Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μobile commerce. Από το e-commerce στο m-commerce.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μobile commerce. Από το e-commerce στο m-commerce."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μobile commerce. Από το e-commerce στο m-commerce.

2 Μobile commerce. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου και άλλων κινητών συσκευών για την προώθηση και πώληση προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών, και την υποστήριξη πελατών πριν και µετά την πώληση.

3 Το γενικό πλαίσιο του κινητού εµπορίου περιλαµβάνει τα εξής βήµατα : Οι διαφηµιζόµενοι στέλνουν µηνύµατα µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου για να γνωστοποιήσουν π.χ. ένα διαγωνισµό και να προτρέψουν τους χρήστες κινητών τηλεφώνων σε επικοινωνία Οι χρήστες κινητών: α. είτε στέλνουν µήνυµα συγκατάθεσης, επιτρέποντας την προώθηση διαφηµιστικών µηνυµάτων προς αυτούς. β. είτε στέλνουν οι ίδιοι µηνύµατα στον αποστολέα (ώστε να λάβουν µέρος σε κάποιο διαγωνισµό ή να κάνουν κάποια δωρεά µε χρέωση στο λογαριασµό τους). γ. είτε προχωρούν σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών απευθείας ή οδηγούµενοι µέσα από το κινητό τους σε ιστοσελίδες (ειδικά διαµορφωµένες για κινητά τηλέφωνα) των πωλητών.

4 Σε παγκόσμιο επίπεδο: Το 94% των εισερχοµένων µηνυµάτων διαβάζονται και το 23% προωθείται σε φίλους (Enpocket Insight Report 2003). Το µέσο ποσοστό ανταπόκρισης είναι 13% έναντι του 3.5% των άλλων µεθόδων άµεσου marketing. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αυτοτελές µέσο αλλά και σαν βοηθητικό εργαλείο στα παραδοσιακά µέσα προώθησης.

5 Έχει χαµηλό κόστος. Τα αποτελέσµατα είναι µετρήσιµα σε πραγµατικό χρόνο και δίνουν τη δυνατότητα άµεσων αλλαγών για τη βελτίωση της κάθε ενέργειας προώθησης. Όπως και µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, τα µηνύµατα που αποστέλλονται µπορούν να έχουν εικόνα, ήχο stereo και κίνηση.

6 Έρευνα στην χώρα μας. Παγκόσμια Έρευνα για τις Κινητές Υπηρεσίες Δεδομένων 2006

7

8 E-commerce "Ως Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce) ορίζεται η διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του εμπορίου στο Internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο συχνά αναφέρεται σε αγορές από on-line καταστήματα του διαδικτύου, που είναι γνωστά ως δικτυακοί τόποι ηλεκτρονικού εμπορίου, εικονικά καταστήματα, ή καταστήματα του κυβερνοχώρου".

9 Διαφορές µεταξύ του ηλεκτρονικού και του κινητού εµπορίου. ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενεργητική προσέγγιση: τα µηνύµατα καταλήγουν στον κάτοχο της συσκευής ο οποίος ειδοποιείται τις περισσότερες φορές πρακτικά και άµεσα. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τη γεωγραφική θέση ενός µοναδικού και αναγνωρίσιµου προσώπου. Το κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα είναι µαζικό µέσο επικοινωνίας Νο1. Η κατοχή του κινητού τηλεφώνου εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος του 24ωρου.

10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Τα µηνύµατα καταλήγουν στον e-mail server και –ανάλογα µε τη χρήση του διαδικτύου και την προσβασιµότητα σε Η/Υ - ο παραλήπτης µπορεί να τα λάβει ακόµη και µετά την πάροδο εβδοµάδων. Η τοποθεσία του χρήστη δεν µπορεί να είναι γνωστή και επιπλέον πολλοί χρήστες του διαδικτύου δίνουν ανακριβή ή και µη αληθή στοιχεία. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν και µε αυξητικές τάσεις, δεν καλύπτει ακόµη την πλειονότητα του πληθυσµού. Ο χρήστης έχει επαφή µε τον υπολογιστή λιγότερες ώρες µέσα στην ηµέρα.

11 ΟΦΕΛΗ Άµεση «παραλαβή» του µηνύµατος και αύξηση πιθανότητας επιθυµητής ενέργειας (π.χ. αγοράς ενός προϊόντος). Μεγαλύτερο κοινό. Μεγαλύτερο χρονικό πεδίο για αποστολή µηνυµάτων. 19,3 εκατοµµύρια χρήστες οι οποίοι στέλνουν πάνω από 350 εκατοµµύρια SMS µηνύµατα (Πηγή: Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας – ∆εκέµβριος 2003).

12 Οι στόχοι του Κινητού Εµπορίου είναι οι παρακάτω: 1. Χτίσιµο & ανάπτυξη πωλήσεων μέσω α. ∆οκιµή προϊόντος β. Αύξηση της συχνότητας αγοράς του προϊόντος. γ. Αύξηση των πιστών πελατών 2. «Χτίσιµο» ονόµατος (branding). 3. Υποστήριξη πελατών 4. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων

13 Υπηρεσίες προς τους πελάτες. Πληροφορίες. Πληροφορίες καταλόγου. ∆ικτυακές πύλες κινητών. Φωνητικές πύλες. Τραπεζικές εργασίες µέσω κινητού. Διασκέδαση.

14 Υπηρεσία I-mode α. Παιχνίδια. β. Κατέβασµα µουσικής / video. γ. Κατέβασµα ring tones και προφυλάξεων οθόνης. δ. Ανέκδοτα / ωροσκόπιο. ε. Ηλεκτρονικές ευχετήριες και άλλες κάρτες. στ. Υπηρεσίες γνωριµιών.. ζ. Τζόγος (είναι νόµιµος µόνο σε µερικές χώρες).

15 Συχνότητα χρήσης στην Ελλάδα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η συχνότητα χρήσης των τεσσάρων ομάδων Κινητών Υπηρεσιών Δεδομένων είναι αρκετά χαμηλή, αφού καμία δεν ξεπερνά τη μέση τιμή του 2,5 (στην κλίμακα 1-5). Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες αφορούν την επικοινωνία μεταξύ χρηστών και συμπληρώνουν τη φωνή και τα γραπτά μηνύματα που είναι τα βασικά κανάλια επικοινωνίας στην κινητή τηλεφωνία.

16

17

18

19

20 Συχνότητα χρήσης στην Ελλάδα των Κινητών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

21 H διείσδυση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου είναι σημαντικά περιορισμένη: καμία υπηρεσία δεν ξεπερνά το επίπεδο σπάνιας χρήσης (=2) ενώ μόνο για τρεις από αυτές (ηλεκτρονική τραπεζική, αγοραπωλησία μετοχών και μικρο- συναλλαγές) έχουμε ορισμένες απαντήσεις πολύ συχνής χρήσης στην κλίμακα του 6 (καθημερινή χρήση) και του 7 (χρήση πολλές φορές τη μέρα).

22 Η δυναμική

23 Τη μεγαλύτερη δυναμική για το μέλλον έχουν οι υπηρεσίες κράτησης θέσεων και εισιτηρίων καθώς και οι μικρο-συναλλαγές (π.χ. διόδια, ελεγχόμενη στάθμευση) και όχι η ηλεκτρονική τραπεζική που έχει αποκτήσει βραχεία κεφαλή στις προτιμήσεις των χρηστών (χωρίς όμως να ξεπερνά το κατώφλι της σπάνιας χρήσης). Εναλλακτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα και συμπληρώθηκαν από τους ίδιους τους ερωτηθέντες, αφορούν κρατήσεις δωματίου σε ξενοδοχείο, αγορά ψυχαγωγικού περιεχομένου και συμμετοχή σε τηλε-μαραθώνιο.

24 ΕΜΠΟΔΙΑ Κόστος χρήσης. Ασφάλεια. Φόβος κακής χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Ταχύτητες σύνδεσης.


Κατέβασμα ppt "Μobile commerce. Από το e-commerce στο m-commerce."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google