Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (1/2)
Διαφορετική από τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, αποσφαλμάτωση κλπ., τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι: Ομαλές και ανθρώπινες σχέσεις Πολύ καθορισμένη εργασία Ικανοποίηση από την εργασία

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (2/2)
Πολύ δύσκολη Πολύπλοκες,ακόμη και εχθρικές ανθρώπινες σχέσεις Δεν είναι καθορισμένο το τέλος της Δεν δίνει ικανοποίηση

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (1/2)
Προβλήματα Επικοινωνίας λόγω: Της φυσικής δυσκολίας περιγραφής ενός προβλήματος Ακαταλληλότητας της μεθόδου Έλλειψη κοινής γλώσσας Απουσία μοντέλου του συστήματος εξ αρχής

5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (2/2)
Εξελικτική φύση των απαιτήσεων Έλλειψη εργαλείων Προβλήματα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης Καταμερισμός εργασίας Πολιτική

6 Τι είναι ο χρήστης; Τι είναι ο αναλυτής; ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ-ΑΝΑΛΥΤΗ
Ο “hands-on” Ο υπεύθυνος χρήστης Ο ιδιοκτήτης χρήστης Τι είναι ο αναλυτής; Ο σύνδεσμος μεταξύ χρηστών και ανθρώπων που θα αναπτύξουν το σύστημα Οι χρήστες πρέπει να δώσουν πληροφορίες για το “ Τι ” θέλουν να γίνει.

7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Καθορίζει το πρόβλημα
Αποφασίζει για τη δυνατότητα πραγματοποίησης του έργου Δημιουργεί τις Λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος Αξιολογεί την σχεδίαση Δημιουργεί κριτήρια Ελέγχου της σχεδίασης Δημιουργεί Προδιαγραφές για βελτιώσεις και επιδιώκει την Βελτιστοποίηση του συστήματος

8 Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

10 ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ?
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ? ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Υλικά και Προϊόντα Προϊόντα που Λεπτομερής περιγραφή πουλήθηκαν παραλαβής Πληροφορίες Service ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Αγορά Πωλήσεις Αποθήκευση Διανομή Συμβουλές Λογιστήριο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ Κεφάλαιο Προσωπικό Εμπειρία Κτίρια Εργοτάξιο Αναλώσιμα Μηχανήματα

12 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

14 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ (1/2)
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Για τους Στόχους της Διοίκησης της οργάνωσης Τα χαρακτηριστικά της Επιχείρησης Διαθεσιμότητα υποδομής Νομικό πλαίσιο Κοινή γνώμη

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ (2/2)
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

17 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Όγκος Πρόσβαση Όρια Αιχμής ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

18 Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Πληροφοριών Προσωπικού Χαρτογράφησης της οργάνωσης Διοικούντων-Διοικούμενων στον οργανισμό

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

20 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Γίνεται αντιληπτό σαν απειλή Η άποψη είναι περιορισμένη Οι απόψεις πολλές φορές διίστανται Μη ολοκληρωμένες λύσεις Περιττές πληροφορίες

21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

22 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Γενική θεώρηση Περιληπτικές πληροφορίες Χρήσιμη κατά την επαλήθευση ΝΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ακρίβεια Πολλές φορές μεγάλου όγκου και φτωχή σε χρήσιμη πληροφορία Ατελής, Ασαφής

23 ΤΥΠΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (1/2) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Οι πιο πρόσφατες Έλεγχος εγκυρότητας στην παρούσα κατάσταση ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Για την πολιτική της εταιρείας, τα καθήκοντα κ.α. Συνήθως μόνο σε μεγάλους οργανισμούς Μπορεί να είναι παλαιά Συνήθως δεν περιέχουν τις τελευταίες αλλαγές στους οργανισμούς

24 ΤΥΠΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (2/2) ΕΝΤΥΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Συνήθως δεν περιέχουν τεχνικές λεπτομέρειες ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Πρέπει να επιβεβαιωθούν από τους εργαζόμενους

25 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνήθως είναι περισσότερο αξιόπιστη από τις ερωτήσεις ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα ερωτηματολόγια περιέχουν συχνά πολωμένες απόψεις

26 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (1/2)
ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΤΟΝΗΣΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

27 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (2/2)
Η ΜΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

28 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΞΙΣΟΡΟΠΗΣΗ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

29 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΟΥ Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

30 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ

31 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (1/2) ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΩΣΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: Παρανοήσεις Ασάφειες Αμφιβολίες

32 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2/2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ: Ερωτηματολόγια Καταγραφή των απαντήσεων

33 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΕΙΡΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

34 ΟΔΗΓΙΕΣ (1/2) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Χρησιμοποιούνται από αυτόν που απαντά στις ερωτήσεις Είναι προσωπικά Δίνουν πολλές πληροφορίες Είναι εύκολα στη χρήση

35 ΟΔΗΓΙΕΣ (2/2) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Γίνεται από τον Αναλυτή
Είναι πολύ τυπική Είναι πολύ σύντομη Είναι έτοιμη για επεξεργασία

36 ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (1/2) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Πόσο συχνά… Πότε… Σκοπός τους είναι να καταλήξουν στο είδος της πληροφορίας που πρέπει να συλλέγει Διατύπωση της σωστής ερώτησης Συχνά απαιτείται προγενέστερη γνώση

37 ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2/2) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΩΝ
Τι πηγαίνει λάθος με το υπάρχον σύστημα; Ανάγκη αποφυγής πρότασης Μπορεί να μην έχουν απόψεις Οι απόψεις μπορεί να έχουν πολλές πλευρές

38 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ; ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΘΥΜΟΣ; Φόβος προς τον Αναλυτή Σωστή απάντηση

39 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (1/2)
ΕΠΑΡΚΕΣ Πολλαπλά ζητήματα απαιτούν πολλαπλές ερωτήσεις Γενικές ερωτήσεις θα πρέπει να ακολουθούνται από την ερώτηση ‘‘Γιατί;’’ Ύπαρξη συγκεκριμένου πλαισίου αναφοράς

40 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (2/2)
ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ Επικοινωνία στη γλώσσα του χρήστη Έλεγχος τεχνικών όρων Χρήση μιας λέξης αντί πολλών Χρήση μικρών ερωτήσεων

41 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1/2)
ΣΥΓΚΕΧΥΜΕΝΟ Να αποφεύγεται πάση θυσία Να γίνεται μια ακριβής ερώτηση ΑΣΑΦΕΣ Π.χ. κάπως, αρκετά, γενικά, συνήθως, πολλές φορές ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Προτροπές Περιορισμένος αριθμός αποδεκτών απαντήσεων

42 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (2/2)
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ Να μην υπονοούν κάποια γνώμη Να μπορεί να απαντήσει ο χρήστης Να μην οδηγούν σε ανύπαρκτα συμπεράσματα Να περιορίζουν το αντικείμενό τους

43 Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΩΤΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

44 ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ο χρήστης είναι ελεύθερος να απαντήσει με κάθε λεπτομέρεια ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ο χρήστης επιλέγει την απάντησή του μέσα από μια λίστα με επιλογές

45 ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΛΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΛΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΟΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

46 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1/2)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1/2) ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

47 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (2/2)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (2/2) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΟΒΟΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΚΒΙΑΣΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

48 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

49 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

50 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1/2)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Προσδιορισμός της πληροφορίας που λείπει και των ερωτήσεων που θα πρέπει να γίνουν ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ενημέρωση για την οργανωτική δομή Συζήτηση με τους Managers Έγκριση Συζήτηση για τους σκοπούς της συνέντευξης και για τις πιθανές ερωτήσεις

51 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2/2)
Κατανόηση του προς ανάλυση χώρου και των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται Λήψη τεκμηρίωσης Προετοιμασία ερωτήσεων

52 ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

53 ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

54 ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑ

55 ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

56 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1/2)
ΕΝΑΡΞΗ Γενικά Στόχοι Λόγοι επιλογής ανθρώπων για συνέντευξη ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Αρχική ερώτηση Συνεχόμενη ερώτηση Επαλήθευση Περισσότερο εξειδικευμένες ερωτήσεις

57 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2/2)
Προσεκτική παρακολούθηση των απαντήσεων Ερωτήσεις σχετικές Σημειώσεις ΚΛΕΙΣΙΜΟ Επαλήθευση Επίλογος και κλείσιμο

58 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
ΣΚΟΠΙΜΗ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ

59 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ/ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΜΥΝΑ/ΕΠΙΘΕΣΗ

60 ΚΑΤΑΛΗΞΗ (1/2) ΠΡΕΠΕΙ: Να εξηγείται ο σκοπός
Να ακούγονται προσεκτικά οι απαντήσεις Να συλλέγονται λεπτομέρειες Να επιδεικνύεται ενδιαφέρον Να γίνεται σύνοψη στα ανοικτά ζητήματα Να υπάρχει διαχωρισμός πραγματικότητας από την φαντασία

61 ΚΑΤΑΛΗΞΗ (2/2) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ: Να ασκείται κριτική Να υπάρχουν διαφωνίες
Να μιλούν κάποιοι πάρα πολύ Να ανοίγουν πολιτική συζήτηση Να δίνονται λύσεις της στιγμής


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google