Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α/θμια Εκπ/ση. Μαρίνα Βαχτσεβάνου ΜSc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α/θμια Εκπ/ση. Μαρίνα Βαχτσεβάνου ΜSc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α/θμια Εκπ/ση. Μαρίνα Βαχτσεβάνου ΜSc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης

2 2  Μέχρι το 1991 δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) στην Α/θμια Εκπ/ση  Το 1991 με το Νόμο 1946 αναγνωρίζεται η Π.Ε. ως τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Α/θμιας αφού είχε προηγηθεί ο Νόμος 1892/90 άρθρο 11 παράγραφος 13, ο οποίος αναγνώριζε την Π.Ε ως τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Β/θμιας.

3 3

4 4 Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. ισχύουν ο Νόμος 1946/91 η Υπουργική Απόφαση Γ1/377/865/92 η εγκύκλιος 391/Γ1/473/96 η Υπουργική Απόφαση 545/85812/Γ1/31- 8-2005 η εγκύκλιος 105087/Γ7/5-10-2005

5 5 Νόμος 1946/91 Με το Νόμο αυτό η Π.Ε. αναγνωρίζεται ως τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης.

6 6

7 7 Υπουργική Απόφαση Γ1/377/865/92 με θέμα:Σχολικές Δραστηριότητες (1) Η Π.Ε. θεωρείται ως μια κατηγορία Σχολικών Δραστηριοτήτων η οποία Είναι προαιρετική Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος Π.Ε ορίζεται: παράλληλα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε τάξης σε ώρες που καθορίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες του σχολείου όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης και το ωρολόγιο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών. Συνολικά μπορούν να διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα. Για τους εκπ/κούς που συμμετέχουν, μειώνεται το διδακτικό τους ωράριο κατά 2 ώρες, όπου είναι δυνατόν. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπερωριακή αποζημίωση όταν εκπονούν πρόγραμμα εκτός ωραρίου, έχοντας συμπληρώσει το διδακτικό τους ωράριο με αντικείμενο διδασκαλίας.

8 8 Υπουργική Απόφαση Γ1/377/865/92 με θέμα:Σχολικές Δραστηριότητες (2) Η διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος έχει ως εξής: Ο Δ/ντής ενημερώνει για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων, οι εκπ/κοί και οι μαθητές συναποφασίζουν την υλοποίηση προγράμματος το οποίο υποβάλλεται για έγκριση αρχικά από το Σύλλογο Διδασκόντων και κατόπιν μέσω του Υπευθύνου Π.Ε. από το Δ/ντή Δ/νσης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων

9 9 Υπουργική Απόφαση Γ1/377/865/92 με θέμα:Σχολικές Δραστηριότητες (3) Σε επίπεδο Δ/νσης, λειτουργεί ύστερα από Απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης, Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων,(σήμερα επταμελής) η οποία ορίζεται για ένα σχολικό έτος και ο ρόλος της είναι να γνωμοδοτεί για την τελική έγκριση και το ύψος της οικονομικής επιχορήγησης των προγραμμάτων τα οποία υποβάλλονται από τα σχολεία, να διευκολύνει την υλοποίηση των προγραμμάτων, να οργανώνει εκδηλώσεις παρουσίασης προγραμμάτων

10 10 Υπουργική Απόφαση Γ1/377/865/92 με θέμα:Σχολικές Δραστηριότητες (4) Οι δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε επίπεδο νομού καλύπτονται από τον ΚΑΕ 5184 ( σήμερα από τον ΚΑΕ 5274). Επίσης οι δραστηριότητες των σχολείων στο πλαίσιο των προγραμμάτων μπορούν να στηρίζονται οικονομικά από την Τ.Α, το Σύλλογο Γονέων και διάφορους φορείς και χορηγούς.

11 11

12 12 Εγκύκλιος 391/Γ1/473/96 με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (1) Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. επικροτεί τις πρωτοβουλίες υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε. Ορίζει την Π.Ε. ως διαδικασία της οποίας η διάρκεια, τα όρια και δραστηριότητες δεν είναι αυστηρά καθορισμένες. Θεωρείται δεδομένη η συμπαράσταση του Δ/ντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων

13 13 Εγκύκλιος 391/Γ1/473/96 με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι καλούνται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τους εκπαιδευτικούς ώστε το πρόγραμμα να εξελίσσεται ομαλά. Τα σχέδια προγράμματος θεωρούνται από το Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας. Ένα αντίγραφο κοινοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο και ένα αντίγραφο στέλνεται στον Υπεύθυνο Π.Ε. για να υποβληθεί στο Δ/ντή Διεύθυνσης για έγκριση και χρηματοδότηση από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων.

14 14

15 15 Υπουργική Απόφαση 545/85812/Γ1/31-8-2005 με θέμα:Γενίκευση εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης στην Α/θμια Εκπ/ση Στην Υ.Α αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η Π.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης. Την επιστημονική εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος και οι αντίστοιχοι Υπεύθυνοι σε συνεργασία μαζί του διαμορφώνουν το μεθοδολογικό και γνωστικό πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων.

16 16

17 17 Εγκύκλιος 105087/Γ7/5-10-2005 με θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. (1) Ο δάσκαλος συναποφασίζει με τους μαθητές την επιλογή του θέματος και σχεδιάζουν το πρόγραμμα δηλαδή: τίτλο, υποθέματα, στόχους, περιεχόμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, συνεργασίες, πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα, ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων, ανάγκες για οικονομική στήριξη (έντυπο σχεδίου προγράμματος)

18 18 Εγκύκλιος 105087/Γ7/5-10-2005 με θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. (2) Η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων γίνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου και όσοι συμμετέχουν σε Δίκτυα Π.Ε. μέχρι 16 Δεκεμβρίου. Κάθε εκπ/κός μπορεί να υλοποιήσει μέχρι και 2 προγράμματα Π.Ε. την ίδια χρονιά. Η διάρκεια ενός προγράμματος μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες. Τα προγράμματα στην Α/θμια υλοποιούνται βάσει της 545/85812/Γ1/ΥΑ της 31-8-2005 Ο Υπεύθυνος Π.Ε. και ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας έχουν την ευθύνη ελέγχου υλοποίησης του εγκεκριμένου από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων προγράμματος Π.Ε.

19 19 Εγκύκλιος 105087/Γ7/5-10-2005 με θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. (3) Προγράμματα Π.Ε. μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε εγκεκριμένης συνεργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με άλλους Κυβερνητικούς και μη φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς Τ.Α. και Ν.Α., Α.Ε.Ι. που μπορούν να στηρίξουν με τα δικά τους μέσα το έργο των εκπαιδευτικών π.χ. ΣΠΠΕ Αιγαίου κ.ά. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή της σχολ. μονάδας, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Μπορεί να διατεθεί ένα διήμερο για την παρουσίαση των προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

20 20 Εγκύκλιος 105087/Γ7/5-10-2005 με θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. (4) Οι Υπεύθυνοι ΠΕ παρακολουθούν υποστηρίζουν αξιολογούν τα προγράμματα ΠΕ ενημερώνουν τους εκπ/κούς για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων βοηθούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων επισκέπτονται σχολικές μονάδες οργανώνουν συναντήσεις εκπ/κών και εκδηλώσεις παρουσίασης εργασιών των εκπ/κών στο τέλος της χρονιάς συνεργάζονται με τα ΚΠΕ περιοχής τους και ενημερώνουν τους εκπ/κούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα ΚΠΕ

21 21 Εγκύκλιος 105087/Γ7/5-10-2005 με θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. (5) τα ΚΠΕ παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα 1 έως 4 ημερών σε μαθητικές ομάδες. οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια παράγουν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα σχολείων αναπτύσσουν τοπικές και διεθνείς συνεργασίες οι Υπεύθυνοι ΠΕ φροντίζουν για την ισότιμη και δίκαιη συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που οργανώνουν τα ΚΠΕ.

22 22

23 23 Υπουργική απόφαση 66272/Γ7/2005 με θέμα:Θεματικά δίκτυα Π.Ε. Αφορά την ίδρυση και λειτουργία των δικτύων Π.Ε. Τα θεματικά δίκτυα ΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ μαθητών/εκπαιδευτικών διαφορετικών περιοχών και κοινωνικών φορέων. Υπάρχουν θεματικά δίκτυα τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

24 24

25 25 Υπουργική Απόφαση 47587/Γ7/2003 με θέμα:Συνεργασίες με Ανώτατα και Ερευνητικά Επιστημονικά Ιδρύματα και άλλους κυβερνητικούς και μη φορείς. (1) Οι σχολικές μονάδες με ευθύνη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν πρόγραμμα ΠΕ μπορούν να αξιοποιούν εκπροσώπους των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Κυβερνητικών Φορέων (Υπουργεία, Νομαρχίες, ΟΤΑ κλπ) Επιστημονικών Ενώσεων (Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ, κλπ), Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Κρατικών Εταιρειών, επιχειρήσεων, ΜΜΕ κλπ για άντληση πληροφοριών με επισκέψεις σε αντίστοιχους χώρους, χρήση ενημερωτικού υλικού κλπ.

26 26 Υπουργική Απόφαση 47587/Γ7/2003 με Θέμα:Συνεργασίες με Ανώτατα και Ερευνητικά Επιστημονικά Ιδρύματα και άλλους κυβερνητικούς και μη φορείς. (2) Διευκρινίζεται ότι οι φορείς ή πρόσωπα που τους εκπροσωπούν δεν μπορούν να κάνουν εκπαίδευση μαθητών ούτε να έχουν συντονιστικό ρόλο δράσεων. Αντίθετα μπορούν να συνεισφέρουν ως υποστηρικτές του εκπαιδευτικού έργου και ως συνεργάτες για υλοποίηση των δράσεων.

27 27

28 28 Υπουργική Απόφαση 107632/Γ7/2003 με θέμα: Μετακινήσεις μαθητών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μέχρι και δυο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, 2 μετακινήσεις μαθητών με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, με τη χρήση 2 εργάσιμων ημερών και μιας ή δυο αργιών για τους μαθητές της Ε και Στ τάξης. Η έγκριση θα δίδεται από το Δ/ντή της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης. Ο αριθμός των συνοδών εκπ/κών προβλέπεται 2 άτομα για 8-20 μαθητές και 3 για 21-40 μαθητές.

29 29 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Α/θμια Εκπ/ση. Μαρίνα Βαχτσεβάνου ΜSc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google