Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας, στη γεωργία, στη βιομηχανία, αλλά και στον τουρισμό. Δε μπορεί να υπάρξει καμιά γεωργική,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας, στη γεωργία, στη βιομηχανία, αλλά και στον τουρισμό. Δε μπορεί να υπάρξει καμιά γεωργική,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ)

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας, στη γεωργία, στη βιομηχανία, αλλά και στον τουρισμό. Δε μπορεί να υπάρξει καμιά γεωργική, βιομηχανική ή τουριστική δραστηριότητα χωρίς τη χρήση νερού! Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, που η ζωή μας είναι απόλυτα δεμένη με ένα πλήθος καταναλωτικών προϊόντων! Πράγματι, η γεωργία, η βιομηχανία και ο τουρισμός αποτελούν, σήμερα,σημαντικές πηγές εσόδων και απασχολούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η λειτουργία τους συνδέεται απόλυτα με το νερό  αλλά δυστυχώς, δε χρησιμοποιείται σωστά, ξοδεύεται άσκοπα ή ρυπαίνεται επικίνδυνα.

3 Το νερό στην Βιομηχανία
Στις χρήσεις του νερού στη Βιομηχανία περιλαμβάνονται η ψύξη ή θέρμανση του νερού για την παραγωγή ενέργειας, η χρήση του ως διαλύτη πολλών ουσιών, μεταξύ των οποίων και πολλοί ρυπαντές, και στα ορυχεία ως βοήθημα για τις εξορύξεις. Όμως μια σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον είναι πως το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία επιστρέφει στη φύση και στον υδρολογικό κύκλο, συχνά μέσω ενός ποταμού ή λίμνης, δυστυχώς όμως αρκετά ρυπασμένο από χημικά ή βαριά μέταλλα, και συχνά θερμότερο.

4 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η υδροηλεκτρική ενέργεια σήμερα καλύπτει το 1/5 της παραγόμενης ενέργειας παγκοσμίως. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αντιπροσωπεύουν σήμερα στην Ελλάδα μόνο το 25% του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου υδατικού δυναμικού της α προβλήματα που συνδέονται με την κατασκευή μεγάλων φραγμάτων είναι: (1) η μείωση του όγκου των αποθηκευόμενων υδάτων, λόγω διάβρωσης εδαφών στα ανάντι των ποταμών, και άρα αυξημένων φερτών υλικών, που εκτοπίζουν το νερό μειώνοντας την ποσότητά του, μειώνοντας έτσι δραστικά το χρόνο ζωής των φραγμάτων, και μαζί την αρδευτική αλλά και υδροηλεκτρική ικανότητά τους. Επίσης, (2) η μείωση της γονιμότητας των καλλιεργούμενων εκτάσεων στα κατάντι των ποταμών, λόγω της παγίδευσης των θρεπτικών συστατικών στα φράγματα. Τα προηγούμενα, σε συνδυασμό με (3) το υψηλό κόστος των αρδευτικών έργων, οδήγησαν στην όλο και επιβραδυνόμενη αύξηση των αρδευόμενων εδαφών παγκοσμίως. Από τα μέσα της δεκαετίας του '60 η ταχύτητα αύξησης των αρδευόμενων εδαφών μειώθηκε σε πλανητική κλίμακα

5

6 Υδροκίνηση στην προβιομηχανική περίοδο
Η χρήση της ενέργειας που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο το νερό θεωρήθηκε ως το πιο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των μέσων που χρησιμοποιούσε για παραγωγικούς σκοπούς. Ως την αρχή της χρήσης της ατμομηχανής, στα τέλη του 18ου αιώνα, η υδροενέργεια ήταν η μόνη φυσική πηγή εργαστηριακής παραγωγής μηχανικής ενέργειας, με εξαίρεση την αιολική.  Στον Ελληνικό χώρο λειτούργησαν δύο τύποι νερόμυλοι: ο «ρωμαϊκός» με την όρθια εξωτερική φτερωτή (όπου η ροή του νερού ήταν μεγάλη) και κυρίως ο «ανατολικός» ή «ελληνικός» με τη μικρότερη εσωτερική οριζόντια φτερωτή ( όπου η ποσότητα του νερού ήταν μικρή και γινόταν εκμετάλλευση πίεσης από εκτόξευση ή υδατόπτωση).

7 ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ Ο νερόμυλος είναι η πρώτη μηχανή παραγωγής έργου που κατασκεύασε ο άνθρωπος με τη χρήση φυσικής, ήπιας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Με τη δύναμη που δημιουργεί η πτώση του νερού από ψηλά ή η ροή του και με τη βοήθεια του τροχού, εφεύρεση που άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία, κινήθηκαν απλές και στη συνέχεια πολύπλοκες μηχανές, που κάλυψαν τις περισσότερες ανάγκες των προβιομηχανικών κοινωνιών, αντικαθιστώντας στις πρώιμες μηχανές την ανθρώπινη ή ζωϊκή δύναμη (χειρόμυλοι και ζωόμυλοι), κινητήριες δυνάμεις πριν το νερό και τον αέρα.

8

9 Ο κινητήρας Wankel Ο περιστροφικός κινητήρας είναι ένας τετράχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης. Η βασική αρχή παραγωγής ισχύος είναι ίδια με του κλασικού τετράχρονου παλινδρομικού εμβολοφόρου, αφού χρησιμοποιεί την ισχύ από την καύση του μείγματος βενζίνης/αέρα για να παράγει έργο. Ο περιστροφικός κινητήρας wankel έχει ρότορες που περιστρέφονται μέσα στους στάτορες (θαλάμους) και περιστρεφόμενο έκκεντρο άξονα για τη μετάδοση της ισχύος.

10

11 Αλιεία Η αλιεία, μια από τις αρχαιότερες δραστηριότητες του ανθρώπου, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κύριες χρήσεις της θάλασσας. Η αλιευτική δραστηριότητα του ανθρώπου στις μέρες μας έχει επεκταθεί σ' όλες τις περιοχέςτης υδρογείου για να εξασφαλίσει με την εντατική εκμετάλλευση των διαφόρων αλιευτικών περιοχών μεγαλύτερη παραγωγή και απόδοση. Οι κυριότερες περιοχές αλιείας είναι οι υφαλοκρηπίδες και οι παράκτιες περιοχές ανάβλυσής υδάτων  Σε βάθη μεγαλύτερα των 300 μέτρων δεν είναι εφικτή και αποτελεσματική, με τα σύγρανα μέσα, η αλιεία. Οι υφαλοκρηπίδες όμως που είναι κατάλληλες για αλιεία δεν κατανέμονται ομοιόμορφα.

12

13 Αλιεία στην παλιά εποχή
Η αλιεία είναι μια πανάρχαια πρακτική που χρονολογείται τουλάχιστον από την Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή, πριν περίπου χρόνια. Αρχαιολογικά ευρήματα κοχυλιών και υπολειμμάτων από ψαροκόκαλα, καθώς και σχετικές βραχογραφίες σε σπήλαιαδείχνουν ότι τα αλέύματα αποτελούσαν σημαντική σε ποσότητα πηγή τροφής, αλλά και είδος ανταλλαγής για τους ανθρώπους της περιόδου. 

14 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ [στην βιομηχανία]
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ [στην βιομηχανία] Υπάρχουν τεχνολογίες και τρόποι αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων για πάρα πολλές χρήσεις. Μάλιστα πολλές από αυτές έχουν τη δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου /ανακτημένου νερού. Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού αφορά κυρίως μη πόσιμους σκοπούς όπως βιομηχανικές χρήσεις , γεωργική άρδευση, άρδευση κοινόχρηστων χώρων αστικού πρασίνου καθώς και εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης. Στο μέλλον όλο και περισσότερο αναμένετε να χρησιμοποιηθεί νερό το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού πόλεων ή και βιομηχανιών μέσω της προώθησης διπλών δικτύων ύδρευσης παροχής νερού. Σε πολλές χώρες η επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι καθημερινή πρακτική, και διέπεται από αυστηρούς κανόνες, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία των χρηστών.

15

16 Συστήματα ανακύκλωσης ημι-ακάθαρτου νερού.
Ένα συνηθισμένο σύστημα είναι η συλλογή νερών από τις επιλεγμένες χρήσεις, η μεταφορά τους με χωριστό δίκτυο σωληνώσεων σε μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης, η επεξεργασία και ο καθαρισμός τους με απλά συστήματα και η μεταφορά τους σε μια δεξαμενή αποθήκευσης, απ’ όπου διοχετεύονται συνήθως στο καζανάκι της τουαλέτας ή για την άρδευση κήπων και επιλεγμένων καλλιεργειών .Νερά τα οποία είναι ημι-ακάθαρτα (προέρχονται από το νιπτήρα, το νεροχύτη, το μπάνιο, το πλυντήριο ρούχων), αλλά όχι ακάθαρτα (δεν προέρχονται από την λεκάνη της τουαλέτας) ονομάζονται "γκρίζα νερά".Τα ημι-ακάθαρτα νερά χρησιμοποιούνται για επιλεγμένες χρήσεις (κυρίως στην τουαλέτα), για αστικές χρήσεις και για άρδευση υποκαθιστώντας τη χρήση του πόσιμου καθαρού νερού, όπου δεν είναι απαραίτητη η υψηλή ποιότητά του.

17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΓΡΟΥΣΕΙΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Το νερό, ως αγαθό άνισα κατανεμημένο και σε ανεπάρκεια, αποτελεί συχνά «μήλον της έριδος» μεταξύ των διαφόρων χρηστών - καταναλωτών του. Μία από τις εστίες τριβής μεταξύ κρατών είναι συχνά η διαχείριση των «κοινών» υδάτων τους . Το νερό δεν είναι ίσα κατανεμημένο στο χώρο και το χρόνο σε ολόκληρο τον πλανήτη, ούτε φυσικά από χώρα σε χώρα, ή από περιοχή σε περιοχή. Κάποια γεωγραφικά τμήματα του πλανήτη είναι πιο πλούσια σε γαλάζιο χρυσό, σε σχέση με άλλα. Η ύπαρξη κρατών, διαφορετικών και συχνά συγκρουόμενων συμφερόντων, το καθιστά αντικείμενο πολιτικής πίεσης. Πολλά από τα ποτάμια της Μεσογείου είναι διασυνοριακά. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών στη διαχείριση του νερού είναι μεν απαραίτητη, αλλά όχι πάντα αρμονική.  Ο Νείλος, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός στον πλανήτη, διασχίζει 10 χώρες, ενώ 5 χώρες, η Ιορδανία, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η Συρία και ο Λίβανος μοιράζονται τον σχετικά μικρό Ιορδάνη ποταμό. Η Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα μοιράζονται και αυτές τους μεγάλους ποταμούς τους με άλλες χώρες

18

19 Πηγές http://www.bio.auth.gr/river/river/theory/unit4/chapter3.htm

20 ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ONOMATA ΜΕΛΩΝ ΙΚΑΡΟΣ ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας, στη γεωργία, στη βιομηχανία, αλλά και στον τουρισμό. Δε μπορεί να υπάρξει καμιά γεωργική,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google