Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Επιμέλεια: Μάουλα Χριστίνα ΕΠΠΑΙΚ

2 Ορισμός της Τράπεζας Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις πλεονασματικές και ελλειμματικές μονάδες της οικονομίας. Δηλαδή δέχονται καταθέσεις χρηματικών ποσών και ταυτόχρονα χορηγούν χρηματικά ποσά με τη μορφή δανείων.

3 Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η εμπορική τράπεζα
έχει ως αντικειμενικό στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι εμπορικές τράπεζες για να έχουν κέρδος χορηγούν δάνεια με επιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό των καταθέσεων. Όσο αυξάνονται τα δάνεια που χορηγεί μια τράπεζα, τόσο αυξάνονται οι τόκοι που εισπράττει και, επομένως, και τα κέρδη της. Συνεπώς, μεγιστοποίηση του κέρδους θα σήμαινε ουσιαστικά μεγιστοποίηση των δανείων.

4 Περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις:
Ο καθορισμός του ποσοστού των ρευστών διαθεσίμων. Τα ρευστά διαθέσιμα είναι ένα απόθεμα χρημάτων που οφείλει να κρατάει η εμπορική τράπεζα στο ταμείο της. Οι εμπορικές τράπεζες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιστροφή των χρηματικών κεφαλαίων που δανείζουν μαζί με τους τόκους.

5 Αντίθετες επιδιώξεις Οι εμπορικές τράπεζες επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι εμπορικές τράπεζες επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τον οποίο αναλαμβάνουν.

6 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ Τιτλοποίηση είναι η διαδικασία βάσει της οποίας δάνεια ή γενικότερα χρηματοδοτήσεις και συναφή στοιχεία του ενεργητικού τραπεζών και λοιπών επιχειρήσεων ομαδοποιούνται και τυποποιούνται, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία τίτλων ή χρεογράφων ικανών να πουληθούν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

7 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

8 Προβλήματα Διαμεσολάβησης
Αν ο εκδότης χρέους δεν διακρατεί το δάνειο στο χαρτοφυλάκιο του, αλλά το διανέμει μέσω τιτλοποίησης, θα έχει μειωμένα κίνητρα συνετής διαχείρισης κινδύνου των πιστοδοτήσεων. Η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο έκδοση-προς-διακράτηση στο μοντέλο έκδοση-προς-διανομή και η επικράτηση του τελευταίου στις αγορές κεφαλαίου θεωρείται από πολλούς ως η βασική αιτία της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2007.

9 Ευθύνη Οίκων Αξιολόγησης
Σύγκρουση κινήτρων Rating shopping Οι αξιολογήσεις τους θεωρούνται απόψεις

10 Οφέλη από τη χρήση τιτλοποίησης
Για τους δανειζόμενους Για τους επενδυτές Για τις επιχειρήσεις Για την κοινωνία Αυτό αποδίδεται στο γεγονός πως οι τράπεζες που τους χρηματοδοτούν μπορούν να μεταφέρουν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο με αποτέλεσμα να είναι πιο πρόθυμες για χορήγηση δανείων.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google