Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυα Υπολογιστών (Γ’ έτος, ΣΤ’ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση / προσοχή κατά την προετοιμασία για την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυα Υπολογιστών (Γ’ έτος, ΣΤ’ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση / προσοχή κατά την προετοιμασία για την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυα Υπολογιστών (Γ’ έτος, ΣΤ’ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση / προσοχή κατά την προετοιμασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό εξάμηνο

2

3 Γραπτές εξετάσεις & Εξεταστέα ύλη Εξέταση με κλειστά βιβλία! Διδακτικό εγχειρίδιο: «Δίκτυα Υπολογιστών» (Andrew Tanenbaum, 2003, εκδ. Κλειδάριθμος) Δεν θα επιτρέπονται ούτε σημειώσεις (συμπεριλαμβανομένων των διαφανειών του μαθήματος) κατά την εξέταση Εξεταστέα ύλη Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από τα θέματα που καλύφθηκαν κατά τις διαλέξεις του μαθήματος Μπορείτε να καταφύγετε στα σχετικά κεφάλαια του διδακτικού εγχειριδίου αν δυσκολευτείτε να κατανοήσετε κάποια από τις διαφάνειες

4 Τρόπος αξιολόγησης Ο βαθμός στην (υποχρεωτική) εργασία του μαθήματος έχει βαρύτητα ίση με το 20% της τελικής βαθμολογίας Όποιος δεν έχει παραδώσει την εργασία θα έχει τελικό βαθμό ως και 8 Ύφος γραπτών εξετάσεων: Κατανόηση βασικών θεωρητικών θεμάτων Κατανόηση των θεμάτων, τεχνολογιών και εργαλείων που αναφέρθηκαν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Πιθανότατα ανάπτυξη περίπου 5-6 θεμάτων (από σύνολο 7-8 προσφερόμενων θεμάτων) με άθροισμα 11 μονάδων (με άριστα το 10)

5 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 1η Ορισμός και δομικά στοιχεία ενός δικτύου Η/Υ Χρησιμότητα δικτύων Η/Υ Κατηγοριοποίηση δικτύων βάσει μεγέθους client/server και peer-to-peer δίκτυα Το μοντέλο client/server στο web

6 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 2η (το φυσικό επίπεδο) Τι περιλαμβάνει Ορισμός αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων Αναλογική και ψηφιακή μετάδοση Πλεονεκτήματα ψηφιακής μετάδοσης Γενικές αρχές μέσων επικοινωνίας (communication media) και παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου μέσου μετάδοσης Κωδικοποίηση (coding) Το τηλεφωνικό δίκτυο Είδη και κατανόηση μεθόδων διαμόρφωσης αναλογικών σημάτων Διαδικασία ψηφιοποίησης αναλογικού σήματος Πολυπλεξία: ορισμός και κατανόηση των 4 κύριων τεχνικών Διαφορές μεταξύ μοντέλων (δικτύων) μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτου

7 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 3η ( Επίπεδο ζεύξης δεδομένων ) Τι είναι και γιατί χρειάζονται τα πρότυπα; Γιατί έχει κυριαρχήσει η λογική των επιπέδων στις αρχιτεκτονικές των δικτύων Η/Υ Ποια είναι τα στρώματα του OSI (απλή αναφορά) Πως κατανοείτε τη διαδικασία της ενθυλάκωσης (encapsulation); Ανίχνευση Σφαλμάτων (Error Detection): Μονοδιάστατη και δυσδιάστατη ισοτιμία (πιθανή άσκηση!) Κατανόηση μεθόδων αξιόπιστης μετάδοσης: Πρωτόκολλα Παύσης και Αναμονής, Οπισθοδρόμηση κατά Ν, Επιλεκτική Επανάληψη Εργαστήριο: Τι είναι και ποια η σκοπιμότητα των διαγνωστικών εργαλείων Πως λειτουργούν τα εργαλεία ping και traceroute

8 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 4η ( Υπόστρωμα ελέγχου πρόσβασης στο μέσο – MAC sublayer ) Κατηγορίες MAC πρωτοκόλλων (με επεξήγηση) ΜΑC πρωτόκολλα χωρίς συγκρούσεις: κατηγορίες, πρωτόκολλο Token Ring Τοπολογίες (δακτυλίου, αρτηρίας, αστέρα) Ethernet: Χαρακτηριστικά, λειτουργία, ο MAC αλγόριθμος του Ethernet, ανίχνευση συγκρούσεων Κάρτες δικτύου, MAC διευθύνσεων ARP (Address Resolution Protocol) Τρόποι διασύνδεσης Ethernet τμημάτων (segments) Οργάνωση LANs (με και χωρίς δίκτυο κορμού) Εργαστήριο (ε ργαλεία ανάλυσης πρωτοκόλλων) Τι είναι ένα ε ργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων, από ποιους χρησιμοποιείται, πως λειτουργεί, ποιες οι δυνατότητες του Ethereal

9 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 5η ( επίπεδο δικτύου ) Βασικές λειτουργίες του επιπέδου δικτύου Διαφορές μεταξύ γεφυρών (bridges) και δρομολογητών (routers) Κατανόηση των πεδίων (της λειτουργίας και σημασίας τους) της επικεφαλίδας ενός IP datagram Πως λειτουργεί η τεμάχιση και συναρμολόγηση στο IP IP διευθύνσεις, ονόματα περιοχής, διευθυνσιοδότηση (ασκήσεις με subnet masks) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Κατηγορίες αλγορίθμων δρομολόγησης στο Internet Λειτουργία του Routing Information Protocol (RIP)

10 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 6η ( επίπεδο μεταφοράς ) Υπηρεσίες του Επιπέδου Μεταφοράς (γιατί είναι απαραίτητο σε σχέση με το επίπεδο ζεύξης δεδομένων;) Sockets και ports, κατηγορίες ports Δημιουργία συνδέσεων με τη μέθοδο της «τριπλής χειραψίας» (πως με αυτή τη μέθοδο αποφεύγονται πιθανά προβλήματα;) Αλγόριθμος ελευθέρωσης συνδέσεων Διαφορές πρωτοκόλλων UDP & TCP Κατανόηση των πεδίων (της λειτουργίας και σημασίας τους) της επικεφαλίδας ενός TCP segment Τεχνικές ελέγχου ροής στο TCP Έλεγχος συμφόρησης στο TCP (Congestion Control) Εργαστήριο (ε ργαλεία προσομοίωσης δικτύων) Γιατί χρειάζονται τα εργαλεία προσομοίωσης δικτύων Χαρακτηριστικά του εργαλείου προσομοίωσης δικτύων OPNET

11 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 7η (επίπεδο εφαρμογών) Διαφορές αρχιτεκτονικών client-server, P2P, υβριδικών αρχιτεκτονικών client-server και P2P Διευθυνσιοδότηση διεργασιών Διαφορές πρωτοκόλλων TCP & UDP Κατανόηση του HTTP, διαφορές επίμονου και μη-επίμονου HTTP Λειτουργία των Cookies Προσωρινή αποθήκευση Web αντικειμένων: web caches Λειτουργία πρωτοκόλλου FTP Λειτουργία του DNS, (ιεραρχική) κατανομή DNS servers, αναδρομικά και επαναληπτικά ερωτήματα σε DNS servers

12 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 8η ( Θέματα ασφάλειας δικτύων ) Σχέση Συμβατικής – Ηλεκτρονικής Ασφάλειας Παράμετροι Ασφάλειας (ποιες είναι, τι αφορούν) Βασικά κρυπτογραφίας, συμμετρική και μη-συμμετρική κρυπτογραφία Ψηφιακές υπογραφές (digital signatures)

13 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 9η ( Ασύρματα & Κινητά δίκτυα ) Εφαρμογές κινητών & ασύρματων επικοινωνιών Ασύρματα έναντι σταθερών δικτύων Στοιχεία ενός ασύρματου δικτύου Χαρακτηριστικά ασύρματων ζεύξεων, Πρόβλημα κρυμμένου τερματικού (Hidden terminal problem) WiFi δίκτυα, Λειτουργία IEEE 802.11 MAC πρωτοκόλλου (CSMA/CA) Στοιχεία αρχιτεκτονικής ενός κυψελωτού δικτύου (cellular network), διαμοίραση συνοτήτων GSM: έμμεση δρομολόγηση στο κινητό, handoff με κοινό MSC

14 Που θα δώσετε προσοχή / έμφαση κατά την προετοιμασία σας για τη γραπτή εξέταση Διάλεξη 10η ( Ασύρματο Internet ) Είδη καθυστέρησης σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων Ορισμοί ασύρματου Internet και κινητού εμπορίου Σενάρια ανάκτησης πληροφορίας μέσω ασύρματου δικτύου Πλεονεκτήματα και προβλήματα ασύρματου Internet Το τεχνολογικό τοπίο του ενσύρματου και ασύρματου Internet WAP: τι είναι, εφαρμογές, λειτουργία, αρχιτεκτονική, η γλώσσα WML, τι είναι οι WAP προσομοιωτές, νεότερες εκδόσεις, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα i-mode: τι είναι, αρχιτεκτονική, η γλώσσα cHTML, διαφορές (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα) σε σχέση με το WAP


Κατέβασμα ppt "Δίκτυα Υπολογιστών (Γ’ έτος, ΣΤ’ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση / προσοχή κατά την προετοιμασία για την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google