Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ζήτηση χρήματος: εξαρτάται από ονομαστικό επιτόκιo, i

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ζήτηση χρήματος: εξαρτάται από ονομαστικό επιτόκιo, i"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ζήτηση χρήματος: εξαρτάται από ονομαστικό επιτόκιo, i
Κεϋνσιανή θεωρία ζήτησης χρήματος (θεωρία προτίμησης ρευστότητας) Ζήτηση χρήματος εξαρτάται: ονομαστικό επιτόκιο, i (αρνητικά) και πραγματικό εισόδημα Υ (θετικά).

2 Αγορά χρήματος: Ζήτηση: (Μ/P)d = L(i,Y) (1) i = r+πe (2)
(M/P)s = M/P (3) (1), (2), (3) ⇒ M/P = L(r+πe , Y) (σχέση ισορροπίας) η πραγματική αξία της ποσότητας χρήματος που κυκλοφορεί εξαρτάται από r, πe, Y.

3 M/P = L(r+πe , Y) αν αυξηθεί η προσφορά χρήματος:
Μπορεί να αυξηθούν οι τιμές μειωθούν τα ονομαστικά επιτόκια i=r+πe αυξηθεί το πραγματικό εισόδημα Μακροχρόνια: Το πραγματικό εισόδημα σταθερό => Ρ↑, ή i ↓

4 Ανακοίνωση Μεταβολής στη Νομισματική Πολιτική
το ΜS αυξηθεί στο μέλλον Αλλά, ΜS, τώρα σταθερή πe ↑ => (i=r+ πe) i ↑ (M/P)d ↓ (M/P)d =L(i,y) Η ζήτηση χρήματος μειώνεται Άρα Υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος Οι τιμές αυξάνονται (Ρ↑) Υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος μηδενίζεται

5 Τρέχουσα αλλά και αναμενόμενη επεκτατική νομισματική πολιτική επηρεάζουν τις τιμές: (πληθωρισμός) τώρα

6 Σχέση Μ/Ρ και Υ 1) Ποσοτική θεωρία Μ/Ρ, Υ σταθερή σχέση
όταν Μ αυξάνεται τότε το επίπεδο τιμών Ρ αυξάνεται Μ↑ => Ρ↑ Μ/Ρ, Υ : σταθερή σχέση ΜV=PY M/P=(1/V)Y εισοδηματική ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος σταθερή

7 2) Θεωρία προτίμησης ρευστότητας (κεϋνσιανή θεωρία ζήτησης χρήματος)
Μ/Ρ, Υ όχι σταθερή σχέση Αν αυξηθεί η προσφορά χρήματος Μ → το ονομαστικό επιτόκιο μειώνεται Αγορά χρήματος:

8 Πληθωρισμός B. Μη αναμενόμενου Κόστος:
Α. προσδοκώμενου (αναμενόμενου) πe↑ B. Μη αναμενόμενου

9 Α. κόστος προσδοκώμενου πληθωρισμού
το ονομαστικό επιτόκιο αυξάνεται => κόστος της διακράτησης χρήματος αυξάνεται => μειώνεται η ζήτηση χρήματος κόστος σόλας Κόστος τιμοκαταλόγων Κόστος για επιχειρήσεις που δεν αυξάνουν άμεσα τις τιμές τους

10 Στρεβλώσεις: π.χ. πληθωριστική αύξηση εισοδήματος => μεγαλύτερη φορολογία
Χρήμα χάνει την αξία του ως μέσο μέτρησης της αξίας

11 Β. Μη προσδοκώμενος πληθωρισμός
Ανακατανομή πλούτου από δανειστές σε δανειζόμενους Σταθερά ονομαστικά εισοδήματα ↓ Ανακατανομή πλούτου από σταθερά σε όχι σταθερά εισοδήματα Αβεβαιότητα

12 Υπερπληθωρισμός Κόστος σόλας Κόστος τιμοκαταλόγων
Στρέβλωση καταναλωτικής συμπεριφοράς Μείωση πραγματικής αξίας φορολογικών εσόδων

13 Έκδοση νέων χαρτονομισμάτων
Το χρήμα παύει να επιτελεί τις βασικές του λειτουργίες Επιστροφή στον αντιπραγματισμό Αίτια υπερπληθωρισμού; Υπερβολική αύξηση προσφοράς χρήματος για την κάλυψη δημοσιονομικού ελλείμματος Τιθάσευση υπερπληθωρισμού: εξορθολογισμός δημοσιονομικών εσόδων, εξόδων της κυβέρνησης

14 Κλασσική Διχοτόμηση Διαχωρισμός πραγματικών- ονομαστικών μεγεθών
Τα πραγματικά μεγέθη δεν επηρεάζονται από την προσφορά χρήματος Μ επηρεάζει Ρ MV=PY Χρήμα ουδέτερο

15 Χρήμα επηρεάζει ονομαστικά μεγέθη
Σχετικές τιμές προϊόντων, παραγωγικών συντελεστών, προσδιορίζονται σε επί μέρους αγορές Συμφωνία: ουδετερότητα χρήματος μακροχρόνια Βραχυχρόνια το χρήμα δεν είναι ουδέτερο

16 Βραχυχρόνια: Μs ↑ (τιμές σταθερές) i↓ αν και r↓
η μείωση των πραγματικών επιτοκίων επιδρά θετικά στη ζήτηση επενδύσεων=> επενδύσεις αυξάνονται πραγμ. εισόδημα αυξάνεται


Κατέβασμα ppt "Ζήτηση χρήματος: εξαρτάται από ονομαστικό επιτόκιo, i"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google