Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

3 Oι κεφαλοσπορίνες ξεκίνησαν από ιδιαίτερα ταπεινό
περιβάλλον, καθώς η πρώτη απομόνωση του μύκητα Cephalosporium acremonium, από τον Brotzu το 1945, έγινε μέσα από τα απόβλητα υπονόμων στην θάλασσα

4 Σύνοψη χαρακτηριστικών των κεφαλοσπορινών
Βακτηριοκτόνες Εξαιρετικά υψηλή ενδογενής δραστικότητα έναντι των εντεροβακτηριακών Δεν είναι εξ ορισμού δραστικές: στους εντεροκόκκους στους MRSA και MRSE στα αναερόβια (εξαίρεση η κεφοξιτίνη)

5 Μηχανισμός δράσης και PK, PD
Prevents cell wall synthesis by binding to enzymes PBPs. (essential for the synthesis of the bacterial cell wall). Concentration-independent bactericidal activity, with maximal killing at 4-5 times the MIC of the organism. No clinically significant post-antibiotic effect Given these pharmacodynamic properties, optimal dosing regimens should be designed to continuously maintain drug levels above the MIC of pathogens.

6 β-λακταμικά αντιβιοτικά
Cmax β-λακταμικά αντιβιοτικά AUC Συγκέντρωση μg/ml MIC Χρόνος T>MIC

7 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
Cefixime - CEFTORAL (PO) Cefditoren pivoxil – SPECTRACEF (PO) Ceftriaxone - ROCEPHIN (IV, IM) Cefotaxime - CLAFORAN (IV) Ceftazidime - SOLVETAN (IV)

8 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
Χορηγούμενες από του στόματος

9 Φαρμακοκινητικά Χαρακτηριστικά
Cephalosporin Adult dose Peak serum concentration (μg/mL) Serum protein binding (%) Route of excretion Oral bio- availabilty Cefixime mg q12-24h 1,5 – 3,0 70 Νεφρική 22-54% Cefditoren mg  q12h 2,5 (200 mg) 88 17%

10 Cefditoren pivoxil SPECTRACEF

11 Ταχεία βακτηριοκτόνος δράση
vs S. pneumoniae (PRSP) 1.00E+10 1.00E+09 control cefditoren cefixime cefuroxime cefaclor amoxicillin/ clavlanate 1.00E+08 1.00E+07 1.00E+06 CFU/ml (log10) 1.00E+05 1.00E+04 1.00E+03 1.00E+02 1.00E+01 1.00E+00 2 4 6 12 24 Time (hours) Dubois J et al, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 37; ,2000

12 Plasma Concentration-Time Profiles and Cefditoren
(mg/mL) Cefditoren 10 400 mg/man 200 mg/man MIC90 (mg/mL) 1 Plasma Concentration-Time Profiles and Cefditoren MIC90 for H. influenzae Plasma concentration 0.1 0.015 0.01 0.001 2 4 6 8 10 12 Time after administration (h)

13 Plasma Concentration-Time Profiles and Cefditoren
(mg/mL) Cefditoren 10 400 mg/man 200 mg/man MIC90 (mg/mL) 1 1.0 PRSP Plasma Concentration-Time Profiles and Cefditoren MIC90 for S. pneumoniae (PRSP, PISP, PSSP) 0.5 PISP 5.0 h 5.2 h Plasma concentration 0.1 0.03 PSSP 10.6 h 0.01 0.001 2 4 6 8 10 12 Time after administration (h)

14 261 στελέχη S. pneumoniae (2004-2006).
In vitro efficacy of cefditoren against recent isolates of Streptococcus pneumoniae in Greece G. Poulakou, et al. 17th ECCMID (P. 2029) 261 στελέχη S. pneumoniae ( ). Κλινικά δείγματα από ενηλίκους και παιδιά και φαρυγγικά δείγματα από υγιή παιδιά. Ελέγχθηκε η ευαισθησία σε PEN, ERY με E-test. Η ευαισθησία στο cefditoren (CFD) ελέγχθηκε με τεχνική διάχυσης σε agar. Στελέχη με MIC > 2mg/L θεωρήθηκαν ανθεκτικά.

15 Σε 124 PEN-μη ευαίσθητα στελέχη η MIC90 του cefditoren ήταν 1 mg/L
In vitro efficacy of cefditoren against recent isolates of Streptococcus pneumoniae in Greece G. Poulakou, et al. 17th ECCMID (P. 2029) Σε 124 PEN-μη ευαίσθητα στελέχη η MIC90 του cefditoren ήταν 1 mg/L (εύρος: mg/L) Σε 137 PEN-ευαίσθητα στελέχη η MIC90 του cefditoren ήταν 0.034mg/L (εύρος: mg/L). p<0.001

16 Ceftidoren tablets 200 - 400 mg EΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα 200 mg bid για 10 ημ. Οξεία ιγμορίτιδα 200 mg bid για 10 ημ. Παροξύνσεις χρονίας βρογχίτιδας 200 mg bid, για 5 ημ. Ήπια ως μέτριας βαρύτητας πνευμονία κοινότητας 400 mg bid για 14 ημέρες Μη επιπλεγμένες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων 200 mg bid για 10 ημέρες ΕΟΦ 2006

17 Type of Adverse Drug Reaction
(Ceftidoren tabl mg) No. of patients investigated ~ 6000 Incidence (%) ~ 24 % Discontinuation of Rx % Type of ADRs Dermatitis Solaris, Erythema, Erythema urticarial, Urticaria, Pruritus, Pruritus facial, Itching, Rash Skin and Appendages Diarrhoea, Abdominal pain, Nausea, Vomiting, Stools watery, Thirst, Sromach fullness, Heartburn, Anorexia, Constipation, Abdomen enlarged feeling, Defecation frequency increased, Stomatitis aphthous Gastro Intestinal System Central & Peripheral Nervous system Headache, Vertigo, Coldness, Dizziness

18 Cefixime proxetil CEFTORAL

19 Cefixime proxetil Λοιμώξεις ουροφόρων οδών
Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

20 Δοσολογία The recommended adult dosage is: 200-400 mg daily
(according to the severity of infection) given either as a single dose or in two divided doses.

21 Κεφαλοσπορίνες της γ΄ γενεάς Per os
Οι κύριες ενδείξεις χορηγήσεώς τους είναι: Νοσοκομειακές λοιμώξεις για τις οποίες χορηγήθηκαν παρεντερικώς κεφαλοσπορίνες γ΄ γενεάς και απαιτείται κατ’ οίκον συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής (μείωση διαρκείας νοσοκομειακής νοσηλείας). Ουρολοιμώξεις από πολυανθεκτικούς Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς (σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα) Πνευμονία της κοινότητας (Spectracef);

22 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
Χορηγούμενες παρεντερικά

23 Ceftriaxone IV/IM 1-2 g, q12-24h 50-100 q12-24h

24 Cefotaxime IV/IM 1-2 g, q 4-8h 100-180 q4

25 Ceftazidime IV/IM 1-2 g, q8-12h 90-150 q8h

26 Φαρμακοκινητικά Χαρακτηριστικά
Adult dose Peak serum concentr. (μg/mL) Half-life (hr) Serum protein binding (%) Route of excretion CSF concentr. range (μg/mL) Cefotaxime 1-2 g q12h 102 (1 g) 1-1.2 35-40 R (50-80%) 1-83 Ceftriaxone q12-24h 145 (1 g) 6.4 85-95 R (50%) H (40%) 2-20 Ceftazidime q8-12h 107 (1 g) 1.5-2 17 (80-90%) 1.4-30

27 Δοσολογία επί νεφρικής ανεπαρκείας
Cephalosporin Usual adult dosing regimen Dosing regimen with renal insufficiency (GFR: mL/min) Dosing regimen with dialysis <10 10-50  50-90 Hemo- dialysis CAPD Cefotaxime 2 g q8h 2 g q24h 2g q12h NC 1 g after 1 g q24h Ceftriaxone None Ceftazidime 0.5 g q24h 2g q24h 2 g q12h 0.5 q24h

28 β-λακταμικά αντιβιοτικά
Cmax β-λακταμικά αντιβιοτικά AUC Συγκέντρωση μg/ml MIC Χρόνος T>MIC

29

30 Κεφταζιδίμη: συνεχής έγχυση
Lubasch et al. JAC 2003;51:

31 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
Αντοχή

32 Μηχανισμοί αντοχής Destruction of beta-lactam ring by β-lactamases
Altered affinity of cephalosporins for their target site, the penicillin binding proteins (PBPs) Reduced penetration of the antibiotic through the LPS membrane to the PBP target [Gram(-) bacteria] Efflux of the drug from the periplasmic space (MexAB-OprM efflux pump for ceftazidime) It is not uncommon for several resistance mechanisms to be operating simultaneously.

33 Αλλαγές στις PBPs Changes in the PBP target are responsible for
reduced Cephalosporin affinity and subsequent drug resistance for: S. pneumoniae, MRSA, H. influenzae, Neisseria gonorrhoeae (some strains)

34 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
…και το πρόβλημα των ESBL

35 ESBLs και κεφαλοσπορίνες
Υπάρχουν ESBL (+) στελέχη που είναι ευαίσθητα in vitro στις κεφαλοσπορίνες β΄γενεάς αλλά ανθεκτικά στη κεφταζιδίμη. Εν τούτοις, οι κεφαλοσπορίνες β΄και γ΄ γενεάς δεν είναι κλινικά αποτελεσματικές έναντι αυτών των στελεχών.

36 Παράγοντες κινδύνου για ESBLs
Σοβαρά πάσχοντες με παρατεταμένη νοσηλεία. Διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθετήρα κύστεως, ενδοτραχειακού σωλήνα, κεντρικής φλεβικής γραμμής, ρινογαστρικού σωλήνα, γαστροστομίας και νηστιδοστομίας. Διαμονή σε οίκους ευγηρίας. Παροδικός αποικισμός των χεριών του προσωπικού. Χορήγηση κεφαλοσπορινών γ΄ γενεάς ή αζτρεονάμης

37 Κεφταζιδίμη: παράγων κινδύνου για ESBL
Study of hospitalized patients in Taiwan, The risk of infection with ESBL-producing K. pneumoniae was 13 times greater among patients who had been exposed to ceftazidime within the prior 30 days than it was among patients who had not been similarly exposed. Lin MF, et al. J Hosp Infect 2003; 53:39–45.

38

39 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
2010: Η CLSI αλλάζει τα breakpoints

40 MIC breakpoints (μg/ml):
CLSI M100-S20 (2010) Cephalosporin and Aztreonam Breakpoint Revisions for Enterobacteriaceae MIC breakpoints (μg/ml): Agent Old (M100-S19) Revised (M100-S20) Susc Int Res Susc Int Res Cefotaxime ≤ ≥ ≤ ≥4 Ceftriaxone ≤ ≥ ≤ ≥4 Ceftazidime ≤ ≥ ≤ ≥16 Aztreonam ≤ ≥ ≤ ≥16

41 Why were cephalosporin breakpoints for the Enterobacteriaceae revised?
The revised breakpoints eliminate the need to perform ESBL screen and confirmatory tests for making treatment decisions.

42 Αντοχή των Gram(-) στη Ceftazidime WHONET July - December 2009
Ceftazidime non-susceptible Acinetobacter baumanii 86 – 97 Pseudomonas aeruginosa 27 – 50 Enterobacter spp 32 – 40 Klebsiella pneumoniae 40 – 83 Proteus mirabilis 19 – 57 E. coli 8 – 12

43 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
Ανεπιθύμητες Ενέργειες

44 Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Immunologically mediated reactions may manifest as hematologic or renal toxicities. Eosinophilia is the most commonly reported. Although Coombs (+) are reported to a significant percentage of patients receiving many of the cephalosporins, these patients most often do not have hemolytic anemia. Ιnterstitial nephritis

45 Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Αφυλακτικές αντιδράσεις σπανιότερες από την πενικιλλίνη G. Διασταυρούμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας με τις πενικιλλίνες στο 5-7% των περιπτώσεων. Εκδηλώνονται κυρίως υπό μορφή εξανθημάτων

46 Risk of anaphylaxis with cephalosporins
The frequently cited figure of 10% cross reactivity between penicillin and cephalosporins is an overestimate. Cross reactivity between penicillins and 2nd and 3rd generation cephalosporins is low and may be lower than the cross reactivity between penicillins and unrelated antibiotics.

47 Risk of anaphylaxis with cephalosporins
The risk of anaphylaxis with cephalosporins is low, between 0.1% and % based on a retrospective analysis of toxicity data from 210 clinical trials involving 2539 pts receiving ceftazidime and on post-marketing surveillance data. Lin RY. Arch Intern Med 1992:930-7.

48 In patients allergic to penicillin the OD for an allergic reaction to a:
1st generation cephalosporine or cefamandole are 4.79 (95%, CI: 3.71 to 6.17) 2nd generation cephalosporin are 1.13 (CI: 0.61 to 2.12) and 3rd generation cephalosporins are 0.45 (0.18 to 1.13) Pichichero ME, Casey JR. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;136:340-7.

49 Scott Pegler, Brendan Healy. BMJ 2007;335:991
Συμπέρασμα 1 2nd and 3rd generation cephalosporins, such as ceftriaxone, cefotaxime, cefuroxime, ceftazidime, are unlikely to be associated with cross reactivity as they have different side chains to penicillin. Scott Pegler, Brendan Healy. BMJ 2007;335:991

50 Συμπέρασμα 2 In life threatening infections,
when use of a non-cephalosporin antibiotic would be suboptimal, consider giving, under observation, a 2nd or 3rd generation cephalosporin with a different side chain to the penicillin under suspicion. Scott Pegler, Brendan Healy. BMJ 2007;335:991

51 Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς
Κλινικές ενδείξεις

52 Θεραπευτικές ενδείξεις Κεφτριαξόνης

53 Θεραπευτικές ενδείξεις Κεφτριαξόνης

54 Θεραπευτικές ενδείξεις Κεφταζιδίμης

55 Κλινικές Ενδείξεις Μηνιγγίτιδα

56 Εμπειρική θεραπεία μηνιγγίτιδας
Ηλικία Θεραπεία <1 μήνα Ampicillin + cefotaxime Ampicillin + aminoglycoside 1-23 μήνες γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνη a + Vancomycin 2-50 έτη γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνη a >50 ετών γ΄γενεάς κεφαλοσπορίνη a + ampicillin + Vancomycin a cefotaxime ή ceftriaxone

57 Θεραπεία μηνιγγίτιδας ανάλογα με το παθογόνο
Παθογόνο Θεραπεία S. pneumoniae γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνη a N. meningitidis Penicillin G, ή ampicillin, ή γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνη a L. monocytogenes Ampicillin ή penicillin G b a cefotaxime ή ceftriaxone c + aminoglycoside

58 Θεραπεία μηνιγγίτιδας ανάλογα με το παθογόνο
Θεραπεία μηνιγγίτιδας ανάλογα με το παθογόνο Θεραπεία Neisseria meningitidis - PCN MIC <0.1 mg/mL Penicillin G ή ampicillin - PCN MIC mg/m γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνηa Haemophilus influenzae - b-lactamase-negative Ampicillin - b-lactamase-positive γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνηa a cefotaxime ή ceftriaxone

59 Θεραπεία πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας
Απαραίτητη η γνώση της MIC-πενικιλλίνης του στελέχους S. pneumoniae που απομονώθηκε στην καλλιέργεια ΕΝΥ (ή/και στην αίμοκαλλιέργεια). MIC <  πενικιλλίνη ή αμπικιλλίνη MIC=0,  κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη MIC >  κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη Aν MICκεφτριαξόνης > 0.5  βανκομυκίνη + κεφτριαξόνη

60 Αντοχή του S. pneumoniae σε Ceftriaxone ή Cefotaxime
Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae isolates in Athens, Greece. Kanavaki S, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2005;24:693-6. 0,36% Serotypes and antimicrobial susceptibilities of 1033 pneumococci isolated from children in Greece: Paraskakis I, et al. Clin Microbiol Infect. 2006;12:490-3. 1,2% Nationwide surveillance of S. pneumoniae in Greece: Poulakou G, et all. Int J Antimicrob Agents. 2007;30:87-92 1%

61 Ενδείξεις χορήγησης σύμφωνα με τον Mandell
7th Edition

62 Ενδείξεις Ceftazidime
For serious infections in which P. aeruginosa is documented or highly likely. It is one of the recommended drugs, + aminoglycoside, for initial empirical management of febrile neutropenia.

63 Ενδείξεις Ceftazidime
Ceftazidime has been effective for the Rx of acute exacerbations of chronic pulmonary infections in patients with cystic fibrosis. The drug penetrates into CSF and is the Rx of choice for meningitis due to P. aeruginosa.

64 Ενδείξεις Ceftriaxone - Cefotaxime
Cefotaxime and ceftriaxone continue to be active against most bacteria producing CAP. In a large observational study of pneumococcal bacteremia, resistance to cefotaxime and ceftriaxone was not associated with higher mortality. Cefotaxime and ceftriaxone were also effective in treating patients with non-meningeal pneumococcal infections, mostly pneumonia, caused by strains with MICs as high as 2 μg/mL

65 Ενδείξεις Ceftriaxone - Ωτίτιδα
Single ΙΜ doses of ceftriaxone are also highly effective in eradicating H. influenzae and penicillin-susceptible strains of S. pneumoniae from middle ear fluid. However, three daily doses of ceftriaxone were required in one study to eradicate penicillin-resistant pneumococci

66 Ενδείξεις Ceftriaxone - STDs
Ηighly active against N. gonorrhoeae, including penicillin- and quinolone-resistant strains. It is the drug of choice for all forms of gonococcal infection and is used in combination with doxycycline for pelvic inflammatory disease, proctitis, and proctocolitis. Single-dose ΙΜ ceftriaxone is recommended therapy for chancroid. Ceftriaxone is considered as alternative therapy in penicillin-allergic patients with syphilis.

67 Ενδείξεις Ceftriaxone - Lyme disease
Ceftriaxone and cefotaxime are recommended therapy for treatment of early Lyme disease in patients with neurologic involvement or third-degree atrio-ventricular heart block. These drugs are also recommended in Lyme disease patients with both arthritis and objective evidence of neurologic disease and for those with late neurologic disease affecting the central or peripheral nervous system.

68 Ενδείξεις Ceftriaxone
Ceftriaxone is a recommended alternative therapy for typhoid fever and for severe infections caused by Shigella species or by non-typhi species of Salmonella. Single doses of ceftriaxone are highly effective in eradicating nasopharyngeal carriage of N. meningitidis. Βrain abscess caused by gram-negative bacilli.

69 Ενδείξεις Ceftriaxone
It has been effective for the outpatient Rx of staphylococcal and streptococcal skin and soft tissue infections, including osteomyelitis. Εffective as monotherapy for the outpatient Rx of non-enterococcal streptococcal endocarditis. Recommended in endocarditis caused by fastidious gram-negative coccobacilli.

70 Ευχαριστώ

71 Κεφαλοσπορίνες γ’ γενεάς
Ερωτήσεις

72 Περίπτωση 1η Γυναίκα 67 ετών, παχύσαρκη, γραμματέας
Εξετάζεται στο ΤΕΠ την 9η Φεβρουαρίου Ιστορικό: - Διάρροιες από 2ημέρου - Μη παραγωγικός βήχας από 4ημέρου - Πλευριτικού τύπου πόνος από 24ώρου - Δεν αναφέρεται πυρετός ή ρίγος

73 Περιγραφή περίπτωσης Καπνίστρια: 30 πακέτα/έτη
Χωρίς υποκείμενα νοσήματα ΑΠ: 110/60mmHg, με μικρή μεταβολή στην όρθια θέση Θ: 38,40 C Αναπνοές: 28/λεπτό Τρίζοντες στις βάσεις άμφω, μουσικοί ρόγχοι στα ανώτερα πνευμονικά πεδία

74 Περιγραφή περίπτωσης Α/α θώρακος: + (πιθανές πυκνώσεις, άμφω)
Α/α θώρακος: + (πιθανές πυκνώσεις, άμφω) pO2 = 55mmHg Sat = 89% Λευκά = 10,400 (πόλυ = 78%) Σάκχαρο = 320 mg/dl Έναρξη αγωγής με κεφουροξίμη 750mg x 3 και κλαριθρομυκίνη 500mg x 2, IV

75

76 Περιγραφή περίπτωσης 36 ώρες αργότερα η κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Νέα α/α θώρακος με αμφοτερόπλευρες πυκνώσεις. Αλλαγή αγωγής σε κεφτριαξόνη (2g x 1), ριφαμπικίνη (600mg x 1) και ερυθρομυκίνη (500mg x 4), όλα IV

77

78 Περιγραφή περίπτωσης 24 ώρες αργότερα οι καλλιέργειες αίματος εισαγωγής αναφέρονται θετικές για πνευμονιόκκοκο. Το στέλεχος έχει MIC-πενικιλλίνης: 4μg/ml και MIC-κεφτριαξόνης: 0,25μg/ml. Ποία είναι η πιο πιθανή εξήγηση για τη κλινική αποτυχία του αρχικού σχήματος

79 Ερώτηση 1: Ποία είναι η πιο πιθανή εξήγηση για τη κλινική αποτυχία του αρχικού σχήματος
Ακατάλληλη αγωγή (guidelines) Ανεπαρκής δοσολογία Αντοχή στη πενικιλλίνη (στέλεχος PRSP) Όλα τα ανωτέρω

80 Περίπτωση 2η Ασθενής 65 ετών με κλινική και εργαστηριακή εικόνα μικροβιακής μηνιγγίτιδας Gram χρώση: Gram(+) διπλόκοκκοι

81 Ερώτηση 2η: Τι αγωγή θα προτείνατε;
Πενικιλλίνη γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνη + Αμπικιλλίνη γ΄ γενεάς κεφαλοσπορίνη + Vancomycin Μεροπενέμη

82 Περίπτωση 3η Ασθενής με ενδοκαρδίτιδα φυσικής βαλβίδας από Enterococcus faecalis. Ο ασθενής λαμβάνει συνδυασμό αμπικιλλίνης (2g x 6) και γενταμικίνης (80mg x 3). Το αντιβιόγραμμα δείχνει ότι το στέλεχος είναι ευαίσθητο στη πενικιλλίνη, αλλά έχει MIC γενταμικίνης >500 mg/L Την 8η ημέρα θεραπείας ο ασθενής εξακολουθεί να έχει πυρετό.

83 Ερώτηση 3: Τι θεραπεία θα προτείνατε;
Νταπτομυκίνη Λινεζολίδη Βανκομυκίνη με Γενταμικίνη Αμπικιλλίνη με Κεφτριαξόνη Αμπικιλλίνη με Νταπτομυκίνη

84 Αμπικιλλίνη: 2g x 6 x 6 εβδομάδες Κεφτριαξόνη: 2g x 2 x 6 εβδομάδες
Κλινική επιτυχία 67% Αμπικιλλίνη: 2g x 6 x 6 εβδομάδες + Κεφτριαξόνη: 2g x 2 x 6 εβδομάδες (επιτυχία 67%) Annals of Internal Medicine 2007;146:574

85 Περίπτωση 4η Ασθενής 77 ετών με πρόσφατη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω γαστρορραγίας, όπου είχε τεθεί ουροκαθετήρας για 10 ημέρες. Εισάγεται με κλινική διάγνωση πυελονεφρίτιδας Την επομένη, στις κ/ες αίματος και ούρων απομονώνεται E. coli Την επομένη ημέρα το αντιβιόγραμμα δείχνει τις παρακάτω ευαισθησίες

86 Ε. coli Αmpicillin: A Cephalothin: A Augmentin: E Cefoxitin: E
Ceftazidime: Ε Cefotaxime: A Imipenem: E Gentamicin: E Amikacin: E Nalidixic Acid: E Norfloxacin: E

87 Ερώτηση 4: Υπάρχει εξήγηση για αυτό το pattern ευαισθησίας;
Υπερπαραγωγή β-λακταμάσης TEM-1 Παραγωγή MBL (μέταλο-β-λακταμάσης) Παραγωγή ESBL Εργαστηριακό λάθος Δεν γνωρίζω

88 Ερώτηση 4 Ποία είναι η πιο κατάλληλη θεραπεία;
Αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό Πιπερακιλλίνη - ταζομπακτάμη Κεφταζιδίμη Σιπροφλοξασίνη Ιμιπενέμη

89 Περίπτωση 5η A previously healthy 19y old woman was referred for evaluation of possible chronic Lyme disease. The pt was given 2 g ceftriaxone IV qD for 14 days. One week after the Rx was completed, she noted the onset of severe pain in the right upper quadrant and had a temperature of 39.4o C and vomiting. Sonography showed multiple gallstones.

90

91

92 Ερώτηση 5: Πως εξηγείται η κλινική εικόνα της ασθενούς;
Ερώτηση 5: Πως εξηγείται η κλινική εικόνα της ασθενούς; Απλή χολοκυστίτιδα Χολολιθίαση επί εδάφους αιμοσφαιρινοπάθειας Κλινική εκδήλωση της Χρόνιας Νόσου Lyme Ψεύδολιθίαση

93 Βiliary pseudolithiasis
The patient was not obese, nor was there a family history of gallbladder disease. Because of the recent ceftriaxone use, she was observed without specific therapy. A second sonographic examination 3 weeks later showed a normal gallbladder with complete disappearance of the stones.

94 Βiliary pseudolithiasis
73 reports of pseudolithiasis occurring during or after ceftriaxone therapy. 16 of these patients underwent cholecystectomy, which revealed a sand-like sediment or semisolid particles in the gallbladder, without stones. 57 patients were managed conservatively, and of these, 75% had follow-up sonograms that did not show gallstones within 3 months

95 Βiliary pseudolithiasis
Ceftriaxone is the only third-generation cephalosporin to cause these precipitates. The probable reason for this observation is that ceftriaxone is the only cephalosporin that complexes with calcium in bile.

96 Βiliary pseudolithiasis
It appears that with the use of high doses, the solubility of the drug is exceeded, causing the formation of Ca-ceftriaxone salt precipitates. At doses less than 1 g/day, precipitates have not been shown to occur.

97 Βiliary pseudolithiasis
The key to the diagnosis of this entity will not lie with the sonographic findings but with the physician suspecting that gallstones are unlikely in a particular patient, such as a child or young adult.

98 Βiliary pseudolithiasis
It is crucial to question the patient regarding recent Ceftriaxone use when making the diagnosis of biliary pseudolithiasis. The correct diagnosis will spare patients needless treatment, such as cholecystectomy, for this spontaneously reversible abnormality. Kirejczyk WM, et al. AJR 1992;159:

99 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google