαττώνεται ομοιόμορφα (Γ) το σώμα κινείται με ταχύτητα που αυξάνει ομαλά (Δ) το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα (Ε) Το σώμα δεν κινείται (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. έχουμε τη γραφική παράσταση της κίνησης ενός σώματος. Ποια φράση δίνει την καλύτερη ερμηνεία; Ταχύτητα Χρόνος

3 (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση.
έχουμε τη γραφική παράσταση της κίνησης ενός σώματος. Ποια φράση δίνει την καλύτερη ερμηνεία; Η β αποκλείεται γιατί θα έπρεπε το διάγραμμα της ταχύτητας να είναι μια καμπύλη Η γ αποκλείεται γιατί αν η ταχύτητα αυξάνει ομαλά θα έπρεπε να έχει κλίση προς τα πάνω. Η δ αποκλείεται γιατί θα έπρεπε να είναι το διάγραμμα μια παράλληλη γραμμή και η ε αποκλείεται γιατί το διάγραμμα θα ήταν στο μηδέν. Στην Α έχουμε σταθερή μεταβολή της ταχύτητας στη μονάδα του χρόνου, δηλ. σταθερή επιτάχυνση Ταχύτητα Χρόνος (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. (Β) το σώμα κινείται με επιτάχυνση που ελαττώνεται ομοιόμορφα (Γ) το σώμα κινείται με ταχύτητα που αυξάνει ομαλά (Δ) το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα (Ε) Το σώμα δεν κινείται

4 Η ταχύτητα στο 2ο δευτερόλεπτο είναι:
Α) 0,4 m/sec Β) 2,0 m/sec Γ) 2,5 m/sec Δ) 5,0 m/sec Ε) 10,0 m/sec H γραφική παράσταση δείχνει την ταχύτητα ως συνάρτηση του χρόνου για ένα αυτοκίνητο που έχει μάζα 1.5 x 103 Kg. Πόση είναι η επιτάχυνση στη στιγμή 30 s; Α) 10 m/s² Β) -5 m/s² Γ) 1,5 m/s² Δ) 1 m/s² Ε) 25 m/s² Δυ =30m/s-10m/s= 20m/s Δt=40s-20s=20 s

5 Ίδια υ Ίδια υ Κινητό Α Κινητό Β
Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν; α) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά βρίσκονται στην ίδια θέση. β) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα.  Γ) Να σχεδιάσετε την ταχύτητα ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά.  Δ) Να σχεδιάσεις την επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά. Ίδια υ Ίδια υ Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν; Για να έχουμε επιτάχυνση μηδέν θα πρέπει η ταχύτητα να μη μεταβάλλεται . Για το κινητό Α δεν υπάρχει δυσκολία καθώς το κινητό έχει σταθερή ταχύτητα άρα έχει συνεχώς επιτάχυνση μηδέν. Το κινητό Β ξεκινά με ταχύτητα μηδέν και τελικά καταλήγει με ταχύτητα μηδέν. Δηλαδή στην αρχή αυξάνει η ταχύτητα του όμως μετά ελαττώνεται. Αυξάνει από t=0 μέχρι 16 και ελαττώνεται μετά το 22, δηλ. στο t=16 μέχρι 22 είναι σταθερή Κινητό Α Κινητό Β

6 Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν;
α) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά βρίσκονται στην ίδια θέση. β) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα.  Γ) Να σχεδιάσετε την ταχύτητα ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά.  Δ) Να σχεδιάσεις την επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά. Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν; Για να έχουμε επιτάχυνση μηδέν θα πρέπει η ταχύτητα να μη μεταβάλλεται . Για το κινητό Α δεν υπάρχει δυσκολία καθώς το κινητό έχει σταθερή ταχύτητα άρα έχει συνεχώς επιτάχυνση μηδέν. Το κινητό Β ξεκινά με ταχύτητα μηδέν και τελικά καταλήγει με ταχύτητα μηδέν. Δηλαδή στην αρχή αυξάνει η ταχύτητα του όμως μετά ελαττώνεται. Αυξάνει από t=0 μέχρι 16 και ελαττώνεται μετά το 22, δηλ. στο t=16 μέχρι 22 είναι σταθερή Κινητό Α

7

8 tA tB tA tB tD tD Θέση κατά μήκος της τροχιάς
Ταχύτητα κατά μήκος της τροχιάς Χρόνος Χρόνος tA tB tA tB tD tD


Κατέβασμα ppt "Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google