Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 (ποσά χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,00 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δεξαμενής και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας λυμάτων ΒΙΠΕ

3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 197.478,99
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ-ΟΔΟΙ ΟΜΗΡΟΥ, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ (ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,99 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,28 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ομβρίων

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης(αμίαντος, χάλυβας, κλπ) με αγωγούς ΡΕ

5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,84 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,89 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή 3 δεξαμενών στα Δ.Δ. μιας στο Πέραμα - Η/Μ παρεμβάσεις στην Κρύα

6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,55 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,77 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,77 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,37 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π: ,37 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,06 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή αγωγού στην τάφρο της οδού Αριστοτέλους

8 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 196.694,22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 307Κ, 307Μ, 307Ν, 307Θ ΣΤΟ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,22 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,35 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,55 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων σε οδό που διαμορφώνεται από το Δήμο

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,20 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,72 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,33 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,57 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων σε οδό που διαμορφώνεται από το Δήμο

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΤΖΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.485,00 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,96 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π.: ,53 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,53 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

15 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επέκταση αντλιοστασίων λυμάτων και κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων

16 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.244,10
ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΔΟΥ Μ51 (Ο.Τ. 71,73 & 72,74) ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

17 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΑΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ ΠΟΡΟΙ

18 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.900,00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΟΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΕΡΙΤΣΑΝΩΝ ΣΤΟ Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,09 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων

20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΥΒΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,50 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε νεοδιανοιγμένο τμήμα της οδού

21 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μελέτη υδροδότησης

22 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,58 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

23 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 152.604,55
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,55 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π. : ,06 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μελέτη υδραυλικού μοντέλου ύδρευσης και καθορισμός ζωνών ελέγχου διαρροών

24 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π. : ,00 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υπηρεσίες συμβούλου για τη μελέτη επέκτασης ΕΕΛ

25 ΣΥΝΟΛΟ Α ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.577.292,79
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,79 ΣΥΜΒΑΣΗ Ή Α.Π. : ,55 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ : ,33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,77 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google