Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ - DG ECFIN Ιανουάριος 2010

2 H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1)
Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα των επιχειρήσεων, με πληροφόρηση για την πλευρά της ζήτησης Σκοπός έρευνας συλλογή πληροφοριών για τις προθέσεις των νοικοκυριών για δαπάνη και αποταμίευση αξιολόγηση της αντίληψής τους για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

3 H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2)
Η Έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων Εκτίμηση / πρόβλεψη οικονομικής κατάστασης νοικοκυριού, τους τελευταίους / προσεχείς 12 μήνες Εκτίμηση / πρόβλεψη γενικής οικονομικής κατάστασης χώρας τους τελευταίους / προσεχείς 12 μήνες Εκτίμηση / πρόβλεψη επιπέδου τιμών, τους τελευταίους / προσεχείς 12 μήνες Πρόβλεψη επιπέδου ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες Εκτίμηση τρεχουσών κυρίων αγορών αγαθών διαρκείας και πρόθεση αγοράς τους επόμενους 12 μήνες Τρέχον επίπεδο αποταμίευσης και πρόθεση αποταμίευσης τους προσεχείς 12 μήνες Δυνατότητα αποταμίευσης Πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου ή κατοικίας τους προσεχείς 12 μήνες Πρόθεση αγοράς κατοικίας τους προσεχείς 12 μήνες Πρόθεση καταβολής δαπανών για βελτίωση της κατοικίας τους προσεχείς 12 μήνες Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

4 H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3)
Διεξαγωγή σε μηνιαία βάση, όπως και οι επιχειρηματικές έρευνες, από την οποία προκύπτει ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) Ο ΔΕΚ σταθμίζεται στο συνολικό Δείκτη Οικονομικού Κλίματος της ΕΕ με συντελεστή στάθμισης 20% (Βιομηχανία: 40%, Υπηρεσίες: 30%, Κατασκευές: 5%, Λιανικό Εμπόριο: 5%). Διεξαγωγή των εναρμονισμένων κοινοτικών ερευνών συγκυρίας στην Ελλάδα αποκλειστικά από το ΙΟΒΕ Ανάλυση στο μηνιαίο δελτίο του ΙΟΒΕ: Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

5 Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης
Νέα εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

6 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN
Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: μεταβολή οικονομικής κατάστασης νοικοκυριού Ιανουάριος Δεκέμβριος Σημαντική επιδείνωση των προβλέψεων της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

7 Ήπια επιδείνωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας
Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: μεταβολή οικονομικής κατάστασης της χώρας Ιανουάριος Δεκέμβριος Ήπια επιδείνωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

8 Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: πρόθεση αποταμίευσης
Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: πρόθεση αποταμίευσης Ιανουάριος Δεκέμβριος Αποδυναμωμένη η πρόθεση για αποταμίευση Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

9 Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: εξέλιξη της ανεργίας
Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: εξέλιξη της ανεργίας Ιανουάριος Δεκέμβριος Περαιτέρω διεύρυνση δυσμενών προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

10 Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: εξέλιξη των τιμών
Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: εξέλιξη των τιμών Ιανουάριος Δεκέμβριος Εντείνονται οι πληθωριστικές προσδοκίες Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

11 Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: πρόθεση για μείζονες αγορές
Μηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: πρόθεση για μείζονες αγορές Ιανουάριος Δεκέμβριος Εξασθένηση της πρόθεσης για μείζονες αγορές Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

12 Μηνιαίες εκτιμήσεις: Αποτίμηση οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών
Μηνιαίες εκτιμήσεις: Αποτίμηση οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών Ιανουάριος Δεκέμβριος Περαιτέρω άνοδος στο ποσοστό των νοικοκυριών που «μόλις τα βγάζουν πέρα» Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

13 Οκτώβριος Τριμηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: αγορά αυτοκινήτου
Τριμηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: αγορά αυτοκινήτου Ιανουάριος Οκτώβριος Ιδιαίτερα ενισχυμένη η πρόθεση για αγορά αυτοκινήτου Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

14 Τριμηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: αγορά ή κατασκευή κατοικίας
Τριμηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: αγορά ή κατασκευή κατοικίας Ιανουάριος Οκτώβριος Μικρή υποχώρηση στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN

15 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN
Τριμηνιαίες προβλέψεις επόμενων 12 μηνών: βελτίωση ή ανανέωση κατοικίας Ιανουάριος Οκτώβριος Βελτίωση στην πρόθεση πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών για βελτίωση ή ανανέωση κατοικίας Ιανουάριος 2010 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΙΟΒΕ - DG ECFIN


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google