Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ομάδα Περιβάλλοντος Ιούλιος 2014

2 Πλήθος ερωτηματολογίων
Αποτελέσματα Έρευνας Υπαρκτές (λειτουργούσες και μη) Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης – Συμπλήρωση ερωτηματολογίων Πλήθος ερωτηματολογίων Σύνολο Απώλειες 2010 (Λειτ. 2009) 2012 (Λειτ. 2011) 2013 (Λειτ. 2012) Απώλειες ( Λειτ. 2013) Συμπλ. Ερωτ. 2010 Συμπλ Ερωτ. 2012 Συμπλ. Ερωτ. 2013 Συμπλ. Ερωτ (Λειτ. 2013) 1.Δημοτ επιχείρ. 1 5 33 38 2. ΕΤΑ - 7 3. Ιδιωτ. επιχείρ 4 9 13 4. Ιδιωτ επιχείρ. Αιδηψού με πηγή 6 5. Ιδιωτ επιχείρ. Αιδηψού με νερό ΕΟΤ 3 16   ΣΥΝΟΛΟ 68 72 81

3 1.Δημοτική επιχείρηση (Δημοτ.Κυριότητας) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Υπαρκτές (λειτουργούσες και μη) Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια και Φορέα Εκμετάλλευσης Περιφέρεια 1.Δημοτική επιχείρηση (Δημοτ.Κυριότητας) 2.ΕΤΑ 3.Ιδιωτική επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΡΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 6 * 6 2.Κεντρική Μακεδονία 1 8 3.Δυτική Μακεδονία 2 4.Ήπειρος 3 5.Θεσσαλία 6.Ιόνια Νησιά 7.Δυτική Ελλάδα 11 8.Στερεά Ελλάδα 25 28 Εκ των οποίων: Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με πηγή 7 Ιδ. Επιχ. Αιδηψού με παροχή νερού από τον ΕΟΤ 16 9.Αττική 10.Πελοπόννησος 1 ** 11.Βόρειο Αιγαίο 10 12.Νότιο Αιγαίο 13.Κρήτη ΣΥΝΟΛΟ 38 36 81 *Τα «Λουτρά Ελευθερών» παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη για 40 χρόνια (2012) **Η Ιαματική πηγή «Λουτρακίου» (ποσιθεραπεία) παραχωρήθηκε από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Λουτρακίου (2012)

4 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 91.072 77.169 49.791 43.936 6,00% 5,46% 4,94% 4,82% 4,43% 4,87% 5,69% 4,99% 5,23% Κεντρική Μακεδονία 24,49% 24,20% 27,77% 29,77% 31,17% 33,04% 38,88% 50,26% 50,87% 31,88% Δυτική Μακεδονία 550 22.700 26.800 20.900 21.000 16.000 4.505 1.264 2.162 0,03% 1,10% 1,19% 0,92% 0,90% 0,78% 0,28% 0,14% 0,25% 0,71% Ηπειρος 42.936 45.570 46.892 44.919 46.189 41.552 26.569 6.860 5.521 2,17% 2,21% 2,08% 1,97% 1,98% 2,02% 1,68% 0,63% 1,88% Θεσσαλία 88.693 96.641 93.080 94.445 98.474 87.517 63.172 35.590 33.360 4,48% 4,69% 4,12% 4,14% 4,24% 4,26% 3,98% 4,06% 3,79% Δυτική Ελλάδα 99.142 75.124 25.252 20.903 5,73% 5,59% 4,39% 4,75% 4,95% 4,74% 2,88% 2,37% Στερεά Ελλάδα 37,42% 37,24% 36,81% 35,09% 33,22% 30,38% 25,69% 14,90% 13,28% 31,85% Αττική 11,50% 10,89% 10,11% 9,65% 9,83% 10,04% 9,88% 12,72% 13,79% 10,58% Πελοπόννησος 65.592 64.492 62.459 60.764 67.852 85.457 68.439 29.276 27.036 3,31% 3,13% 2,76% 2,67% 2,92% 4,16% 4,31% 3,34% 3,07% 3,26% Βόρειο Αιγαίο 87.986 92.812 81.147 40.271 56.317 4,45% 4,50% 4,70% 5,20% 5,52% 5,37% 5,12% 4,60% 6,40% 5,04% Νότιο Αιγαίο 8.601 9.432 14.029 15.034 14.912 11.897 9.109 5.442 4.973 93.429 0,43% 0,46% 0,62% 0,66% 0,64% 0,58% 0,57% 0,56% 100,00%

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 - 2013
Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων όλων των λουτρικών μονάδων αυξάνεται μεταξύ κατά 17,3%. Κατά το 2010 εμφανίζεται πτώση 11% έναντι του Κατά το 2011 η υστέρηση έναντι του 2009 ανέρχεται σε 31,7% και κατά 19,8% έναντι του Κατά το 2012 παρατηρείται περαιτέρω δραματική μείωση κατά 62,2% έναντι του 2009 και κατά 44,25% έναντι του 2005, ενώ κατά το έτος 2013 παρατηρείται σταθεροποίηση στο επίπεδο του 2012.

6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2013 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)
Από το 2010 και μετά η Κεντρική Μακεδονία υπερέχει της Στερεάς Ελλάδας. Κατά το 2013: Κεντρική Μακεδονία → 50,87% Στερεά Ελλάδα → 13,28% Μέσος όρος 9ετίας: Στερεά Ελλάδα Μ.Ο 9ετίας → 31,85% Κεντρική Μακεδονία Μ.Ο 9ετίας → 31,88% Αττική Μ.Ο 9ετίας → 10,58%

8 Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια (Μ
Κατανομή Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Περιφέρεια (Μ.Ο ετών )

9 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Περιφέρειες με το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων (2005-2013)
Η Κεντρική Μακεδονία έχει συνεχή ποσοστιαία αύξηση από το 2005 (24,49%) έως το 2009 (31,1%). Κατά το 2010 υπερβαίνει για πρώτη φορά τη Στερεά Ελλάδα (με 33,04% έναντι 30,38%) με το 2013 να εμφανίζεται η μέγιστη διαφορά (με 50,87% έναντι 13,28%) με πλήρη ανατροπή των έως τότε δεδομένων.

10 Σύνολο Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 45,74% 46,66% 49,11% 48,28% 50,04% 53,12% 58,06% 67,98% 69,16% 51,88% ΕΤΑ 61.995 68.548 16,88% 15,46% 12,35% 12,51% 11,39% 9,37% 8,61% 7,08% 7,79% 11,91% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΑΙΔΗΨΟΥ) 19,13% 18,44% 17,37% 18,87% 19,08% 18,62% 17,52% 18,19% 17,51% 18,40% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.716 90.256 97.354 67.405 17.477 13.343 4,38% 4,92% 5,89% 5,42% 4,73% 4,25% 2,00% 1,52% 4,56% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 41.687 35.394 13,86% 15,06% 16,25% 14,45% 14,06% 14,15% 11,56% 4,76% 4,02% 13,25% 100,00%

11 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)

12 Κατανομή Εισιτηρίων κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)
Εισιτήρια Μονάδων ΕΤΑ: Μείωση 79,4% μεταξύ 2005 και 2013 Εισιτήρια Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (πλην Αιδηψού): Μείωση 61,6% μεταξύ 2005 και 2013 Εισιτήρια Αιδηψού: Μείωση 86,5% μεταξύ 2005 και 2013 Εισιτήρια Δημοτικών Επιχειρήσεων: Μείωση 32,7% μεταξύ 2005 και 2013 Σχετικό Μερίδιο επί του Συνόλου: Δημοτικές επιχειρήσεις → 45,74% 2009 → 50,04% 2012 → 67,98% 2013 → 69,16%

13 Κατανομή (%) Εισιτηρίων στις Λουτρικές Μονάδες κατά Φορέα Εκμετάλλευσης (2005 – 2013)

14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (2005 – 2013)
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ 86.716 90.256 97.354 67.405 17.477 13.343 24,02% 22,52% 23,23% 28,96% 27,84% 25,07% 26,87% 29,54% 27,38% 25,62% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΟΤ 41.687 35.394 75,98% 77,48% 76,77% 71,04% 72,16% 74,93% 73,13% 70,46% 72,62% 74,38% 59.164 48.737 100,00%

15 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πλην Αιδηψού)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία 40.000 35.000 25.000 12.000 12300 9,30% 9,02% 9,14% 9,00% 7,54% 7,98% 5,48% 7. Δυτική Ελλάδα 47.017 49.358 53.863 52.893 56.669 48.737 37.428 9.042 3.695 12,42% 12,98% 13,72% 12,30% 12,78% 12,73% 13,47% 5,68% 2,40% 11,96% 8. Στερεά Ελλάδα 86.618 54.405 26.441 16.820 27,48% 27,98% 28,09% 24,61% 23,37% 22,62% 19,58% 16,60% 10,91% 23,83% 9. Αττική 60,10% 59,04% 58,19% 51,14% 51,53% 53,92% 56,40% 69,93% 78,71% 57,51% 11. Βόρειο Αιγαίο 11.370 14.623 6.091 4.300 400 36.784 2,64% 3,30% 1,59% 1,55% 0,25% 1,23% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 100,00% * Η μονάδα του ΤΣΑΥ στην Λέσβο δεν λειτούργησε το 2013

16 Κατανομή Εισιτηρίων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (πλην Αιδηψού) κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

17 ΕπιχειρΗςεις ΕΤΑδ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 2. Κεντρική Μακεδονία 7000 6200 6800 6500 9227 9560 1847 1582 55.516 2,09% 1,94% 2,44% 2,38% 2,46% 4,79% 7,00% 2,98% 2,31% 2,86% 7. Δυτική Ελλάδα 38303 37539 13858 31859 26617 23.485 18696 12710 13458 11,46% 11,78% 4,97% 11,17% 10,06% 12,19% 13,69% 20,50% 19,63% 11,15% 8. Στερεά Ελλάδα 44.838 51.290 82,41% 81,76% 87,15% 80,80% 81,37% 77,76% 74,86% 72,33% 74,82% 81,02% 10. Πελοπόννησος 2550 489  * 35.539 1,95% 2,04% 2,33% 2,28% 1,32% 0,36% 1,83% 12. Νότιο Αιγαίο 6986 7915 8693 9596 9676 7571 5576 2600 2218 60.831 2,48% 3,12% 3,37% 3,66% 3,93% 4,08% 4,19% 3,24% 3,13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 61.995 68.548 100,00% *Η Ι.Π Λουτρακίου (ποσιθεραπεία) παραχωρήθηκε στον Δήμο Λουτρακίου και λειτουργεί χωρίς εισιτήριο

18 Κατανομή Εισιτηρίων στις Επιχειρήσεις ΕΤΑ κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

19 ΔημοτικΕς ΕπιχειρΗςεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 1. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 118801 123825 123275 112474 112212 91072 77169 49791 43936 13,12% 12,87% 11,11% 10,22% 9,65% 8,34% 8,38% 8,37% 7,22% 10,08% 2. Κεντρική Μακεδονία 477624 492781 620711 631500 677554 635083 582186 426207 433904 52,76% 51,21% 55,94% 57,41% 58,28% 58,14% 63,22% 71,61% 71,28% 58,86% 3. Δυτική Μακεδονία 550 22.700 26.800 20.900 21.000 16.000 4.505 1.264 2.162 0,06% 2,36% 2,42% 1,90% 1,81% 1,46% 0,49% 0,21% 0,36% 1,37% 4. Ήπειρος 42.936 45.570 46.892 44.919 46.189 41.552 26.569 6.860 5.521 4,74% 4,23% 4,08% 3,97% 3,80% 2,89% 1,15% 0,91% 3,63% 5. Θεσσαλία 88693 96641 93080 94445 98474 87517 63172 35590 33360 9,80% 10,04% 8,39% 8,59% 8,47% 8,01% 6,86% 5,98% 5,48% 8,17% 7. Δυτική Ελλάδα 28.008 28.404 31.421 29.000 26.990 29.500 19.000 3.500 3.750 3,09% 2,95% 2,83% 2,64% 2,32% 2,70% 2,06% 0,59% 0,62% 10. Πελοπόννησος 59092 57992 55959 54264 61352 82907 67950 29276 27036 495828 6,53% 6,03% 5,04% 4,93% 5,28% 7,59% 7,38% 4,92% 4,44% 5,86% 11. Βόρειο Αιγαίο 87.986 92.812 76.847 39.871 56.317 9,72% 9,57% 9,74% 9,77% 9,56% 6,70% 9,25% 9,28% 12. Νότιο Αιγαίο 1615 1517 5336 5438 5236 4326 3533 2842 2755 32598 0,18% 0,16% 0,48% 0,45% 0,40% 0,38% 0,39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 100,00%

20 Κατανομή Εισιτηρίων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις κατά Περιφέρεια (2005 – 2013)

21 Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών 2005 -2013
Συνοπτικά Συμπεράσματα Επισκεψιμότητας των ετών Η συνολική άνοδος των εισιτηρίων κατά τα έτη 2005 –2009 αντιστρέφεται κατά τα τελευταία έτη 2010 – 2013, με σταθεροποίηση στο κατώτερο σημείο του 2012. Μικρότερη αναλογικά πτώση παρουσιάζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που κατά τα φαινόμενα έχουν επιτύχει την προσέλκυση και άλλων επισκεπτών, εκτός από τους δικαιούχους μέσω ασφαλιστικών ταμείων. Αντίθετα, σημαντική πτώση παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις των άλλων περιφερειών, οι οποίες κατά τα φαινόμενα είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένες από τις εγκρίσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Συνολικά, πάντως, οι επισκέπτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη σε όλες τις λουτρικές μονάδες εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι, εξαιτίας της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης. Κατά το 2013 εμφανίζεται αξιοσημείωτη άνοδος έναντι του 2012 στις δημοτικές επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος και Ικαρία) και της Κεντρικής Μακεδονίας (Σιδηρόκαστρο και Άγκιστρο), χωρίς όμως και εκεί να επιτυγχάνονται τα παλαιότερα επίπεδα εισιτηρίων των ετών Επίσης, στην ιδιωτική εκμετάλλευση της “Λίμνης Βουλιαγμένης” υπάρχει άνοδος κατά το 2013 έναντι του 2012, χωρίς βέβαια να προσεγγίζονται τα παλαιά εισιτήρια.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 Πίνακας Ερευνώμενων Μονάδων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ * ΣΧΟΛΙΑ Αν. Μακεδονία - Θράκη 1 (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΨΑΡΟΘΕΡΜΩΝ) ΓΕΝΗΣΑΙΑΣ (ΠΟΤΑΜΙΑΣ) 5 ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΑΕΝΑΚ) Μίσθωση για 30 χρόνια σε ιδ. επιχείρηση. Δεν λειτούργησε τα έτη Κεντρική Μακεδονία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ-"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 3 Ι.Π ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» (ΠΟΖΑΡ) 6 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 7 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δυτική Μακεδονία ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ "ΜΠΑΝΙΑ" - ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ-ΑΕΤΟΣ Δεν λειτούργησε τα έτη Ήπειρος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ" Α.Ε ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕ Ι.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΠΑΛΙΟΣΑΡΑΓΑ" Θεσσαλία ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΡΑΝΙΣΤΑΣ-ΚΑΪΤΣΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε ΟΤΑ *Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αναφέρονται με την παλιά ή/και με την παλιά και νέα ονομασία τους

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Δυτική Ελλάδα 1 "ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ" ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΤΡΥΦΟΥ (Δ. ΜΕΔΕΩΝΟΣ)-ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Δεν λειτούργησε τα έτη Ι.Π. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ - ΜΠΑΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  Δεν λειτούργησε το έτος 2013 ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΪΑΦΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ "ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ" Στερεά Ελλάδα ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Ι.Π. ΓΙΑΛΤΡΩΝ-ΧΑΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Ι.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (εντός ξενοδοχείου "Ηράκλειον") ΑΞΤΕΕ 4 Ι.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (εντός ξενοδοχείου "Κνωσσός") ΑΞΤΕΕ 5 Ι.Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (μόνο Υ/Θ) - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6 Ι.Π. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ (εντός ξενοδοχείου "ΕΝΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ") - ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 7 Ι.Π. ΑΙ ΠΗΓΑΙ (εντός ξενοδοχείου "Αι Πηγαί") - αφοί ΜΠΑΛΑΛΑ 8 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (μόνο Υ/Δ) - ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.Ε 10 ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ (εντός ξενοδοχείου)-ΑΝΚΑΡ Α.Ε 11 ΑΙΓΛΗ Α.Ε (εντός ξενοδοχείου)- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Στερεά Ελλάδα 2 12 ΑΥΡΑ (εντός ξενοδοχείου) - ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ 13 ΙΣΤΙΑΙΑ (εντός ξενοδοχείου) - ΠΑΡΑΓΚΑΜΙΑΝ ΚΑΛΟΥΣΤ 14 ΚΕΝΤΡΙΚΟ (εντός ξενοδοχείου) - ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15 ΚΑΠΟΛΟΣ (εντός ξενοδοχείου) - ΚΑΠΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΤΕ ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε 16 ΑΝΕΣΙΣ (εντός ξενοδοχείου) - ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗ ΔΟΥΣΤΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 17 ΕΡΜΗΣ (εντός ξενοδοχείου) - ΠΗΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & Δ. ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑΣ Ο.Ε 18 ΙΛΙΟΝ (εντός ξενοδοχείου) - ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗ ΕΠΕ 19 ΕΙΡΗΝΗ (εντός ξενοδοχείου) - ΤΣΟΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20 ΜΗΘΩ (εντός ξενοδοχείου) - ΜΗΤΣΑΣ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 21 ΤΑΙΝΑΡΟ (εντός ξενοδοχείου) - ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ (ΔΙΕΘΝΕΣ) (εντός ξενοδοχείου) 23 CAPRI (εντός ξενοδοχείου) Δεν λειτουργεί 24 ΝΕΦΕΛΗ (εντός ξενοδοχείου) 25 ΣΤΑΔΙΟ (εντός ξενοδοχείου) - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 26 ΘΑΛΑΣΣΑ (εντός ξενοδοχείου) 4 ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 3 ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε (ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΣΗ) - (Ι.Π. ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ) 5 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ "ΘΕΡΜΑΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ" 6 ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΥΠΑΤΗΣ Αττική 1 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΑΝΩΝ-ΜΕΘΑΝΑ VOLCANIC SPA YIOI ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε (Α. ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, Β. ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, Γ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Αττική 1 3 Ι.Π. ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Πελοπόννησος 2 "ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε" (Υ/Θ "ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ") Πρώην ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Λειτουργεί με ελεύθερη πρόσβαση από το (Δήμος Λουτρακίου) Βόρειο Αιγαίο ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ "ΘΕΡΜΑ" ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ ΑΔΕΛΑΕ 4 ΜΗΘΥΜΝΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΦΤΑΛΟΥΣ ΑΔΕΛΑΕ 5 ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΣΑΥ  Δεν λειτούργησε το 2013 6 Ι.Π. ΘΕΡΜΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ -Ε. ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (CLASSIC THERMA SPA) 9 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ Δεν λειτούργησε τα έτη ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) ΣΠΗΛΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) Ι.Π. ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΑΜΑΝΗΣ) ΧΙΟΥ Νότιο Αιγαίο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ "ΛΑΚΚΟΥ" ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΜΗΛΟΣ) ΕΤΑΔ Α.Ε / Υπ/μα ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΥΘΝΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΕρευνητικΟ ΠρΟγραμμα: «ΙαματικΕς ΠηγΕς και ΛουτρΟτοποι»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google