Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πως γίνεται η συναρμολόγηση;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πως γίνεται η συναρμολόγηση;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πως γίνεται η συναρμολόγηση;

2 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Να ορίζει τι είναι τα στοιχεία μηχανών, στη Μηχανολογία. 2. Να κατατάσσει τα στοιχεία μηχανών σε ομάδες ταξινόμησεις. 3. Να αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των στοιχείων μηχανών. 4. Να ορίζει τι είναι λυόμενες και τι μόνιμες συνδέσεις.

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ=ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ=ΕΞΑΡΤΗΜΑ Το εξάρτημα θεωρείται στοιχειώδες τμήμα της μηχανής, είναι ένα κομμάτι και όχι σύνθεση κομματιών και λέγεται στοιχείο μηχανών.

5 Τα στοιχεία μηχανών κατατάσσονται στις πιο κάτω ομάδες ταξινόμησης
1. Μέσα σύνδεσης στοιχείων μηχανών. 2. Στοιχεία έδρασης και οδηγοί. 3. Στοιχεία μετάδοσης κίνησης. 4. Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. 5. Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και. προγραμματισμού λειτουργιών 6. Στοιχεία στεγανοποίησης

6 Μέσα σύνδεσης στοιχείων μηχανών
Μόνιμες συνδέσεις Λυόμενες συνδέσεις

7 Λυόμενες συνδέσεις χωρίζονται
Λυόμενες Συνδέσεις Κοχλιωτή σύνδεση Σύνδεση με πίρους Σύνδεση Με σφήνα.

8 Κοχλιωτή σύνδεση Στις περιπτώσεις που τα επιμέρους τεμάχια (στοιχεία μηχανών) θα λυθούν και πάλι μετά από μια συναρμογή, τότε η κοχλίωση είναι η καλύτερη δυνατή λύση.

9 Είδη συνδέσεων με κοχλίες

10 Αμφικοχλίες (Μπουλόνια)
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδέσεις, που λύνονται συχνά, αντί κοχλιών με κεφαλή. Το κοχλιωμένο άκρο του αμφικοχλία παραμένει στη θέση του όταν λύνεται η σύνδεση. Έτσι, το σπείρωμα του περικοχλίου προστατεύεται.

11 Παράκυκλοι (ροδέλες) Σκοπός τους είναι η προστασία της επιφάνειας των τεμαχίων από τραυματισμούς. Στα σφυρήλατα, ελατά ή χυτά τεμάχια βελτιώνεται η επιφάνεια εδράσεως της κεφαλής του κοχλία ή του περικοχλίου. Έτσι, η δύναμη συμπιέσεως κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και είναι ομαλότερη.

12 Σύνδεση με πείρους και αξονάκια
Οι πείροι συναρμογής συνδέουν εξαρτήματα μηχανών τα οποία πρέπει να έχουν μία ακριβή θέση μεταξύ τους. Οι πείροι στερεώσεως μπορούν να μεταφέρουν μικρές δυνάμεις. Πείροι διατμήσεως. Αυτοί προστατεύουν τις μηχανές από υπερφόρτιση.

13 Σύνδεση με σφήνες Περιγραφή και είδη σφηνών: Οι σφήνες είναι και αυτές όργανα συνδέσεως των διαφόρων στοιχείων μηχανών μεταξύ τους. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για να σταθεροποιούνται στις ατράκτους οι ομφαλοί των οδοντωτών τροχών, των συνδέσμων, των εκκέντρων, των τροχαλιών και των στροφάλων

14 Οι σφήνες ανάλογα με τη διάταξη και το είδος χρησιμοποιήσεώς τους διακρίνονται σε:
1.Εγκάρσιες σφήνες 2.Διαμήκεις σφήνες

15 Οι διαμήκεις σφήνες χωρίζονται σε:
Διαμήκης ολισθαίνουσα σφήνα με νύχι Διαμήκης δισκοειδής σφήνα Διαμήκης εφαρμοστή σφήνα

16 ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΙΡΟ

17 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΗΚΗ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ ΣΦΗΝΑ

18 ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΣΦΗΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΣΦΗΝΑ ΜΕ ΝΥΧΙ

19 Καρφιά Τα καρφιά είναι στοιχεία μόνιμης σύνδεσης στοιχείων μηχανών από μεταλλικά ή και από μη μεταλλικά υλικά.

20 Ανάλογα με το υλικό οι ήλοι διακρίνονται σε:
Ήλους από μαλακό ελατό χάλυβα Ήλοι από χαλκό Ήλοι από αλουμίνιο Καρφωτή σύνδεση 1. Κομμάτια για σύνδεση. 2. Ήλοι. (καρφιά) 3. Αρμοκαλύπτρα.

21 Μέθοδοι ηλώσεως (καρφώματος)

22

23 Πορεία εργασίας κεφαλώματος καρφιών εν ψυχρώ

24

25 Μηχανική ήλωση

26 Καρφωτές συνδέσεις Καρφωτή σύνδεση διπλής σειράς καρφιών σε παράλληλη διάταξη με επικάλυψη Καρφωτή σύνδεση διπλής σειράς καρφιών σε παράλληλη διάταξη με διπλή αρμοκαλύπτρα

27

28

29

30 Κατ΄ οίκο εργασία Να κοιτάξετε στη κουζίνας σας τα σκεύη μαγειρέματος και να γράψετε το είδος σύνδεσης που υπάρχει στο χερούλι του σκεύους. Επιλέξτε 3 είδη σκευών. Γράψετε στο τετράδιο σας 2 είδη κατασκευών στις οποίες χρησιμοποιούνται οι καρφοσυνδέσεις.

31 Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με τη συμπλήρωση του μέρους αυτού ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Να ταξινομεί τα στοιχεία έδρασης και οδηγών. Να αναγνωρίζει τα στοιχεία έδρασης και οδηγών. Να εξηγεί την χρησιμότητα στις μηχανολογικές κατασκευές των στοιχείων έδρασης και οδηγών. Να αναφέρει το υλικό κατασκευής τους

32 Στοιχεία έδρασης και οδηγοί
Γενικά : Έδρανα είναι τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι άξονες που μεταβιβάζουν με αυτά τις δυνάμεις τους είτε στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. Για τη στήριξη των ατράκτων απαιτούνται οπωσδήποτε δύο έδρανα

33

34

35 Αξονικό έδρανο ολίσθησης

36 Έδρανα κυλίσεως (Ρουλεμάν)
Έδρανα κυλίσεως (Ρουλεμάν) Στα έδρανα αυτά βασικό χαρακτηριστικό είναι η αντικατάσταση της τριβής ολισθήσεως με τη τριβή κυλίσεως. Έχουμε επομένως στα έδρανα αυτά τριβή πολύ μικρότερη απ' ότι στα έδρανα ολισθήσεως και γι' αυτό προσπαθούμε, όπου αυτό είναι δυνατό, να αντικαθιστούμε τα έδρανα ολισθήσεως με έδρανα κυλίσεως, για να έχομε έτσι μικρότερες απώλειες σε ενέργεια και τα μηχανήματά μας να εργάζονται με καλύτερη απόδοση

37 Κυλιόμενα στοιχεία 1. Σφαίρα 2. Κύλινδροι 3. Κώνος 4. Βαρελοειδές
5. Βελόνα

38 ΘΗΚΕΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

39 Τα έδρανα κυλίσεως διακρίνονται όπως και τα έδρανα ολισθήσεως σε:
Εγκάρσια ή ακτινικά (μπορούν να δεχτούν ακτινικά φορτία και ένα μικρό αξονικό φορτίο ) Αξονικά ( μπορούν να δεχτούν μόνο αξονικό φορτίο) Σταθερά. - Αυτορρυθμιζόμενα.

40 Πρισματοειδείς και κυλινδρικοί οδηγοί ολίσθησης
Οι πρισματοειδείς οδηγοί πρέπει να συνδυάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) Μεγάλη ακρίβεια οριζοντιότητας (β) Ψηλό βαθμό λειότητας (γ) Ψηλή αντοχή στις διάφορες στατικές και δυναμικές φορτίσεις (δ) Ψηλό βαθμό σκληρότητας.

41 Είδη πρισματοειδών οδηγών
1. Επίπεδοι πρισματοειδείς οδηγοί. 2. Πρισματοειδείς οδηγοί σχήματος V. 3. Πρισματοειδείς οδηγοί σχήματος χελιδονοουράς. 4. Κυλινδρικοί οδηγοί. 5. Συνδυασμός δύο από τα πιο πάνω είδη.

42 Είδη πρισματοειδών οδηγών
Σφήνα ρυθμίσεως Πρισματικός οδηγός Οδηγός μορφής χελιδονοουράς Στρογγυλός οδηγός του τραπεζιού δραπάνου Επίπεδος οδηγός

43 Κατ΄ οίκο εργασία Ποιο το υλικό κατασκευής των πρισματοειδών οδηγών και πια χαρακτηριστικά πρέπει να συνδυάζουν;

44 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να ταξινομεί τα στοιχεία μετάδοσης κίνησης.
Να αναγνωρίζει τα στοιχεία μετάδοσης κίνησης. Να εξηγεί την χρησιμότητα στις μηχανολογικές κατασκευές των στοιχείων μετάδοσης κίνησης. Να αναφέρει το υλικό κατασκευής τους.

45 Στοιχεία μετάδοσης κίνησης.
Άξονες - Άτρακτοι. Τροχαλίες και ιμάντες. Οδοντωτοί τροχοί. Αλυσίδες και οδοντωτοί τροχοί αλυσίδων. Σύνδεσμοι.

46 Άξονες - Άτρακτοι. Άξονας γενικά ονομάζεται κάθε μεταλλική ράβδος κοίλη ή ολόσωμη της οποίας τα άκρα είναι οπωσδήποτε κυλινδρικά, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της, μπορεί να έχει διατομή κυκλική ή άλλη κανονικά συμμετρική.

47 Οι άξονες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Εκείνοι που κατά τη λειτουργία τους είτε μένουν ακίνητοι, είτε περιστρέφονται αλλά έχουν σαν σκοπό να βαστάζουν μόνο κάποιο βάρος . Εκείνοι όλοι οι άλλοι άξονες που κύριο γνώρισμα τους είναι ότι περιστρέφονται και μεταβιβάζουν την περιστροφή τους.

48 Οι άξονες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Υλικό κατασκευής – Ο χάλυβας και σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικοί χάλυβες ΑΞΟΝΕΣ ΑΤΡΑΚΤΟΙ Άξονες οι οποίοι έχουν σκοπό να βαστάζουν κάποιο βάρος ενώ Περιστρέφονται. Άξονες οι οποίοι Περιστρέφονται και Μεταβιβάζουν την περιστροφή τους. Καταπονούνται σε κάμψη Καταπονούνται σε Στρέψη, κάμψη Κάρα, βαγόνια των τραίνων Μπροστινοί άξονες φορτηγών Εργαλειομηχανές

49 Στροφείς. Ονομάζεται το τμήμα της ατράκτου, που αντιστοιχούν στα έδρανα .

50 Στροφείς-συνέχεια Στροφέας Στροφέας ΣΤΡΟΦΕΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥΣ

51 Στροφείς-συνέχεια Ανάλογα με την μορφή τους, χωρίζονται:
Ακραίους Σφαιρικούς Ανάλογα με την θέση τους, χωρίζονται: Ακραίοι (ευρίσκονται στα άκρα) Μετωπικοί ή ενδιάμεσοι (δεν ευρίσκονται στα άκρα)

52 Τροχαλίες και ιμάντες.

53 Τροχαλίες. 1. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους.
■ Τροχαλίες από αλουμίνιο. ■ Τροχαλίες από πλαστικό. ■ Τροχαλίες από χάλυβα. ■ Τροχαλίες από χυτοσίδηρο (ματέμι)

54 2. Ανάλογα με τη διατομή του ιμάντα.
■ Τροχαλίες επίπεδες (για επίπεδους ιμάντες) ■ Τροχαλίες οδοντωτές (για οδοντωτούς ιμάντες) ■ Τροχαλίες αυλακωτές (για τραπεζοειδείς ή στρογγυλούς ιμάντες

55 Ιμάντες Οι ιμάντες ανάλογα με τη μορφή τους διακρίνονται
Επίπεδους ιμάντες. 2. Τραπεζοειδείς ιμάντες. 3. Οδοντωτούς ιμάντες. 4. Στρογγυλούς ιμάντες.

56 Επίπεδοι ιμάντες

57 Τραπεζοειδείς ιμάντες

58 Οδοντωτοί τροχοί.

59 Οδοντωτοί τροχοί. Όταν οι γεωμετρικοί άξονες των ατράκτων δεν συμπίπτουν ένα από τα στοιχεία μηχανών που χρησιμοποιούμε για να πραγματοποιηθεί η μετάδοση αυτή , είναι οι οδοντωτοί τροχοί.

60 Οδοντωτοί τροχοί. Οδοντωτός τροχός λέγεται κάθε μεταλλικός ή και από οποιανδήποτε άλλη ανθεκτική ύλη κατασκευασμένος δίσκος, που η περιφέρειά του χωρίζεται κατά κανονικά διαστήματα σε εσοχές και εξοχές, δηλαδή σε δόντια. Όλα τα δόντια ενός τροχού πρέπει να έχουν την ίδια μορφή, δηλαδή να έχουν το ίδιο ύψος, το ίδιο πάχος και την ίδια απόσταση μεταξύ τους.

61 Πλεονεκτήματα ■ Χρησιμοποιούνται για όλες τις σχετικές θέσεις των ατράκτων. ■ Μεταδίδουν την κίνηση στην κινούμενη άτρακτο με μικρότερη ή μεγαλύτερη περιστροφική ταχύτητα, ανάλογα με τον αριθμό των δοντιών τους. ■ Δεν παρουσιάζουν απώλεια στροφών κατά την μετάδοση της κίνησης. ■ Παρουσιάζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. ■ Απαιτούν μικρή συντήρηση. ■ Έχουν πολύ καλό βαθμό απόδοσης.

62 Μειονεκτήματα Σχετικά ψηλό κόστος κατασκευής τους.
Θορυβώδης λειτουργία .

63 Είδη οδοντωτών τροχών 1. Οδοντωτοί τροχοί με παράλληλη οδόντωση
(σχ α,β και ε). 2.Τροχοί με ελικοειδή οδόντωση απλή (σχ.13.5.γ) ή με ελικοειδή οδόντωση διπλή (σχ.13.5 δ) . Οι τροχοί με διπλή ελικοειδή οδόντωση λέγονται τροχοί ψαροκόκκαλο. 3. Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί (σχ στ, ζ και η) 4. Κοχλιωτοί οδοντωτοί τροχοί (σχ θ) 5. Ζευγάρι ατέρμονα κοχλία – οδοντωτού τροχού (σχ i).

64 Υλικό κατασκευής οδοντωτών τροχών:
Τα συνηθέστερα υλικά των οδοντωτών τροχών είναι τα διάφορα είδη χυτοσιδήρων και χαλύβων. Για μεγάλες ταχύτητες οι τροχοί γίνονται από ανθεκτικούς χάλυβες, με μεγάλη ακρίβεια, προφυλαγμένοι σε κιβώτια και με συνεχή λίπανση. Τροχοί που εργάζονται με ψηλή ταχύτητα και ταυτόχρονα δέχονται κρούσεις, γίνονται χαλύβδινοι με επιφανειακή σκλήρυνση. Κράματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται εκεί, όπου η ελαφρότητα της κατασκευής είναι βασική απαίτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εκεί όπου δεν αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούμε πλαστικά ή συνθετικά υλικά, για την κατασκευή οδοντωτών τροχών, γιατί είναι ελαφριά και αντέχουν στην οξείδωση και στη διάβρωση.

65 Αλυσίδες και οδοντωτοί τροχοί αλυσίδων
Η μετάδοση κίνησης από μια άτρακτο σε μια άλλη, που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση και χωρίς να έχομε απώλεια στροφών είναι η αλυσοκίνηση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε δύο ειδικούς οδοντωτούς τροχούς, που λέγονται αλυσοτροχοί και μια αλυσίδα.

66 Αλυσίδες και οδοντωτοί τροχοί αλυσίδων.
Αλυσίδες δυνάμεως ( κοινές ή αλυσίδες όμικρον) Αλυσίδες κινήσεως.

67 Αλυσίδες κίνησης με κύλιστρα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας αλυσίδας κινήσεως είναι το βήμα (ρ), η εξωτερική διάμετρος του κυλίστρου (dc) και η απόσταση των πλακών του εσωτερικού κρίκου της αλυσίδας (b1,) 1. Λαμάκι εξωτερικού κρίκου 2. Λαμάκι εσωτερικού κρίκου 3. Πείρος σύνδεσης 4. Σωληνωτός τριβέας 5.Κύλιστρα

68 Αλυσοτροχοί Για να μπορεί να συνεργαστεί με μια αλυσίδα πρέπει να έχει βήμα οδόντωσης ίσο με το βήμα της αλυσίδα Ανάλογα με τις σειρές της αλυσίδας μπορούμε να κατατάξουμε τους αλυσοτροχούς σε: Αλυσοτροχούς απλής αλυσίδας (μονός). Αλυσοτροχούς διπλής αλυσίδας (διπλός) Αλυσοτροχούς τριπλής αλυσίδας (τριπλός)

69 Χαρακτηριστικά στοιχεία-κατασκευή
Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία αλυσοτροχού. - P- Βήμα οδόντωσης αλυσοτροχού. - D - Αρχική διάμετρος αλυσοτροχού Οι αλυσοτροχοί κατασκευάζονται συνήθως από χυτοσίδηρο ή από χάλυβα που υποβάλλεται σε επιφανειακή σκλήρυνση.

70 Κατ΄ οίκο εργασία Να αναφέρετε παραδείγματα μετάδοσης κίνησης σε μηχανήματα ή συσκευές που έχετε στο σπίτι σας. Ποια είναι τα πιθανά αίτια ζημιάς στο κιβώτιο ταχυτήτων;

71 Στοιχεία μετάδοσης κίνησης – σύνδεσμοι, συμπλέκτες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία μετάδοσης κίνησης – σύνδεσμοι, συμπλέκτες

72 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να ορίζει την χρήση των συνδέσμων.
Να ταξινομεί τα είδη των συνδέσμων. Να αναγνωρίζει τα είδη των σταθερών, κινητών και λυόμενων συνδέσμων.

73 Σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι είναι στοιχεία μηχανών, με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να συνδέουμε δύο ατράκτους που βρίσκονται συνήθως στην ίδια ευθεία . Με τη πιο πάνω σύνδεση επιτυγχάνουμε τη μεταφορά ροπής στρέψης από τη μια άτρακτο στην άλλη.

74 Σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
Όταν θέλουμε να έχουμε μία μακριά άτρακτο και δεν φθάνει το μήκος των ράβδων που βρίσκουμε στο εμπόριο. Όταν πρέπει να γίνεται διακοπή της κίνησης σε ένα τμήμα μιας κινηματικής αλυσίδας ατράκτων.

75 Σύνδεσμοι. Όταν θέλουμε μετάδοση της κίνησης υπό γωνία.
Όταν θέλουμε μετάδοση της κίνησης από μία άτρακτο σε μία άλλη χωρίς κρούσεις ή όταν θέλουμε ομαλή μετάδοση της κίνησης κατά το ξεκίνημα.

76 Σύνδεσμοι. Όταν θέλουμε ένας μηχανισμός να κινείται μόνο προς μια φορά περιστροφής και να σταματά όταν αλλάζει η φορά περιστροφής. Όταν ένα τμήμα μιας μεγάλης ατράκτου πρέπει ν' απομακρύνεται από τη θέση του για κάποια επισκευή.

77 Κατάταξη των συνδέσμων
3. Σταθεροί σύνδεσμοι. 2. Κινητοί σύνδεσμοι. 3. Λυόμενοι σύνδεσμοι

78 1. Σταθεροί σύνδεσμοι Λέγονται οι σύνδεσμοι που συνδέουν τις ατράκτους κατά στιβαρό τρόπο, δηλαδή τόσο στέρεα, ώστε οι δύο άτρακτοι να εργάζονται σαν ένα ενιαίο σώμα.

79 1. Σταθεροί σύνδεσμοι Οι σύνδεσμοι αυτοί:
Δεν επιτρέπουν αξονική, ακτινική, γωνιακή ή στροφική μετατόπιση της μιας ατράκτου ως προς την άλλη. Απαιτούν καλή ευθυγράμμιση των ατράκτων. Μεταφέρουν τη ροπή στρέψεως από τη μία άτρακτο στην άλλη χωρίς απώλειες. Οι περισσότεροι αποσυναρμολογούνται δύσκολα.

80 1. Σταθεροί σύνδεσμοι Οι σύνδεσμοι αυτοί ταξινομνούνται σε:
Σταθερούς συνδέσμους με ολόσωμο δακτυλίδι. Κελυφοειδείς σύνδεσμοι. Δισκοειδείς σύνδεσμοι.

81 Σταθερός σύνδεσμος με ολόσωμο δακτυλίδι.
O σταθερός σύνδεσμος με ολόσωμο δακτυλίδι είναι ο πιο απλός σύνδεσμος. Αποτελείται μόνο από ένα δακτυλίδι που σφηνώνεται με δύο σφήνες, το μισό στην μία άτρακτο και το άλλο μισό στην άλλη άτρακτο. 1,2 – Άτρακτοι 3,4 – Ολισθαίνουσα σφήνα 5 – Σταθερός σύνδεσμος με ολόσωμο δακτυλίδι.

82 Κελυφοειδής σύνδεσμος
0 κελυφοειδής σύνδεσμος αποτελείται από δύο κελύφη. Αυτά προκύπτουν από έναν κοίλο κύλινδρο, όταν κοπεί κατά μήκος σε δύο κομμάτια.

83 Δισκοειδής σύνδεσμος Ο δισκοειδής σύνδεσμος αποτελείται από δύο δίσκους 1 και 2 που καταλήγουν σε πλήμνες 3 και 4 αντίστοιχα. Αυτές σφηνώνονται στα άκρα των ατράκτων 5 και 6 με τις σφήνες 7 και 8.

84 2. Κινητοί σύνδεσμοι Οι σύνδεσμοι επιτρέπουν στις ατράκτους μια μικρή μετακίνηση, και για αυτό λέγονται κινητοί σύνδεσμοι. Η μετακίνηση μπορεί να είναι ακτινική, αξονική ή γωνιακή.

85 2. Κινητοί σύνδεσμοι Οι κινητοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται:
Όταν θέλουμε ομαλό ξεκίνημα. Όταν αναμένουμε μετατοπίσεις των ατράκτων από διαστολές ή συστολές. Όταν δεν είμαστε σίγουροι για την ευθυγράμμιση των ατράκτων από κακοτεχνίες στην κατασκευή ή στη συναρμολόγηση.

86 2. Κινητοί σύνδεσμοι Όταν από υπερφόρτωση αναμένουμε γωνιακή μετάθεση της άκρης της ατράκτου.

87 2. Κινητοί σύνδεσμοι Οι σύνδεσμοι αυτοί ταξινομούνται σε:
Συνδέσμους διαστολής. Συνδέσμους τύπου καρτάν.

88 Σύνδεσμος διαστολής Χρησιμοποιούνται όταν οι άτρακτοι που θα ενωθούν με ένα σύνδεσμο παρουσιάζουν μια αυξομείωση του μήκους τους.

89 Σύνδεσμος Καρντάν Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει η ανάγκη να μεταδώσουμε κίνηση από μία άτρακτο σε μία άλλη υπό γωνία.

90 3. Λυόμενοι σύνδεσμοι (συμπλέκτες)
Όταν θέλουμε να συνδέσουμε δύο ατράκτους που πρέπει να συνδέονται και να αποσυνδέονται πολύ συχνά, τότε χρησιμοποιούμε λυόμενους συνδέσμους.

91 3. Λυόμενοι σύνδεσμοι (συμπλέκτες)
Τους λυόμενους συνδέσμους τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Λυόμενοι σύνδεσμοι με δόντια. Λυόμενοι σύνδεσμοι τριβής. Υδραυλικοί σύνδεσμοι. Ηλεκτρομαγνητικοί σύνδεσμοι. Φυγοκεντρικοί σύνδεσμοι

92 3. Λυόμενοι σύνδεσμοι (συμπλέκτες)
Συμπλέκτης τριβής με πολλαπλούς δίσκους

93 3. Λυόμενοι σύνδεσμοι (συμπλέκτες)
1,2. Κινητήρια και κινούμενη άτρακτος 3,4. Κινητήριος και κινούμενος δίσκος. 6. Δόντι τετράγωνο. 7. Δίχαλο (φουρκέτα) Λυόμενος συμπλέκτης με δόντια.

94 3. Λυόμενοι σύνδεσμοι (συμπλέκτες)
1,2. Άτρακτοι. 3. Δίσκος με εσωτερικό κώνο 4. Δίσκος με εξωτερικό κώνο 5,6. Σφήνες. 7,8. Υποδοχή διχάλου μετακινήσεων του κώνου. Χρησιμοποιείται στη σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων με την μηχανή του αυτοκινήτου Λυόμενοι συμπλέκτες με κώνο τριβής.

95 3. Λυόμενοι σύνδεσμοι (συμπλέκτες)
Φυγόκεντρος συμπλέκτης Συμπλέκτης τριβής

96 Κατ΄ οίκο εργασία Τι είναι οι σύνδεσμοι και σε ποιες περιπτώσεις τους χρησιμοποιούμε; (α) Πότε χρησιμοποιούμε σε μια σύνδεση λυόμενους συνδέσμους (συμπλέκτες) ; (β) Δώστε παραδείγματα χρήσης των λυόμενων συνδέσμων στις διάφορες μηχανολογικές κατασκευές.

97 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να αναγνωρίζει και ορίζει τα είδη αποταμίευσης ενέργειας που χρησιμοποιούνται. Να αναφέρει την χρησιμότητα των στοιχείων αποταμίευσης ενέργειας. Να αναφέρει τα είδη των έκκεντρων. Να ορίζει το σκοπό χρήσης των μέσων στεγανοποίησης.

98 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. Ελατήρια – είναι στοιχεία μηχανής που χρησιμοποιούνται σαν αποταμιευτές ενέργειας.

99 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. Ελατήρια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποταμιευτές ενέργειας (π.χ. σε παιχνίδια και σε ρολόγια ) ως μέσο επαναφοράς (π.χ. στις βαλβίδες των μηχανών εσωτερικής καύσης, στο γκάζι των αυτοκινήτων, στο πεντάλ του συμπλέκτη, στο πεντάλ των φρένων ενός αυτοκινήτου κ.λ.π ).

100 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΤΥΠΟΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Ελικοειδή ελατήρια Ελατήρια πολλαπλών ελασμάτων Σπειροειδή ελατήρια Ελαστικά ελατήρια

101 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. Ελικοειδή ελατήρια. Κυλινδρικά Κωνικά Δισκοειδείς

102 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ανάρτηση αυτοκινήτου με κυλινδρικό ελικοειδές ελατήριο.

103 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ελατήριο έλξεως. Ελατήριο για στρεπτικές κινήσεις.

104 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ελατήριο πιέσεως για το κλείσιμο της βαλβίδας μιας μηχανής αυτοκινήτου.

105 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. Ελατήρια πολλαπλών ελασμάτων

106 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Χρησιμοποιούνται στα συστήματα ανάρτησης φορτηγών, σιδηροδρομικών οχημάτων.

107 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ελαστικά ελατήρια. Χρησιμοποιούνται στην έδραση της μηχανής.

108 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σπειροειδές ελατήριο, χρησιμοποιείται συνήθως στα ρολόγια.

109 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. Σφόνδυλοι (βαλάντι) Ο σφόνδυλος είναι ένας δισκοειδής τροχός ο οποίος ανήκει στα κινούμενα μέρη ενός συστήματος παραγωγής και μετατροπής της κίνησης και έχει σαν κύριο προορισμό να αποταμιεύει ενέργεια. Κατασκευάζεται συνήθως από χυτοσίδηρο ή χάλυβα.

110 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σφόνδυλος μηχανής αυτοκινήτου 1. Έμβολο 2. Διωστήρας 3. Στροφ. Άξονας 4. Σφόνδυλος

111 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. Αποσβεστήρες ταλαντώσεων. Είναι στοιχεία μηχανών που έχουν σαν κύριο σκοπό την απόσβεση ή απορρόφηση των διαφόρων ταλαντώσεων που εμφανίζονται στα διάφορα μηχανήματα (εργαλειομηχανές, αυτοκίνητα, τραίνα κ.α) κατά την χρήση ή λειτουργία τους.

112 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αποσβεστήρας ταλαντώσεων κυλίνδρων με συμπιεσμένο αέριο και μεταβλητή απόσβεση.

113 Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων.
Στοιχεία αποταμίευσης ενέργειας και απόσβεσης ταλαντώσεων. Στα αυτοκίνητα οι αποσβεστήρες ταλαντώσεων (αμορτισέρ) τοποθετούνται ανάμεσα στο αμάξωμα και στον άξονα των τροχών. Εξυπηρετούν τους ακόλουθους σκοπούς: Αποσβένουν τις ταλαντώσεις των ελατηρίων ανάρτησης. Μειώνουν την τάση που έχουν οι τροχοί να χάνουν την πρόσφυσή τους με το δρόμο και έτσι προστατεύουν το αμάξωμα, ελαττώνουν τη φθορά στα ελαστικά των τροχών και αυξάνουν την ασφάλεια και την άνεση της οδήγησης.

114 Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών.
Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών. Μηχανισμός έκκεντρου Ο μηχανισμός έκκεντρου αποτελείται από ένα έκκεντρο και ένα ωστήριο. Το έκκεντρο που είναι και το κινητήριο στοιχείο, συνήθως κινείται περιστροφικά, αλλά είναι δυνατόν να κινείται και παλινδρομικά. . Έκκεντρα ακτινικά ή δισκοειδή

115 Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών.
Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών. ΤΥΠΟΙ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ Έκκεντρα ακτινικά ή δισκοειδή Κυλινδρικά έκκεντρα

116 Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών.
Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών. Έκκεντρα ακτινικά ή δισκοειδή το ωστήριο παλινδρομεί ή ταλαντεύεται σε επίπεδο κάθετο προς τον άξονα του έκκεντρου. Κυλινδρικά έκκεντρα στα οποία το ωστήριο παλινδρομεί ή ταλαντεύεται σε επίπεδο παράλληλο προς τον άξονα του έκκεντρου.

117 Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών.
Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Χρησιμοποιούνται στους μηχανισμούς ανοίγματος των βαλβίδων στις μηχανές εσωτερικής καύσεως. (α) Άνοιγμα πλευρικής βαλβίδας . (β) Άνοιγμα αντεστραμμένης βαλβίδας. (γ) Εκκεντροφόρος άξονας. 1. Έκκεντρο Πέλμα 2. Ωστήριο Ελατήριο 3. Τροχίσκος (ράουλο) 6. Ζύγωθρο (κοκοράκι)

118 Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών.
Στοιχεία ρύθμισης, ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργιών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Χρησιμοποιούνται σύστημα ελέγχου διαδοχικών φάσεων (ταχεία κίνηση - πρόωση ) μιας εργαλειομηχανής με τη βοήθεια μηχανισμού έκκεντρου.

119 Στοιχεία στεγανοποίησης
Μέσα στεγανοποίησης ονομάζουμε τα μέσα εκείνα που με τη βοήθεια τους μπορούμε να αποκλείσουμε τη μετάβαση ενός ρευστού από ένα χώρο σ' ένα άλλον, που διαπερνάται από μια άτρακτο από έναν περιστρεφόμενο άξονα ή ένα βάκτρο.

120 Στοιχεία στεγανοποίησης
Επίσης χρησιμοποιούνται όταν δεν θέλουμε να περάσουν μέσα σ' ένα χώρο, σκόνη ή άλλα σώματα, όπως συμβαίνει π.χ. στα έδρανα.

121 Στοιχεία στεγανοποίησης
Τα πιο βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε τη στεγανότητα κάποιου χώρου είναι: Χαλινωτήρες λαδιού (κκετσιέδες) Παρεμβύσματα (τσιουβάδες) Παράκυκλοι (ροδέλες στεγανοποίησης) Δακτύλιοι στεγανοποίησης (Ο - rings )

122 Στοιχεία στεγανοποίησης
ΧΑΛΙΝΩΤΗΡΕΣ ΤΣΙΟΥΒΑΔΕΣ

123 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι πείροι συναρμογής, στερέωσης και διάτμησης; (σελ. 59) Κατονομάστε τέσσερις μορφές πείρων. (σελ. 59) Τι ονομάζουμε σφήνες, ποιος είναι ο σκοπός τους και από ποιο υλικό κατασκευάζονται; (σελ. 61) Τι ονομάζουμε καρφιά (ήλοι); Πού χρησιμοποιούνται; Ονομάστε τέσσερα είδη καρφιών. (σελ ) Ποιο σκοπό εξυπηρετούν τα έδρανα σε μία άτρακτο; (σελ. 64) Πως ταξινομούνται τα έδρανα ανάλογα με: α) τη θέση των ατράκτων, β) το είδος της τριβής και γ) τον τρόπο λειτουργίας; (σελ. 64)

124 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 7. Να αναφέρετε Ποια η βασική διαφορά των εδράνων κυλίσεως σε σχέση με τα έδρανα ολίσθησης αναφορικά με το είδος και το μέγεθος της τριβής; Τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα έδρανο κυλίσεως. Πέντε είδη κυλιόμενων στοιχείων. (σελ. 66) 8. Πως διακρίνονται οι διάφοροι πρισματοειδείς οδηγοί ολίσθησης ανάλογα με το σχήμα της διατομής τους; (σελ. 68) 9. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να συνδυάζουν οι πρισματοειδείς οδηγοί; (σελ. 68) 10. Πως διακρίνονται οι διάφοροι πρισματοειδείς οδηγοί ολίσθησης ανάλογα με το σχήμα της διατομής τους; (σελ. 68)

125 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 11. Ποια είναι η αποστολή των πρισματοειδών οδηγών και των εδράνων; (σελ. 69) 12. Τι ονομάζουμε άξονες, ποιο σκοπό έχουν και σε τι καταπονούνται; (σελ.70) 13. Τι ονομάζουμε ατράκτους, ποιο σκοπό έχουν και σε τι καταπονούνται; (σελ. 70) 14. Από ποιο συνήθως υλικό κατασκευάζονται οι άξονες και οι άτρακτοι; (σελ. 70) 15. Πως λέγονται τα τμήματα της ατράκτου που αντιστοιχούν στα έδρανα και πως διακρίνονται ανάλογα με τη διεύθυνση του φορτίου; (σελ. 70)

126 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 16. Να αναφέρετε
16. Να αναφέρετε Τα μέρη από τα οποία αποτελείται μια τροχαλία. Τα είδη τροχαλίας, σύμφωνα με το υλικό κατασκευής. Τα είδη τροχαλίας, σύμφωνα με τη διατομή του ιμάντα. (σελ. 71) 17. Πως διακρίνονται οι ιμάντες ανάλογα με τη μορφή τους; (σελ. 72) 18. Γράψετε και αιτιολογήστε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των οδοντωτών ιμάντων. (σελ. 72) Τι ονομάζουμε οδοντωτό τροχό; (σελ. 73) Γράψετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων οδοντοκίνησης. (σελ. 73)

127 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 21. Κατονομάστε τα είδη των οδοντωτών τροχών. (σελ. 73, 74)
21. Κατονομάστε τα είδη των οδοντωτών τροχών. (σελ. 73, 74) 22. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται οι αλυσίδες; (σελ. 67) 23. Κατονομάστε τα μέρη της αλυσίδας με ράουλα (κύλιστρα). (σελ. 75) 24. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας αλυσίδας κινήσεως; (σελ. 75) 25. Πως ταξινομούμε τους αλυσοτροχούς ανάλογα με: α) τις σειρές της αλυσίδας και β) το είδος της αλυσίδας; (σελ. 76) 26. Από ποια υλικά κατασκευάζονται συνήθως οι αλυσοτροχοί; (σελ. 76)

128 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 27. Τι είναι οι σύνδεσμοι και τι επιτυγχάνουμε με αυτούς όταν συνδέουμε δύο ατράκτους; (σελ. 77) 28. Γράψετε έξι περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τους συνδέσμους. (σελ. 77) 29. Πως κατατάσσονται οι σύνδεσμοι ανάλογα με τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά; (σελ. 77) 30. Κατονομάστε 4 χαρακτηριστικά των σταθερών συνδέσμων. (σελ. 77) 31. Κατονομάστε 3 είδη σταθερών συνδέσμων. (σελ. 78) 32. Γράψετε 4 περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τους κινητούς συνδέσμους. (σελ. 79) 33. Να αναφέρετε 2 είδη κινητών συνδέσμων. (σελ. 79)

129 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 34. Πότε χρησιμοποιούμε τους λυόμενους συνδέσμους (συμπλέκτες); Να αναφέρετε μια πολύ γνωστή εφαρμογή των λυόμενων συνδέσμων. (σελ. 80) 35. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τους λυόμενους συνδέσμους; (σελ 80) 36. Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ελατήρια; Να αναφέρετε παραδείγματα (σελ.81) 37. Τι είναι ο σφόνδυλος και ποιος είναι ο κύριος προορισμός του; (σελ. 81) 38. Τι ονομάζουμε αποσβεστήρες ταλαντώσεων και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν; (σελ. 82) 39. Από τι αποτελείται ο μηχανισμός έκκεντρου; Ποια η λειτουργία του; Ποια τα κυριότερα είδη έκκεντρων; (σελ. 82) 40. Τι ονομάζομε στοιχεία ή μέσα στεγανοποίησης; Κατονομάστε τα 4 πιο βασικά είδη. (σελ. 83) 41. Από τι υλικό είναι κατασκευασμένα τα διάφορα στοιχεία στεγανοποίησης; 83


Κατέβασμα ppt "Πως γίνεται η συναρμολόγηση;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google