Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RSLP Collection Description schema Research Support Libraries Programme UKOLN, University of Bath.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RSLP Collection Description schema Research Support Libraries Programme UKOLN, University of Bath."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RSLP Collection Description schema Research Support Libraries Programme UKOLN, University of Bath

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Ιστορικό ανάπτυξης προτύπου και τρέχουσα κατάσταση. Τι προσφέρει η περιγραφή συλλογής Ορισμός «συλλογής» Περιγραφή: 3 βασικά σημεία Σχήμα μεταδεδομένων Βασική ανάλυση- σχόλια Στα πλαίσια του προτύπου

3 Ιστορικό – Τρέχουσα κατάσταση Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1999. Σκοπός του προγράμματος: η περιγραφή των συλλογών στο πλαίσιο των υπηρεσιών του δικτύου βιβλιοθηκών. Ανάπτυξη ενός μοντέλου Dublin Core για συλλογή. Έχει αναπτυχθεί μια πρώτη προσέγγιση περιγραφής των συλλογών (έχει εφαρμοστεί σε τρέχουσες συλλογές JISC). Έχουν εκδοθεί οδηγίες χρήσης. Υπάρχει ένα απλό εργαλείο για την εφαρμογή του σχήματος (και άλλα όπως: Perl CGI, Ms- Access, Roads). Έχει υλοποιηθεί σε RDF/ XML.

4 Περιγραφή σε επίπεδο συλλογήςσυλλογής Τι προσφέρει; Εύκολη ανάκτηση πληροφορίας Οι χρήστες βρίσκουν και εντοπίζουν συλλογές του ενδιαφέροντός τους Παίρνουν πληροφόρηση σε πρώτο επίπεδο Δομημένη αναζήτηση Εκτελούν αναζητήσεις σε συλλογές με ένα δομημένο τρόπο

5 Ορισμός «Συλλογής» Ως «συλλογή» ορίζεται το σύνολο κάποιων τεκμηρίων. Η ομάδα εργασίας έχει ορίσει τις παρακάτω συλλογές: Internet catalogues (π.χ. yahoo) Subject gateways Library, museum and archival catalogues Web indexes (π.χ. Alta vista) Collections of text, images, sounds, datasets, software, other material or combinations of these (μπορεί να περιέχει databases, CD-ROMs και συλλογές από Web resources) Collections of events Library and museum collections Archives Other collections of physical items Digital archives

6 Τι περιλαμβάνει η περιγραφή συλλογών 3 βασικά σημεία: Περιγραφικές πληροφορίες Πληροφορίες για την πρόσβαση Πληροφορίες για τα δικαιώματα χρήσης

7 Description Schema Χωρίζεται σε 4 ενότητες: 1η. Περιγραφικά μεταδεδομένα για τη συλλογή Collection 2η. Μεταδεδομένα για την τοποθεσία της συλλογής Location 3η. Για τους βασικούς συντελεστές/ πρόσωπα που σχετίζονται με τη συλλογή Agents 4η. Για τις εξωτερικές συσχετίσεις της συλλογής Relationships

8 Background του σχήματος Dublin Core ISAD IFLA FRBR (Functional Requirements for bibliographic records): work, expression, manifestation, item UKOLN Simple Collection Description (E-lib project) RDF

9 Description Schema: 1η ενότητα Ορίζονται τα βασικά περιγραφικά στοιχεία για τη συλλογή Φαίνονται τα «attributes» που προέρχονται από την περιγραφή αρχειακού υλικού. Title (dc)Note Identifier (dc)Accrual status Psysical characteristics (dcformat) Legal status Type (dc)Access control (dc.rights) StrengthCustodial history Description (dc)Subject (dc) Language (dc)Dates: accumulation date range, Contents date range

10 Description Schema: 2η-3η-4η ενότητα Μεταδεδομένα: για την τοποθεσία της συλλογής για τα πρόσωπα για τις εξωτερικές συσχετίσεις Location General attributes: name, identifier, access conditions, see also (URI) Physical location: postal address, country, post code Associated agentsOn line location: locator Sub-collectionDescribed collection Super-collectionAssociated collection Catalogue or description Associated publication Collector (dc) Administrator (dc) Owner

11 Παράδειγμα: περιγραφή μιας λαογραφικής συλλογής Title: Συλλογή εργασιών λαογραφίας Identifier: DL10 Description: η συλλογή αποτελείται από εργασίες των φοιτητών οι οποίες έχουν γραφτεί με βάση ένα κοινό ερωτηματολόγιο. Strength: η συλλογή καλύπτει ένα μεγάλο εύρος της λαογραφικής παράδοσης Physical characteristics: η συλλογή περιλαμβάνει 4000 text documents & 1000 φωτογραφίες Physical characteristics: χρειάζεται photo editor για την προβολή των φωτογραφιών Language: gre (ελληνική) Type: collection Subject : παράδοση, λαογραφία, προφορική παράδοση Accrual Status: η συλλογή είναι ενεργή χωρίς σταθερή περιοδικότητα ανανέωσης. Accumulation date range: 1980/1982 Contents date range: 1960/ Note: οι εργασίες είναι χωρισμένες σε βιβλιοδετημένους τόμους Access control: δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού χωρίς ip address του παν/μίου Access control: η πρόσβαση στη φυσική συλλογή γίνεται μόνο με άδεια της βιβ/κης Legal status: η συλλογή ανήκει στη βιβλιοθήκη Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Custodial history: η συλλογή βρέθηκε στη βιβλιοθήκη ύστερα από δωρεά του καθηγητή κ. Σπυριδάκη

12 Συνέχεια της περιγραφής Super- collection: Συλλογές Λαογραφικού Σπουδαστηρίου Sub- collection: συλλογή εργασιών Sub- collection: συλλογή φωτογραφιών… Collector: Γ. Κ. Σπυριδάκης Owner: Πανεπιστήμιο ΑΘηνών Αdministrator:Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Physical Location: Βιβλιοθήκη Λαογραφίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Postal Address: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Access conditions: είναι ανοιχτή το πρωί από 10-14:00 μ.μ….κ.α. Locator: http://www.dl.lib.gr/laografia... Για κάθε πρόσωπο μπορούν να δοθούν τα εξής στοιχεία: Name, id, Tel no, role, Fax no, Email address, Biography/ history Είτε το όνομα είτε το id είτε το URI της συλλογής

13 Γενικά σημεία Σκοπός δεν ήταν να δημιουργηθεί ένα πρότυπο αντικατάστασης του EAD, αλλά ένα απλό πρότυπο για την περιγραφή συλλογών στηριγμένο στο Dublin Core. Υπάρχει αντιστοίχιση (mapping) του RSLP με το Isad & το Ead. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι χρησιμοποιεί για τις τιμές ορισμένων γνωρισμάτων θησαυρούς και ειδικά σχήματα σύνταξης π.χ για τις ημερομηνίες.

14 Γενικά σημεία Μένει μόνο στην περιγραφή της συλλογής δεν προχωρά σε περιγραφή αντικειμένων. (σε αντίθεση με το Ead & Isad). Δεν είναι τόσο πλούσιο και δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα για συλλογές ηλεκτρονικών πηγών.

15 Επίλογος Για πληροφορίες σχετικά με το project και το σχήμα μεταδεδομένων επισκεφτείτε: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/


Κατέβασμα ppt "RSLP Collection Description schema Research Support Libraries Programme UKOLN, University of Bath."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google