Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί της αιτίας Φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται π.χ. Χαιρόμουν, γιατί έβλεπα στα πράσινα κλαριά του δέντρου πολύχρωμα κεριά. Εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέσμους γιατί, διότι, επειδή, αφού, ή με λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως αιτιο-λογικοί σύνδεσμοι: που, καθώς, μια και, μια που, σαν..που, κ.λπ., ή με το για να. Έχουν άρνηση δε(ν).

3 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επιρρηματικοί προσδιορισμοί του σκοπού
Ο τελικός σύνδεσμος να εισάγει τελικές προτάσεις και δεν πρέπει να συγχέεται με το βουλητικό μόριο να που εισάγει βουλητικές προτάσεις. Δείχνουν σε ποιο σκοπό αποβλέπει αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται π.χ. Οι νησιώτες συγκεντρώνονταν, για να τραγουδή-σουν με χαρά. Εισάγονται με τους συνδέ-σμους για να, να. Έχουν άρνηση μην.

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί του αποτελέσματος Εισάγονται με τους συνδέσμους ώστε, που, με το σύνδεσμο να, ή με εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως αποτελεσμα-τικοί σύνδεσμοι ώστε να, που να, για να, κ.λπ. Φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλε-σμα του περιεχο-μένου της πρότα-σης που προσδιο-ρίζεται π.χ. Δεν έβρισκε καιρό, ώστε να μας πει ένα παραμύθι. Με τους συνδέσμους ώστε, που έχουν άρ-νηση δε(ν), ενώ με τις εκφράσεις που έχουν να έχουν άρνηση μη(ν).

5 Επιρρηματικοί προσδιορισμοί της προϋπόθεσης
ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επιρρηματικοί προσδιορισμοί της προϋπόθεσης Εισάγονται με τον υποθετικό σύνδεσμο αν (εάν), με τους χρονικούς συνδέσμους (όταν έχουν σημασία υπο-θετική) σαν, άμα, και με το σύνδεσμο να . Έχουν άρνηση δε(ν). Η υποθετική πρόταση λέγεται υπόθεση, και η πρόταση που προσδιορίζεται από αυτήν από-δοση. Η υπόθεση και η απόδοση μαζί ονομάζονται υποθετικός λόγος. Περιέχουν την προϋπόθεση (τον όρο) που πρέπει να ισχύει, για να γίνει αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται π.χ. Αν πλάσεις άξιο το κορμί, θα στεφανωθείς με το αμάραντο κλωνάρι.

6 ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί της εναντίωσης ή της παραχώρησης. Οι εναντιωματικές προτάσεις εισάγονται με τους αντιθετικούς συν-δέσμους αν και, ενώ, μολονότι, καθώς και με τα μόλο που, και που, και ας, ας, κ.λπ. Φανερώνουν εναντίωση (ισχυρή αντίθεση) προς αυ-τό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται και που το θεωρούμε πραγματικό. Έχουν άρνηση δε(ν), εκτός από τις προτάσεις που εισά-γονται με το και ας, οι οποίες έχουν άρνηση μη(ν). π.χ. Αν και θύμωσε, του συγχώρεσε τα λόγια του. Οι παραχωρητικές προτάσεις εισάγονται με τα: και αν, και να, και..να, που να, ας..και, και φανερώνουν 1) εναντίωση προς αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται, το οποίο θεωρούμε όχι πραγματικό, αλλά ενδεχόμενο ή αδύνατο και 2) παραχώρηση σε κά-τι που είναι αντίθετο από αυτό που δηλώνει η παραχωρητική πρό-ταση. Έχουν άρνηση μη(ν), εκτός από τις προτάσεις που εισάγονται με το και αν, οι οποίες έχουν άρνηση δε(ν). π.χ. Δεν τα παρατάω, που να χαλάσει ο κόσμος.

7 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου.
Εισάγονται με τους χρονικούς συνδέσμους: όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν, πριν να, μόλις, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, όποτε, άμα, ή με λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως χρονικοί σύνδεσμοι: όσο, ότι, εκεί που, όσο που, έως ότου να, κάθε που, κ.λπ. π.χ. Όλα θα φαίνονται πιο όμορφα, όταν ξημερώσει μια καινούρια μέρα. Η χρονική πρόταση δείχνει, αν κάτι, σε σχέση με αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται, είναι: 1) Σύγχρονο 2) Προτερόχρονο 3) Υστερόχρονο

8 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται με αναφορικά επιρρήματα ή με άλλους αναφορικούς επιρρηματικούς προσδιορισμούς και προσδιορίζουν ένα επίρρημα ή έναν άλλο επιρρηματικό προσδιορισμό μιας πρότασης. Δηλώνουν: τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό, συμφωνία, εναντίωση ή παρα-χώρηση, παρομοίωση. Ονοματικές αναφορικές προτάσεις περιέχουν επιρρηματική έννοια και δηλώνουν: 1) αιτία (αναφορικές αιτιολογικές) 2) σκοπό (αναφορικές τελικές) 3) αποτέλεσμα (αναφορικές αποτελεσματικές) 4) προϋπόθεση (αναφορικές υποθετικές) 5) εναντίωση ή παραχώρηση (αναφορικές παραχωρητικές)


Κατέβασμα ppt "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google