Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

4 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ CPU (central processing unit) = Μικροεπεξεργαστής
ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ CPU (central processing unit) = Μικροεπεξεργαστής Μ = Μνήμη RAM – ROM I/O = Κυκλώματα Εισόδου / Εξόδου (Input / Output) Buses = Δίαυλοι επικοινωνίας S/W = Software (Λογισμικό – Πρόγραμμα)

5 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΟΜΗ CPU - M (RAM ROM) - I/O
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΟΜΗ CPU M (RAM ROM) I/O Τρείς (3) Δίαυλοι  DATA - ADDRESS - CONTROL I/O  Διασύνδεση (interface) με Εξωτερικές συσκευές Φορά επικοινωνίας με διαύλους

6 (ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)

7 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

8 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Καταχωρητές (Registers) για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων (data), εντολών (commands), όπως και άλλων πληροφοριών (αποκλειστικής ή γενικής χρήσης). Αποκωδικοποιητή Εντολών (Command Decoder) για μετατροπή των εντολών προγράμματος σε σειρά λειτουργιών, μέσω των οποίων υλοποιείται η εντολή. Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Α / Λ Μ) (Arithmetic / Logic Unit – ALU) η οποία εκτελεί αριθμητικές (αθροιστής κλπ.) και λογικές πράξεις. Κυκλώματα Χρονισμού και Ελέγχου (Timing / Control ) με ψηφιακό ρολόι και ψηφιακούς απαριθμητές παράγουν δευτερεύοντα (περιοδικά και μη) σήματα, για έλεγχο σωστής ακολουθίας των λειτουργιών Εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας (Internal Bus) για την επικοινωνία όλων αυτών των μονάδων μεταξύ των, μέσα στην CPU. Διασύνδεση εσωτερικών διαύλων με εξωτερικούς διαύλους (Data / Address / Control Buses Interfaces) για την επικοινωνία της CPU με τα άλλα τμήματα του μικροϋπολογιστή όπως μνήμη και Ι/Ο μέσω των 3 διαύλων Δεδομένων / Διευθύνσεων / Ελέγχου.

9 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 8085 της Intel ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10 Το chip (διάταξη ακίδων)

11 Το chip (διάταξη ακίδων  είσοδοι / έξοδοι)
5 volts ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ A0-A7 D0-D7 A8-A15 GND

12 Οι συνδέσεις με Μνήμη και Ι/Ο μέσω των 3 Διαύλων

13 Βασικά Σήματα & Είσοδοι / Εξοδοι του 8085
Βασικά Σήματα & Είσοδοι / Εξοδοι του 8085 (αφαίρεση λεπτομερειών ακίδων)

14 Επεξήγηση AD0-AD7 = Πολυπλεγμένο Χαμηλό (low) Address (Α0-Α7) & Data (D0-D7) bus A8-A15 = Υψηλό (high) Address bus IO / M = Εξοδος σήματος ελέγχου διαχωρισμού προσπέλασης Μνήμης ή Ι/Ο ALE (Address Latch Enable) = Σημα απόπλεξης πολυπλεγμένου AD0-AD7 WR = Εξοδος σήματος ελέγχου εγγραφής WRITE (ενεργή σε χαμηλή στάθμη 0) RD = Εξοδος σήματος ελέγχου ανάγνωσης READ (ενεργή σε χαμηλή στάθμη 0) INTR = Είσοδος σήματος διακοπής (Interrupt) ΙΝΤΑ = Εξοδος σήματος αποδοχής διακοπής (Interrupt Acknowledge)

15 Πολυπλεγμένο Address / Data Bus  AD0 - AD7
Η απόπλεξη των A0 – A7 & D0 – D7 Γίνεται με το σήμα ALE σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα

16 Απόπλεξη πολυπλεγμένου AD0 – AD7

17 Αναλυτική Επεξήγηση όλων των σημάτων του 8085

18

19

20

21

22

23

24 Ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα βασισμένο στον 8085

25 Ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα βασισμένο στον 8085
(αναλυτικά)

26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 8085 της Intel ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

27 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8085
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8085

28 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) 8085

29 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ARITHMETIC & LOGIC UNIT - ALU) 8085

30 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (INSTRUCTION DECODER) 8085
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (INSTRUCTION DECODER) 8085

31 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ (TIMING & CONTROL) 8085

32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (INTERRUPT CONTROL) 8085

33 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ (SERIAL INPUT / OUTPUT) 8085
ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ (SERIAL INPUT / OUTPUT) 8085

34 ΑΠΟΜΟΝΩΤΕΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ADDRESS & DATA BUFFER) 8085

35

36 ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google