Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

2 Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)

3 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Βάρη Αττικής Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό , Τεθωρακισμένα , Πυροβολικό , Μηχανικό , Διαβιβάσεις , Αεροπορία Στρατού) Σώματα (Εφοδιασμού Μεταφορών , Υλικού Πολέμου , Τεχνικού) Βάση 2006 : (Όπλα) – (Σώματα)

4 2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μάχιμοι Μηχανικοί Βάση 2006 : (Μάχιμοι) – (Μηχανικοί)

5 3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο
Έδρα : Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Ιπτάμενοι Μηχανικοί (Αεροσκαφών , Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών , Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) Βάση 2006 : (Ιπτάμενοι) – (Μηχανικοί)

6 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε. Π. ΒΑΣΗ 2006 Ιατρικό Θεσσαλονίκη 6 χρόνια (+18) 3ο 19.141 Οδοντιατρικό 5 χρόνια (+15) 18.997 Φαρμακευτικό 18.884 Κτηνιατρικό 18.760 Στρατολογικό 4 χρόνια (+12) 1ο 18.416 Ψυχολογικό 18.229 Οικονομικό 5ο 19.070

7 5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
Επιστημονικό Πεδίο : 3ο Έδρα : Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Α» - Αθήνα Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 12 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Βάση 2006 :

8 Β. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

9 1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)
Επιστημονικά Πεδία : 4ο – 5ο Έδρα : Τρίκαλα Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό , Τεθωρακισμένα , Πυροβολικό , Μηχανικό , Διοικητικοί Τεχνικοί , Διαβιβάσεις , Αεροπορία Στρατού) (ΒΑΣΗ 2006 : ) Σώματα (Τεχνικού , Εφοδιασμού Μεταφορών , Υλικού Πολέμου , Έρευνας-Πληροφορικής , Υγειονομικό , Γεωγραφικό , Στρατιωτικών Γραμματέων , Ταχυδρομικό , Φροντιστών) (ΒΑΣΗ 2006 : )

10 2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Επιστημονικά Πεδία : 4ο – 5ο Έδρα : Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας - Σκαραμαγκάς Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Βάση 2006 :

11 3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
Επιστημονικό Πεδίο : 4ο Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μηχανοσυνθέτου , Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων , Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού , Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων , Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών , Μηχανικού RADAR , Ελεγκτού Αεράμυνας , Γενικού Υλικονόμου. Βάση 2006 :

12 4. ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Επιστημονικό Πεδίο : 5ο Έδρα : Αεροδρόμιο Σέδες - Θεσσαλονίκη Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μετεωρολόγου , Αμύνης Αεροδρομίων , Ταμειακού , Στρατολόγου και Πληροφοριών. Βάση 2005 :

13 5. ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο - 4ο Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 9 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Βάση 2004 :

14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ειδ. Κατ. 70 & 82 (35% της γενικής σειράς επιτυχίας) Παιδιά Στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Παιδιά Πολυτέκνων Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέμου Παιδιά ή αδέλφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης Ειδ. κατ. 85 (20% της γενικής σειράς επιτυχίας, μόνο για υπαξιωματικούς) Εθελοντές 5ετούς θητείας Ειδ. κατ. 97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας) Έλληνες του Εξωτερικού

15 ΒΑΣΕΙΣ 2005 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (μερικών σχολών)
ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. 70 & 82 Σ.Σ.Ε. (Όπλα) 16.506 13.585 Σ.Σ.Ε. (Σώματα) 18.027 16.816 Σ.Ν.Δ. (Μάχιμοι) 17.750 16.539 Σ.Ι. (Ιπτάμενοι) 16.113 11.167 Σ.Ι. (Μηχανικοί) 18.879 17.974 ΣΣΑΣ Ιατρικό 19.141 18.327 ΣΣΑΣ Στρατολογικό 18.416 12.099 ΣΣΑΣ Ψυχολογικό 18.229 14.416 ΣΣΑΣ Οικονομικό 19.070 18.133 Σ.Μ.Υ. (Όπλα) 14.803 12.128 Σ.Μ.Υ.Ν. 15.568 12.665 Σ.Τ.Υ.Α. 16.227 13.237

16 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος.
Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση. Να είναι άγαμοι. Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον Κοσμία (Κοσμιώτατη για τη Σ.Α.Ν.). Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ. Υπάρχουν και κάποιες «ειδικές προϋποθέσεις» για κάθε σχολή που αφορούν διώξεις για ποινικά αδικήματα κ. ά.

17 Σχετικά με την «άρτια» σωματική διάπλαση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
Ιπτάμενοι Άντρες  1,65  1,65 και  1,90 Γυναίκες  1,55 Ανάστημα (για όσους δεν έκλεισαν τα 17χρ. είναι: 1,60μ.) Σωματικό Βάρος = Φυσιολογικό βάρος  20% (όπου Φυσιολ. Βάρος = ύψος – 100 για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες είναι (ύψος – 100)·0,85 ) (για τους Ιπτάμενους είναι  10% ) Να πληρούν προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας Να έχουν κανονική ομιλία Να πληρούν προϋποθέσεις ακουστικής οξύτητας

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Υποβολή στο Ενιαίο Λύκειο αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ή στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις των Στρατιωτικών ή Αστυνομικών σχολών ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. (1-10 Φεβρουαρίου) Αποστολή ταχυδρομικά αίτησης – δήλωσης προτίμησης των σχολών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (μέσα Μαρτίου) Συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Ιούνιος) Δήλωση των σχολών προτίμησης στο Μηχανογραφικό Δελτίο (Ιούλιος)

19 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
4 φωτογραφίες έγχρωμες , όπου στο πίσω μέρος θα γράφεται το ονοματεπώνυμο. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου επικυρωμένο (για απόφοιτους) ή βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ΄ Λυκείου , όπου θα αναγράφεται και η διαγωγή τους. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται το γένος και η υπηκοότητα. Δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

20 Όλα τα πρωτότυπα από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη σχολή της πρώτης προτίμησης του κάθε υποψηφίου.

21 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (Είναι tests προσωπικότητας για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις) Υγειονομικές εξετάσεις Αθλητικές δοκιμασίες

22 Όρια επίδοσης στις αθλητικές δοκιμασίες
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΕ/’Οπλα , ΣΝΔ , ΣΙ/Ιπτ , ΣΜΥ/Όπλα ΣΣΕ/Σώμ , ΣΙ/Μηχ , ΣΣΑΣ , ΣΑΝ , ΣΜΥ/Σώμ , ΣΜΥΝ , ΣΤΥΑ , ΣΥΔ , ΣΙΡ 1 Δρόμος 100 μ. 16΄΄ 17΄΄ 2 Δρόμος 1000 μ. 4΄ 20΄΄ 4΄ 30΄΄ 3 Άλμα σε ύψος 1,05 μ. 1 μ. 4 Άλμα σε μήκος 3,60 μ. 5 Σφαίρα 4,5 μ. 4,4 μ. 6 Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο (για ΣΝΔ , ΣΙ/ιπτ , ΣΜΥΝ , ΣΙΡ)

23 Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής :
Αστυνομική ταυτότητα (ή βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη) Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΕΠΘ Φωτοαντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις.

24 Καλή επιτυχία στις επιλογές σας

25 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΓΡΑΣΕΠ ΑΡΝΑΙΑΣ Κοτζάμπασης Αθ. http//lyk-arnaias.chal.sch.gr/grasep


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google