Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο. Θέματα Οι ερωτήσεις Τα “λάθη” στις Ερωτήσεις Τα κριτήρια αξιολόγησης Η βαθμολόγηση Λίγο πριν τις εξετάσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο. Θέματα Οι ερωτήσεις Τα “λάθη” στις Ερωτήσεις Τα κριτήρια αξιολόγησης Η βαθμολόγηση Λίγο πριν τις εξετάσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο

2 Θέματα Οι ερωτήσεις Τα “λάθη” στις Ερωτήσεις Τα κριτήρια αξιολόγησης Η βαθμολόγηση Λίγο πριν τις εξετάσεις

3 Οι ερωτήσεις Μορφή Ανοικτού Κλειστού Συνδυασμού Σύντομη, Πολ. Επιλ Εκτεταμένη Σ - Λ απάντηση Αντιστοίχισης Συμπλήρωσης

4 Οι ερωτήσεις Κριτήρια επιλογής μορφής Ευκολία κατασκευής Γνωστικός στόχος Εκταση περιεχομένου Απάντηση (τυχαιότητα, χρόνος) Βαθμολόγηση (αντικειμενικότητα, χρόνος)

5 Οι ερωτήσεις Κριτήρια επιλογής μορφής Παράδειγμα Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι : α.σωματίδιο β.μονάδα τάσης γ.μονάδα ενέργειας δ.σωματίδιο του ηλεκτρονίου

6 Οι ερωτήσεις Κριτήρια επιλογής μορφής Παράδειγμα Πρόβλημα - Άσκηση ………………………………….. α. 10 β. 20 γ. 30 δ.40

7 Ερωτήσεις “ Τα λάθη” 1. Κύμα διαδίδεται σε ελαστικό μέσο. Αν αλλάξουμε τη συχνότητα του κύματος τότε θα αλλάξει α. η ταχύτητα του β. το μήκος κύματος του γ. Η περίοδος ταλάντωσης ή το μήκος κύματος ή η ω 2. Οι κάθετες πλευρές ορθογώνιου τριγώνου είναι 3m και 4m. Η υποτείνουσα είναι ίση με: α. 3 β. 4 γ. 4 δ. 5 3. Η ηλεκτρική τάση που παρέχει η ΔΕΗ σε κάθε σπίτι είναι: α. ίδια για κάθε σπίτι β. 220V γ. 240V δ. 200V 4. Το χλώριο είναι ….. 5. Το σωματίδιο του πυρήνα που δεν έχει φορτίο δε λέγεται νετρόνιο

8 Ερωτήσεις “ Τα λάθη” 6. Kant 1821 Αθανάσιος Διάκος Κριτική του καθαρού λόγου 7. Ποια η καλύτερη πηγή θέρμανσης; α. ξύλο β. ηλεκτρισμός γ. φυσικό αέριο δ. πετρέλαιο 8. Τι είναι η αντίσταση ενός αγωγού; 9. Τι γνωρίζεται για τη φωτοσύνθεση; 10. Στο πείραμα του CERN ανακαλύφθηκε το σωματίδιο HIGGS

9 Κάποιες άλλες ερωτήσεις Α. Δίδονται οι ταχύτητες και οι μάζες τεσσάρων αντικειμένων. Ποιο από τα παρακάτω αντικείμενα έχει την μεγαλύτερη αδράνεια; B. Τρία όμοια αντικείμενα (Α, Β και Γ) με ίσες μάζες τοποθετούνται σε τρεις διαφορετικές θέσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ποιο από τα τρία αντικείμενα έχει την μεγαλύτερη μηχανική ενέργεια;

10 Κάποιες άλλες ερωτήσεις Γ. Ένα διάνυσμα με βορειοανατολική κατεύθυνση και ένα διάνυσμα με νοτιοανατολική κατεύθυνση προστίθενται με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα επιδεικνύει τη σωστή μέθοδο πρόσθεσης δύο τέτοιων διανυσμάτων; Δ. Ο Άγης ταξιδεύει στον αυτοκινητόδρομο και ένα έντομο αυτοκτονεί πιτσιλίζοντας το παρμπρίζ. Ποιος ασκεί μεγαλύτερη δύναμη; α. Το έντομο. β. Το αυτοκίνητο. γ. Και τα δύο ασκούν την ίδια δύναμη.

11 Κάποιες άλλες ερωτήσεις Η μονάδα θερμότητας στο SI είναι η ίδια με τη μονάδα α. της ταχύτητας β. του έργου γ. της πίεσης δ. τίποτα από τα παραπάνω Ένα αντικείμενο 4 kg κινείται σε λεία επιφάνεια με σταθερή ταχύτητα 2m/s. Ποια από τις παρακάτω οριζόντιες δυνάμεις είναι αναγκαία για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση κίνησης; α. 0 Ν β. 0.5 Ν γ. 2 Ν δ. 8 Ν ε. εξαρτάται από την ταχύτητα. Δικαιολογήστε την απάντησή σας

12 Βαθμολόγηση Ο μύθος της αντικειμενικής βαθμολόγησης 1. Να διατυπώσετε το πυθαγόρειο θεώρημα (μονάδες 3) ‘Η υποτείνουσα ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των καθέτων πλευρών’ 2. Να γράφετε το μαθ τύπο για το νόμο του coulomb (μονάδες 3) ‘ F=k.q1.q2/r ‘ 3. Να εξηγήσετε γιατί τα καλώδια της ΔΕΗ εμφανίζουν κοιλότητα μόνο το καλοκαίρι. “ Γιατί το καλοκαίρι ή θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη “

13 Αντικειμενικότερη Βαθμολόγηση Παράδειγμα Σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος 4m. Να βρεθεί η ταχύτητα του τη στιγμή που θα φθάσει στο έδαφος. Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας g=9m/s 2. (Μονάδες 5)

14 Απάντηση 1 mgh=1/2mv 2 gh=v 2 9m/s 2 *4m=v2 V=6m/s

15 Απάντηση 2 Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας για τα σημεία : όταν το αφήνουμε και λίγο πριν φθάσει στο έδαφος 0+mgh=1/2mv2 +0 gh=v2 9m/s2*4m=v2 V=6m/s

16 Απάντηση 3 Α _______Β_______ Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν τριβές και ισχύει η ΑΔΜΕ Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας για τα σημεία : όταν το αφήνουμε και λίγο πριν φθάσει στο έδαφος 0+mgh=1/2mv 2 +0 Η ΚΕ στο σημείο Α είναι 0 και η ΔΕ στο Β μηδέν gh=v 2 αντικαθιστώ 9m/s 2 *4m=v 2 υπολογίζω τη ρίζα V=6

17 Απάντηση 4 Το πρόβλημα λύνεται με την εφαρμογή της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας

18 Αντικειμενικότερη Βαθμολόγηση Ανάλυση σε συνιστώσες του περιεχομένου πλήρους – σωστής απάντησης Καθορισμός βαρύτητας των συνιστωσών Βαθμολόγηση

19 Αντικειμενικότερη Βαθμολόγηση Ανάλυση περιεχομένου Ο νόμος – Ο ορισμός (λεκτική αναφορά) Η μαθηματική διατύπωση του Η άλγεβρα (τελικός τύπος) Συνθήκες εφαρμογής Σχήμα Ενδιάμεσοι συλλογισμοί Μονάδες, πράξεις ………..

20 Τα κριτήρια αξιολόγησης Θέμα 1 Θεωρία, απομνημόνευση, κλειστού τύπου Θέμα 2 Συλλογισμοί, μικρές αποδείξεις θεωρίας, κλειστού τύπου, μαθηματικές αποδείξεις Θέμα 3 Άσκηση, απλές εφαρμογές, 3-4 ερωτήματα, ανοικτού τύπου Θέμα 4 Πρόβλημα, χρήση διαφορετικών νόμων – σχέσεων…, στρατηγική, ανοικτού τύπου.

21 Δύο δείκτες για την ποιότητα ενός κριτηρίου αξιολόγησης Gauss Συντελεστής συσχέτισης (Correlation Coefficient >.65)

22 Κατανομή gauss

23 Λίγο πριν τις εξετάσεις Στο συναίσθημα κυρίως εύκολες ασκήσεις Στη γνώση Διαβάζοντας τις εκφωνήσεις και αναζητώντας τους νόμους, ορισμούς, …. Διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Μαθητών στο λύκειο. Θέματα Οι ερωτήσεις Τα “λάθη” στις Ερωτήσεις Τα κριτήρια αξιολόγησης Η βαθμολόγηση Λίγο πριν τις εξετάσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google