Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Ε. Κακαράς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εθνικός Εκπρόσωπος στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ενέργεια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Ε. Κακαράς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εθνικός Εκπρόσωπος στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ενέργεια""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Ε. Κακαράς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εθνικός Εκπρόσωπος στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ενέργεια" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ 21, Δεκεμβρίου 2006, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

2 2 Περιεχόμενα Αξιολόγηση προτάσεων FP6 Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP Energy –Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP / RTD –Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP / TREN Συμπεράσματα Αλλαγές από το FP6 στο FP7 Θεματικές Περιοχές του FP7 σχετικές με την Ενέργεια και την Έρευνα

3 3 Αξιολόγηση προτάσεων FP6 Αξιολογήθηκαν οι ακόλουθες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων : –EVAL 1 – FP6 - 2002 – ENERGY 1 Απρίλιος 2003 –EVAL 2 – FP6 - 2003 – ACC- SSA Σεπτέμβριος 2003 –EVAL 3 – FP6 - 2004 Ιανουάριος 2004 –EVAL 4 – FP6 - 2004 – ENERGY 3 Ιανουάριος 2005 –EVAL 4 – FP6 - 2004 – HYDROGEN 1 Ιανουάριος 2005 –EVAL 4 – FP6 - 2004 – HYDROGEN 2 Ιανουάριος 2005 –EVAL 5 – FP6 - 2005 – ENERGY 4 Φεβρουάριος 2006 –ΤREN – 1 Απρίλιος 2003 –ΤREN – 2 Φεβρουάριος 2004 –ΤREN – 3 Φεβρουάριος 2005 –ΤREN – 4 Φεβρουάριος 2006 Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσκληση : –EVAL 6 – FP6 Ιούνιος 2006

4 4 Αξιολόγηση προτάσεων FP6 Μηχανισμοί χρηματοδότησης του FP 6 : –Integrated Project (IP) –Specific Targeted Research Projects (STREP) –Network of Excellence (NoE) –Coordination Action (CA) –Specific Support Action (SSA)

5 5 Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP Energy DG – RTD / TREN Συμμετείχαν 113 φορείς από την Ελλάδα με 564 συμμετοχές σε 372 προτάσεις και αιτούμενη χρηματοδότηση 95.34 Μ€ Η Ε.Ε. ενέκρινε, από 1235 προτάσεις, 269 έργα από τα οποία 84 έργα με ελληνική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων της Ε.Ε. είναι 879.4 Μ€ και ο προϋπολογισμός της ελληνικής συμμετοχής 26.3 Μ€, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 3%. Η εθνική συμμετοχή στις προτάσεις ήταν 30.1% και το ποσοστό επιτυχίας 22.6%, ενώ ο συνολικός βαθμός επιτυχίας όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. ήταν 21.8%.

6 6 Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP / RTD DG – RTD Συμμετείχαν 47 φορείς από την Ελλάδα με 286 συμμετοχές σε 189 προτάσεις και αιτούμενη χρηματοδότηση 51.37 Μ€ Από τις 286 συμμετοχές, οι 223 προέρχονται από ερευνητικούς φορείς και 63 από εταιρείες και οργανισμούς, με ποσοστά στην αιτούμενη χρηματοδότηση 43.72 και 7.65 Μ€ αντίστοιχα. Η Ε.Ε. ενέκρινε, από 588 προτάσεις, 135 έργα από τα οποία 46 έργα με ελληνική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων της Ε.Ε. είναι 462.85 Μ€ και ο προϋπολογισμός της ελληνικής συμμετοχής 17.99 Μ€, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 3.9%. Η εθνική συμμετοχή στις προτάσεις ήταν 32.1% και το ποσοστό επιτυχίας 34.1%, ενώ ο συνολικός βαθμός επιτυχίας όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. ήταν 22.9%.

7 7 Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP / RTD DG – RTD Τα εγκεκριμένα έργα είναι : ΕλλάδαΕ.Ε. IP :21 προϋπολογισμού 12.37 Μ€ 34 (61.7%) STREP :17 4.11 Μ€ 64 (26.6%) ΝοΕ : 2 1.09 Μ€ 5 (40.0%) CA : 5 0.40 Μ€ 17 (23.5%) SSA : 1 0.03 Μ€ 15 ( 6.7%)

8 8 Εγκεκριμένα Έργα FP6-RTD DG – RTD

9 9 Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP / TREN DG – TRΕΝ Συμμετείχαν 91 φορείς από την Ελλάδα με 278 συμμετοχές σε 183 προτάσεις και αιτούμενη χρηματοδότηση 43.97 Μ€ Από τις 278 συμμετοχές, οι 163 προέρχονται από ερευνητικούς φορείς και 115 από εταιρείες και οργανισμούς, με ποσοστά στην αιτούμενη χρηματοδότηση 27.64 και 16.33 Μ€ αντίστοιχα. Η Ε.Ε. ενέκρινε, από 647 προτάσεις, 134 έργα από τα οποία 38 έργα με ελληνική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων της Ε.Ε. είναι 416.6 Μ€ και ο προϋπολογισμός της ελληνικής συμμετοχής 8.3 Μ€, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 2.0%. Η εθνική συμμετοχή στις προτάσεις ήταν 28.3% και το ποσοστό επιτυχίας 28.4%, ενώ ο συνολικός βαθμός επιτυχίας όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. ήταν 20.7%.

10 10 Ελληνική Συμμετοχή στο 6 FP / TREN DG – TRΕΝ Τα εγκεκριμένα έργα είναι : ΕλλάδαΕ.Ε. IP : 3 προϋπολογισμού 0.63 Μ€ 37 ( 8.1%) STREP :15 5.58 Μ€ 50 (30.0%) CA : 4 0.32 Μ€ 8 (50.0%) SSA :16 1.81 Μ€ 39 (41.0%)

11 11 Εγκεκριμένα Έργα FP6-TRΕΝ

12 12 Κύριες Συμμετοχές στα έργα FP6 / RTD / TREN FP6-TREN FP6-RTD

13 13 Συμπεράσματα Κατά την εφαρμογή του FP6 απαιτήθηκε αρχική περίοδος προσαρμογής στους νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης Ο υψηλός ανταγωνισμός και η υποβολή πολλών προτάσεων σε συγκεκριμένες προσκλήσεις οδήγησε σε περιπτώσεις αποτυχίας αξιόλογων συμμετοχών, σε σύγκριση με άλλες μικρότερης συμμετοχής προσκλήσεις. Η συμμετοχή σε πιλοτικά - επιδεικτικά έργα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη και με απουσία της βιομηχανίας / εταιρειών μετά την τελική αξιολόγηση. Η εθνική συμμετοχή ήταν λίγο καλύτερη από το μέσο όρο επιτυχίας των προτάσεων.

14 14 Αλλαγές από το FP6 στο FP7 Τα νέα στοιχεία που εισάγει το FP7 είναι : –Έμφαση στις θεματικές περιοχές αντί στα μέσα επίτευξης –Απλούστευση διαδικασιών –Εστίαση στην ανάπτυξη έρευνας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω των Τεχνολογικών Πλατφορμών και των νέων Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών –Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας –Ενσωμάτωση της Διεθνούς Συνεργασίας στα τέσσερα προγράμματα του FP7 –Δημιουργία Περιφερειών Γνώσης –Χρηματοδοτικός Οργανισμός Επιμερισμού Ρίσκου με σκοπό την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα

15 15 Θεματικές Περιοχές του FP7 σχετικές με την Ενέργεια και την Έρευνα Προϋπολογισμός: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3 Β€ (2007 - 2013) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 1.8 Β€ (2007 - 2013) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ1,8 Β€ (2007 - 2013) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 126 M€ (2007 - 2013) ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟN ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ 280 M€ (2007 - 2013) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 70 M€ (2007-2013)

16 16 Θεματικές Περιοχές του FP7 σχετικές με την Ενέργεια και την Έρευνα ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας : –Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, –Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, –Παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων, –Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, –Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών, –Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα, –Ευφυή ενεργειακά δίκτυα, –Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, –Γνώση για τη χάραξη πολιτικών για την ενέργεια.

17 17 Θεματικές Περιοχές του FP7 σχετικές με την Ενέργεια και την Έρευνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) Δραστηριότητες στον τομέα του περιβάλλοντος : –Αλλαγή του κλίματος, ρύπανση και κίνδυνοι –Αειφόρος διαχείριση των Πόρων –Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες –Εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία εκτίμησης


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Ε. Κακαράς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εθνικός Εκπρόσωπος στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ενέργεια""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google