Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γ.

2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν διαπιστωθούν εάν υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο & ως προς τις τάξεις του 4 ου Γυμνασίου Θήβας, στις διατροφικές συνήθειες τους, κατά τη σχολική περίοδο 2014 -15. Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

3 ΔΕΙΓΜΑ Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

4 Το δείγμα αποτέλεσαν n = 93 μαθητές –τριες του 4 ου Γυμνασίου Θήβας: Αγόρια n=44 Κορίτσια n=49 Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος ΑγόριαΚορίτσια Α ‘ ΤΑΞΗ1816 Β’ ΤΑΞΗ1317 Γ’ ΤΑΞΗ1316

5 Το ερωτηματολόγιο έχει 18 θέματα (items) που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες ενώ οι απαντήσεις δίνονται σε μια τετραβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=Ποτέ…4=Πάντα). Περιορισμός της έρευνας: Δεν έχει ελεγχθεί η δομική εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

6 ΜΕΘΟΔΟΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Το ερωτηματολόγια δόθηκε πριν από την έναρξη της διδακτικής ώρας για να συμπληρωθούν εθελοντικά, στο μέσο του διδακτικού έτους 2014-15. Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων έγιναν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21. Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

8 Διαφορές ως προς το φύλο: Χρησιμοποιώντας Τ- test εξετάσθηκαν εάν υπάρχουν (σ.σ.) διαφορές στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών-τριων του 4 ου Γυμνασίου, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι τα αγόρια δεν διέφεραν από τα κορίτσια (p>.05). Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

9 Διαφορές ως προς τον παράγοντα τάξη: Παρόμοια χρησιμοποιώντας πολλαπλές Αναλύσεις διακύμανσης εξετάσθηκαν εάν υπάρχουν διαφορές στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών-τριων ως προς τα τρία επίπεδα των τάξεων, με τα αποτελέσματα να δείχνουν να μην υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου (p>.05). Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

11 Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο 4 ο Γυμνάσιο Θήβας έχουν συνολικά παρόμοιες διατροφικές συνήθειες. Οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου έχουν επίσης παρόμοιες διατροφικές συνήθειες!!! Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

12 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευ Ζην το 30% των μαθητών-τριών των Γυμνασίων της Βοιωτίας χαρακτηρίζονται ως υπέρβαρα & παχύσαρκα, για το έτος 2013-14. Τα παιδιά οφείλουν να ακολουθούν τη διατροφική πυραμίδα με την ταυτόχρονη άθληση τους καθημερινά!!! Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γεώργιος

13


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Υπ.Καθηγητής : Καραμουσαλίδης Γ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google