Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

2 ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε 400 g νερού διαλύονται 20 g υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), οπότε προκύπτει διάλυμα με πυκνότητα ,04 g/mL. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος, και την %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. Δίνονται: Να = 23, Ο = 16, Η = 1.

3 ΛΥΣΗ 400 g H2O + 20 g NaOH = 420 g δ/τος
420 g δ/τος περιέχουν 20 g διαλ. ουσία Μετατρέπουμε τη μάζα του δ/τος σε ml με τον τύπο της πυκνότητας d = m/V => V = m/d => V = 420/1,04 => V = 403,84 ml

4 Mετατρέπουμε τα 20 g ΝαΟΗ σε mol.
Mr = = 40 g/mol n = m/Mr => n = 20/40 => n = 0,5 mol c = n/V =>c = 0,5/0,40384 =>c = 1,238 M

5 403,84 ml διαλύματος περιέχουν 20 g δ.ο.
100 ml διαλύματος περιέχουν x g δ.ο. x = 4,95 % w/v

6 ΑΣΚΗΣΗ 2 Να υπολογίσετε τη μοριακότητα κατ’όγκον (συγκέντρωση) ενός διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, περιεκτικότητας 2% κατ’όγκον (w/v). Πόση θα γίνει η συγκέντρωση του παραπάνω διαλύματος αν το αραιώσουμε στο διπλάσιο του όγκου του; Δίνονται: Να = 23, Ο = 16, Η = 1.

7 ΑΣΚΗΣΗ 3 α) Να υπολογίσετε την % κατά βάρος (w/w) περιεκτικότητα διαλύματος θειικού οξέος (H2SO4), του οποίου η συγκέντρωση είναι 2 Μ και η πυκνότητά του είναι 1,1 g/mL. β) 400 mL του παραπάνω διαλύματος H2SO4 το αναμιγνύουμε με 600 mL διαλύματος H2SO4 4 Μ. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος που προκύπτει;

8 ΑΣΚΗΣΗ 4 Σε 200 mL θαλασσινού νερού περιέχονται 5,85 g καθαρού χλωριούχου νατρίου (NaCl). α) Να βρείτε τη συγκέντρωση του θαλασσινού νερού σε NaCl. β) Πόσα g ΝαCl περιέχει η παραπάνω ποσότητα θαλασσινού νερού; γ) Αν στο παραπάνω διάλυμα προσθέσουμε 800 mL νερού ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος που θα προκύψει; Δίνονται: Na = 23, Cl = 35,5


Κατέβασμα ppt "ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google