Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε, ότι εύκολα εμφανιζόταν σπινθήρας στο διάκενο μεταξύ δύο ακροδεκτών αν αυτοί φωτιζόντουσαν με φως παρά όταν οι ακροδέκτες ήταν σε σκότος. Παρατήρησε επίσης ότι ο αρνητικός ακροδέκτης ήταν πιο ευαίσθητος από τον θετικό ακροδέκτη. Στην συνέχεια ανακαλύφθηκαν και άλλα πειραματικά δεδομένα που αφορούσαν το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το φαινόμενο οφείλεται στην εκπομπή αρνητικά φορτισμένα σωματια (Hallwachs 1889). Τα εκπεμπόμενα σωμάτια αποσπώνται λόγω του προσπίπτοντος φωτός (Hallwachs κ.α. 1889). Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του δυναμικού επαφής ενός μετάλλου και της φωτοευαισθησίας (Elster και Geitel 1889). Το φωότρευμα είναι ανάλογο της έντασης του φωτός (Elster και Geitel 1891). Τα εκπεμπόμενα σωμάτια είναι ηλεκτρόνια (Lenard και J.J. Thomson 1889). Οι κινητικές ενέργειες των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητες από την ένταση του φωτός και ότι οαριθμός των ηλεκτρονίων είναι ανάλογος προς την ένταση του φωτός (Lenard 1902). Τα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια έχουν μέγιστη κινητική ενέργεια που είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος του φωτός και δεν εκπέμπονται ηλεκτρόνια αν το μήκος κύματος υπερβαίνει μία τιμή που καλείται κατώφλιο (Lenard 1902). Τα φωτοηλεκτρόνια εκπέμπονται ακαριαία με την έναρξη φωτισμού.

3 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
3

4 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φύση του φωτός

5 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως 5

6 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο 6

7 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck 7

8 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck Έργο εξαγωγής 8

9 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck Έργο εξαγωγής Ορθή – ανάστροφη πόλωση 9

10 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck Έργο εξαγωγής Ορθή – ανάστροφη πόλωση Δυναμικό επαφής 10

11 Θεωρητικό Μέρος Φύση του φωτός

12 Θεωρητικό Μέρος

13 Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα

14 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα
και αποτελεί το μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που διεγείρει το μάτι μας

15 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα
και αποτελεί το μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που διεγείρει το μάτι μας 400nm-700nm

16 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα
και αποτελεί το μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που διεγείρει το μάτι μας 400nm-700nm

17 Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα;
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα;

18 Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα;
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα; ΟΧΙ !!!

19 Έχει και σωματιδιακή φύση
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα; ΟΧΙ !!! Έχει και σωματιδιακή φύση

20 Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης

21 Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Φαινόμενο Compton

22 Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Φαινόμενο Compton Φωτόνια ή Κβάντα

23 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

24 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

25 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!! Ενέργεια φωτονίου

26 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!! Σταθερά του Planck

27 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

28 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!! Ορμή φωτονίου

29 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

30 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

31 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

32 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση

33 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως έχει διττή φύση
Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση Το φως έχει διττή φύση

34 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως έχει διττή φύση Κυματική φύση
Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση Το φως έχει διττή φύση Φαινόμενα διάδοσης Κυματική φύση

35 Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός – ύλης
Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση Το φως έχει διττή φύση Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός – ύλης Σωματιδιακή φύση Φαινόμενα διάδοσης Κυματική φύση

36 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

37 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Γυάλινος σωλήνας

38 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

39 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

40 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

41 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

42 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

43 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

44 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Συχνότητα κατωφλίου

45 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Συχνότητα κατωφλίου

46 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Ο ρυθμός εκπομπής ηλεκτρονίων είναι ανάλογος της έντασης του φωτός Συχνότητα κατωφλίου

47 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Ο ρυθμός εκπομπής ηλεκτρονίων είναι ανάλογος της έντασης του φωτός Η μέγιστη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων δεν εξαρτάται από την ένταση του φωτός Συχνότητα κατωφλίου

48 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

49 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κmax f fc

50 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κmax f fc Η εκπομπή των ηλεκτρονίων είναι ουσιαστικά ακαριαία ανεξάρτητα από την ένταση του προσπίπτοντος φωτός

51 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία

52 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία Σχεδόν άμεση εκπομπή

53 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία Σχεδόν άμεση εκπομπή Εξάρτηση από την ένταση

54 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία Σχεδόν άμεση εκπομπή Εξάρτηση από την ένταση Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη της έντασης του φωτός.

55 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία Σχεδόν άμεση εκπομπή Εξάρτηση από την ένταση Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη της έντασης του φωτός. Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων εξαρτάται από την ένταση του φωτός.

56 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κβαντική θεωρία Το φως αποτελείται από μικρά πακέτα ενέργειας: κβάντα ή φωτόνια

57 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κβαντική θεωρία Το φως αποτελείται από μικρά πακέτα ενέργειας: κβάντα ή φωτόνια

58 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου

59 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου Έργο εξαγωγής του μετάλλου

60 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου Έργο εξαγωγής του μετάλλου

61 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου Έργο εξαγωγής του μετάλλου

62 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών

63 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li 2p 2s 1s

64 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li Ατομικό δυναμικό 2p 2s 1s

65 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li Ατομικό δυναμικό 2p 2s Η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη 1s

66 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ατομικό δυναμικό 2p 2s
Ένα άτομο Li Ατομικό δυναμικό 2p 2s Η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη 1s Διακριτές ενεργειακές στάθμες

67 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ατομικό δυναμικό 2p 2s
Ένα άτομο Li Ατομικό δυναμικό 2p 2s Η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη 1s Διακριτές ενεργειακές στάθμες Τι θα συμβεί εάν πλησιάσουμε ένα δεύτερο άτομο;

68 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p 2s 1s Δύο άτομα 2p 2s 1s

69 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p 2s 1s Δύο άτομα 2p 2s 1s Το ατομικό δυναμικό μεταβάλλεται

70 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p 2s 1s Δύο άτομα 2p 2s 1s Το ατομικό δυναμικό μεταβάλλεται Κάθε διακριτή ενεργειακή στάθμη έχει διαχωριστεί σε δύο

71 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p 2s 1s Δύο άτομα 2p 2s 1s Το ατομικό δυναμικό μεταβάλλεται Κάθε διακριτή ενεργειακή στάθμη έχει διαχωριστεί σε δύο Η διαφορά ενέργειας των δύο σταθμών γίνεται τόσο μεγαλύτερη όσο τα άτομα πλησιάζουν

72 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p 2s 1s Δύο άτομα 2p 2s 1s Η απόσταση των δύο σταθμών είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ασθενέστερα είναι «δεμένα» τα ηλεκτρόνια με το άτομο

73 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p 2s 1s Δύο άτομα 2p 2s 1s Αύξηση του αριθμού των ατόμων συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των ενεργειακών σταθμών

74 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p 2s 1s Δύο άτομα 2p 2s 1s Στερεό 2p 2s 1s

75 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Στερεό 2p 2s 1s Ενεργειακή ζώνη Στα στερεά σχηματίζονται ενεργειακές ζώνες

76 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Στερεό 2p 2s 1s Ενεργειακή ζώνη Στα στερεά σχηματίζονται ενεργειακές ζώνες Οι ενεργειακές περιοχές που διαχωρίζουν τις ενεργειακές ζώνες ονομάζονται ενεργειακά χάσματα

77 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Στερεό 2p 2s 1s Ενεργειακή ζώνη Στα στερεά σχηματίζονται ενεργειακές ζώνες Οι ενεργειακές περιοχές που διαχωρίζουν τις ενεργειακές ζώνες ονομάζονται ενεργειακά χάσματα Οι ιδιότητες των στερεών εξαρτώνται μεταξύ άλλων από τον τρόπο που έχουν καταληφθεί οι ζώνες από τα ηλεκτρόνια

78 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής

79 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Πλήρως κατειλημμένες ζώνες
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Άδεια ζώνη Πλήρως κατειλημμένες ζώνες

80 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο

81 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μία ή περισσότερες ενεργειακές ζώνες είναι εν μέρει κατειλημμένες Μέταλλο

82 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο Ημιαγωγός Ζώνες σχεδόν πλήρως κατειλημμένες

83 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Ενεργειακό χάσμα Ενεργειακό χάσμα Μέταλλο Ημιαγωγός

84 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Ενεργειακό χάσμα Ενεργειακό χάσμα Μέταλλο Ημιαγωγός Οι μονωτές παρουσιάζουν μεγάλο ενεργειακό χάσμα

85 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Ενεργειακό χάσμα Ενεργειακό χάσμα Μέταλλο Ημιαγωγός Οι ημιαγωγοί παρουσιάζουν μικρότερο ενεργειακό χάσμα

86 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών

87 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Ενεργειακό χάσμα Ενεργειακό χάσμα Μέταλλο Ημιαγωγός Ζώνη αγωγιμότητας

88 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Ενεργειακό χάσμα Ενεργειακό χάσμα Μέταλλο Ημιαγωγός Ζώνη αγωγιμότητας Ζώνη σθένους

89 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ελεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια αγωγιμότητας Ζώνη αγωγιμότητας Κινούνται σχεδόν «ελεύθερα» μέσα στο μέταλλο με ενέργειες που αντιστοιχούν στη ζώνη αγωγιμότητας Μέταλλο

90 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών
Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ελεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια αγωγιμότητας Ζώνη αγωγιμότητας Κινούνται σχεδόν «ελεύθερα» μέσα στο μέταλλο με ενέργειες που αντιστοιχούν στη ζώνη αγωγιμότητας Μέταλλο Η ενέργεια Fermi είναι η ενέργεια των ηλεκτρονίων στην ανώτερη κατειλημμένη ενεργειακή στάθμη στους 0οΚ

91 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Μέταλλο Κενό W φωτόνιο

92 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Μέταλλο Κενό W Ηλεκτρόνιο

93 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Μέταλλο Κενό W Ηλεκτρόνιο Στάθμη Fermi

94 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Μέταλλο Κενό ΔΕ=hf W Στάθμη Fermi

95 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Μέταλλο Κενό Κινητική ενέργεια ηλεκτρονίου W Στάθμη Fermi

96 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Μέταλλο Κενό Κινητική ενέργεια ηλεκτρονίου W Στάθμη Fermi

97 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

98 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Φωτοκύτταρο V

99 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Κάθοδος V

100 Θεωρητικό Μέρος Φίλτρο επιλογής μονοχρωματικού φωτός
Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Φίλτρο επιλογής μονοχρωματικού φωτός V

101 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Άνοδος V

102 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

103 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Ποτενσιόμετρο V

104 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V Πολύμετρο

105 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

106 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V Δυναμικό αποκοπής

107 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό Μέρος
Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V Έργο εξαγωγής

108 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό Μέρος
Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V Δεν ταυτίζεται με το έργο εξαγωγής της καθόδου

109 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Θεωρούμε δύο μέταλλα με διαφορετικό έργο εξαγωγής Wa και Wκ με Wa > Wκ

110 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Θεωρούμε δύο μέταλλα με διαφορετικό έργο εξαγωγής Wa και Wκ με Wa > Wκ Συνδέουμε τα δύο μέταλλα με αγωγό μηδενικής αντίστασης

111 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Οι ενέργειες Fermi εξισώνονται

112 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Οι ενέργειες Fermi εξισώνονται Οι επιφάνειες των δύο μετάλλων βρίσκονται σε διαφορετικές ενέργειες

113 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

114 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V ΔΕ eV

115 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V ΔΕ eV

116 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V ΔΕ eV Ανάστροφη τάση

117 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V ΔΕ eV Εμφανίζεται ως διαφορά δυναμικού

118 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

119 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

120 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

121 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Επιλέγουμε την ανάστροφη τάση V ίση με τη τάση αποκοπής του φωτοηλεκτρικού ρεύματος

122 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Επιλέγουμε την ανάστροφη τάση V ίση με τη τάση αποκοπής του φωτοηλεκτρικού ρεύματος

123 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

124 Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου
Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Υπολογίζουμε την σταθερά του Planck και το έργο εξαγωγής


Κατέβασμα ppt "Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google