Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 9 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (20/5/2014)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 9 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (20/5/2014)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 9 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (20/5/2014)

2 Βακχυλίδης, Σύνοψη 8 ης παράδοσης  Λεξιλογική και συντακτική ανάλυση της 16 ης ωδής  Μετάφραση  Εορταστικό πλαίσιο (Δελφοί – Αθήνα)  Λυρικές μυθολογικές αναφορές και αφηγήσεις: (1) Απόλλων & Διόνυσος  (2) Ηρακλής και Δηιάνειρα

3 Βακχυλίδης, 4 η ωδή  Ἔ τι Συρακοσίαν φιλε ῖ  πόλιν ὁ χρυσοκόμας Ἀ πόλλων,  ἀ στύθεμίν θ’ Ἱ έ[ρω]να γεραίρει·[]  τρίτον γ ὰ ρ π[αρ’ ὀ μφα]λ ὸ ν ὑ ψιδείρου χθον ὸ ς[]  Πυ[θ]ιόνικος ἀ [είδε]ται (5)[] []  ὠ [κυ]πόδων ἀ ρ[ετ ᾷ ] σ ὺ ν ἵ ππων. [][ ]  ´Ε[….] ἁ δυεπ ὴ ς ἀ [να- ´[] [  ξιφόρ]μιγγος Ο ὐ ρ[αν]ίας ἀ λέκτωρ][]  [……]εν· ἀ λλ’ ἑ κ[όν]τι νό ῳ [][]  [….. ο]υς ἐ πέσεισεν ὕ μνους. (10) [] 

4 Βακχυλίδης, 4 η ωδή  [ Ἔ τι δ ὲ τέ]τρατον ε ἴ τις ορ- []  [….. (.)] ε ἷ λκε Δίκας τάλαν[τον,][][]  Δεινομένεός κ’ ἐ γερα[ίρ]ομεν υ ἱὸ ν []  †παρ’ ἑ στίαν† ἀ γχιάλοις τ[ε Κί]ρρας μυχο ῖ ς † []  μο ῦ νον ἐ πιχθονίων τάδε (15)  μησάμενον στεφάνοις ἐ ρέπτειν  δύο τ’ ὀ λυμπιονικ ας<>  ἀ είδειν. Τί φέρτερον ἢ θεο ῖ σιν  φίλον ἐ όντα παντο[δ]απ ῶ ν[]  λαγχάνειν ἄ πο μο ῖ ρα[ν] ἐ σθλ ῶ ν; (20)[] 

5 Βακχυλίδης, 4 η ωδή (στ. 1-2) φιλε ῖ πόλιν ὁ Ἀ πόλλων,  Συρακοσίαν πόλιν φιλε ῖ ὁ χρυσοκόμας Ἀ πόλλων,  Ἔ τι

6 Βακχυλίδης, 4 η ωδή (στ. 3)  ἀ στύθεμίν θ’ Ἱ έ[ρω]να γεραίρει·[]  [ ] χαρακτήρας/ες που εξέπεσαν από τον πάπυρο

7 Βακχυλίδης, 4 η ωδή (στ. 3-6)  τρίτον γ ὰ ρ π[αρ’ ὀ μφα]λ ὸ ν ὑ ψιδείρου χθον ὸ ς[]  Πυ[θ]ιόνικος ἀ [είδε]ται (5)[] []  ὠ [κυ]πόδων ἀ ρ[ετ ᾷ ] σ ὺ ν ἵ ππων. [][ ]

8 Βακχυλίδης, 4 η Ωδή - Ιέρων  Ιέρων Α΄  Τύραννος των Συρακουσών (478-467)  Αρματοδρομική νίκη του Ιέρωνα στους Δελφούς (470 π.Χ.)  Ιπποδρομικές νίκες στα Πύθια (482 και 478)  Ιπποδρομικές νίκες στους Ολυμπιακούς αγώνες (476 και 472)

9 Συρακούσες

10 Ο ναός του Πύθιου Απόλλωνα

11 Κρίσσα


Κατέβασμα ppt "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 9 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (20/5/2014)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google