Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη
Το σύστημα της φεουδαρχίας

2 α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη
Η κοινωνία του Φραγκικού Κράτους: - Κυρίως αγροτική. Τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού αποτελούσαν οι αγρότες. Την εποχή των Μεροβίγγειων: συνθήκες ανασφάλειας στην Ευρώπη Οι αδύναμοι αναζήτησαν την προστασία των ισχυρών, των αρχόντων. Οι διάφορες κοινωνικές δυνάμεις δέθηκαν μεταξύ τους με δεσμούς εξάρτησης.

3 Οι ιεραρχικά ανώτεροι άρχοντες παραχωρούσαν σε άλλους ευνοούμενους υποτελείς (βασάλους) εκτάσεις γης (φέουδα → η κοινωνία: φεουδαρχική – οι άρχοντες: φεουδάρχες). Ως αντάλλαγμα απαιτούσαν πίστη, υποτέλεια, διάφορες υπηρεσίες. Ανέλαβαν την υποχρέωση να τους παρέχουν - προστασία και - κάθε είδους βοήθεια.

4 Η επίσημη αναγνώριση ενός άρχοντα ως υποτελούς ενός άλλου ισχυρού άρχοντα: τελετή περιβολής.
Η παραμέληση των υποχρεώσεων εκ μέρους των υποτελών συνεπαγόταν την αφαίρεση του φέουδου.

5 Τελετή περιβολής

6 Ο όρκος πίστης και υποταγής (Homagium)
Ο όρκος πίστης και υποταγής (Homagium). Ο υποτελής βάζει τα δύο χέρια του στα χέρια του φεουδάρχη. Από μια τελετή περιβολής. Μικρογραφία τον 13ου αι. Αρχεία Διαμερίσματος Ανατολικών Πυρηναίων. Perpignan.

7 Το φεουδαρχικό συμβόλαιο
Στα μέσα του Απριλίου, μια Πέμπτη (του έτους 1127) δόθηκε όρκος υποταγής στον κόμη της Φλάνδρας, ως έκφραση σεβασμού και πίστης, με την τάξη που θα ιστορήσουμε στη συνέχεια. Πρώτα έκαναν όρκο έτσι: ο κόμης ρωτούσε τον μέλλοντα υποτελή αν θέλει ανεπιφύλακτα να γίνει ακόλουθος του και εκείνος απαντούσε "θέλω". Ύστερα αδελφώνονταν μ' έναν ασπασμό ενώ ο υποτελής είχε βάλει τα χέρια του στα χέρια του κόμη. Σ' ένα δεύτερο στάδιο ο υποτελής έταζε αφοσίωση στον τελετάρχη του κόμη μ' αυτά τα λόγια: "Ορκίζομαι στην πίστη μου ότι από αυτή τη στιγμή θα είμαι πιστός στον κόμη Γουλιέλμο και θα κρατήσω τον όρκο μου σε κάθε περίσταση, με καλή πίστη και χωρίς δόλο". Σ' ένα τρίτο στάδιο ο υποτελής ορκιζόταν το ίδιο στα ιερά λείψανα των αγίων. Μετά το μέρος αυτό της τελετής ο κόμης με τη ράβδο, που κρατούσε στα χέρια του, έκανε τη βεβαίωση της περιβολής του αξιώματος σε όλους εκείνους που έταξαν σ' αυτόν πίστη και σεβασμό και πήραν όρκο, με τον τρόπο που ιστορήσαμε. Απόσπασμα από το έργο του χρονογράφου Galbert de Bruges, Ιστορία του φόνου του Καρόλου του Καλού, κόμη της Φλάνδρας.

8 Κοινωνική πυραμίδα Βασιλιάς
Άμεσοι υποτελείς (κόμητες, βαρώνοι, μαρκήσιοι κ.ά.) → φεουδάρχες, αριστοκρατία Κατώτεροι υποτελείς (έπαιρναν γη ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους. Και εκκλησιαστικοί άρχοντες) Ελεύθεροι γεωργοί (=μικροϊδιοκτήτες) Πάροικοι (η πλειονότητα – διαβαθμισμένη κατά τόπους ελευθερία – δεμένοι με τη γη) Δούλοι (από νομική άποψη, κινητά αντικείμενα)

9

10 β. Η επικράτηση του συστήματος της φεουδαρχίας
Αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 8ου αι., μετά την κατάρρευση της δυναστείας των Μεροβιγγείων. Σταθμός οι μεταρρυθμίσεις του Καρλομάγνου: Τρεις λειτουργίες της φεουδαρχίας – αναπτύχθηκαν πλήρως στο κράτος του Καρόλου και τα διάδοχα κράτη: Στρατιωτική: Ο στρατός γίνεται φεουδαρχικός: Τίθεται υπό την ηγεσία των φεουδαρχών. Καθένας τους συμμετέχει με τους υποτελείς του και τον οπλισμό τους. Οικονομικοκοινωνική και Πολιτική:

11 Τη δυνατότητα αυτή αποκτούν οι φεουδάρχες χάρη στην οικονομική και πολιτική δύναμη που σε τοπικό επίπεδο τους εξασφαλίζει το φέουδο. Ανάλογα αποτελέσματα είχε η διοικητική μεταρρύθμιση του Καρόλου, διότι στους βασιλικούς αξιωματούχους παραχωρούνταν γαίες. 10ος και 11ος αι.: Η διάλυση των κρατών των Καρολιδών και οι εχθρικές επιδρομές - δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας, - ενίσχυσαν την ανάγκη προστασίας των κατοίκων.  Το φεουδαρχικό σύστημα γενικεύθηκε.

12 Ερωτήσεις Τράπεζας Θεμάτων
Ποια ήταν η δομή της φεουδαρχικής κοινωνίας της Δυτικής Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα; Να αποδώσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: τελετή της περιβολής, βασάλοι, φέουδο, φεουδάρχης.

13 Ερωτήσεις Τράπεζας Θεμάτων
Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Καρλομάγνος, βασάλος, πρόνοια, φεουδαρχία, περιβολή, εξάρτηση, υποτελής, Πιπίνος. Το σύστημα της ______________ αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του 8ου αιώνα. Σταθμό στη διαμόρφωση του συστήματος αποτέλεσαν οι μεταρρυθμίσεις του ________________. Οι ιεραρχικά ανώτεροι άρχοντες προσέφεραν σε άλλους ευνοούμενους ______________ τους, οι οποίοι ονομάζονταν _______________, εκτάσεις γης και έδιναν όρκους πίστης στον άρχοντα στην λεγόμενη τελετή της ________________.

14 Ερωτήσεις Τράπεζας Θεμάτων
Στο σύστημα της φεουδαρχίας: α. τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού αποτελούσαν οι φεουδάρχες. β. ο στρατός τέθηκε κάτω από την ηγεσία των φεουδαρχών. γ. καταργήθηκε η τελετή περιβολής. δ. στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας βρισκόταν η Εκκλησία Στην κοινωνική πυραμίδα της Φεουδαρχίας: α. δεν εντάσσονταν οι κληρικοί. β. κάτοχοι φέουδων μπορούσαν να είναι και εκκλησιαστικοί άρχοντες. γ. οι άμεσοι υποτελείς του βασιλιά αποτελούσαν την πολυπληθέστερη ομάδα. δ. δεν υπήρχαν δούλοι.

15 Ερωτήσεις Τράπεζας Θεμάτων
Στο σύστημα της Φεουδαρχίας της Δυτικής Ευρώπης, οι κατώτεροι υποτελείς: α. ήταν πάροικοι. β. απαγορευόταν να είναι κληρικοί. γ. απαγορευόταν να κατέχουν φέουδα. δ. έπαιρναν γαίες από τους άμεσους υποτελείς του βασιλιά


Κατέβασμα ppt "7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google