Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GALATIANS. Galatians Summary Outline I. I. Ch 1-2: Defense of Message and Messenger II. II. Ch 3-4: Grace-Faith versus Law-Works III. III. Ch 5-6: New.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GALATIANS. Galatians Summary Outline I. I. Ch 1-2: Defense of Message and Messenger II. II. Ch 3-4: Grace-Faith versus Law-Works III. III. Ch 5-6: New."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GALATIANS

2 Galatians Summary Outline I. I. Ch 1-2: Defense of Message and Messenger II. II. Ch 3-4: Grace-Faith versus Law-Works III. III. Ch 5-6: New Life in the Spirit

3 Ch 1-2: Defense of Message and Messenger A. 1:1-5Salutation B. 1:6-9Exclusivity of the Gospel C. 1:10-2:21Defense of Apostleship

4 Defense of Apostleship A. 1:10-24Paul’s Authority Acquired B. 2:1-10Paul’s Authority Acknowledged C. 2:11-21Paul’s Authority Applied

5 Paul Paul

6 Barnabas Barnabas

7 Paul Paul Barnabas Barnabas Titus Titus

8 Paul Paul Barnabas Barnabas Titus Titus Peter Peter

9 Paul Paul Barnabas Barnabas Titus Titus Peter Peter James James

10 Paul Paul Barnabas Barnabas Titus Titus Peter Peter James James John John

11 “false brethren” πσευδαδελφους

12 “false brethren” πσευδαδελφους πσευδο PSEUDO αδελφος ADELPHOS

13 “false brethren” πσευδαδελφους πσευδο PSEUDO αδελφος ADELPHOS pseudo-brethren

14 Pseudo-Brethren “secretly brought in” παρείσακτος PAREISAKTOS “came in by stealth” παρεισέρχομαι PAREISERCHOMAI “to spy out” κατασκοπεω KATASKOPEŌ “might bring into bondage” καταδουλόω KATADOULOŌ

15 Pseudo-Brethren “secretly brought in” παρείσακτος PAREISAKTOS adjective

16 Pseudo-Brethren “secretly brought in” παρείσακτος PAREISAKTOS adjective from verb παρεισαγω PAREISANGŌ “to bring in by the side”

17 Pseudo-Brethren “secretly brought in” παρείσακτος PAREISAKTOS adjective from verb παρεισαγω PAREISANGŌ “to bring in by the side” i.e., “not straightforwardly brought in”

18 Pseudo-Brethren “came in by stealth” παρεισέρχομαι PAREISERCHOMAI verb“infiltrate, come in by stealth”

19 Pseudo-Brethren “came in by stealth” παρεισέρχομαι PAREISERCHOMAI verb“infiltrate, come in by stealth” cp. Rom 5:20

20 Pseudo-Brethren “to spy out” κατασκοπεω KATASKOPEŌ verb“spy out”

21 Pseudo-Brethren “to spy out” κατασκοπεω KATASKOPEŌ verb“spy out” from noun κατάσκοπος KATASKOPOS

22 Pseudo-Brethren “to spy out” κατασκοπεω KATASKOPEŌ verb“spy out” from noun κατα / σκοπος KATA/SKOPOS

23 Pseudo-Brethren “to spy out” κατασκοπεω KATASKOPEŌ verb“spy out” from noun κατα / σκοπος KATA/SKOPOS ↓ ↓ σκεπτομαι SKEPTOMAI “to peer about” (as a skeptic)

24 Pseudo-Brethren “to spy out” κατασκοπεω KATASKOPEŌ verb“spy out” “according to/peer about as a skeptic” i.e., “to observe with skepticism or negative intent”

25 Pseudo-Brethren “to spy out” κατασκοπεω KATASKOPEŌ verb“spy out” “according to/a skeptic” i.e., “to observe with skepticism or negative intent” cp. Heb 11:31 noun form κατάσκοπος

26 Pseudo-Brethren “bring into bondage” καταδουλόω KATADOULOŌ verb

27 Pseudo-Brethren “bring into bondage” καταδουλόω KATADOULOŌ verb KATA/DOULOŌ

28 Pseudo-Brethren “bring into bondage” καταδουλόω KATADOULOŌ verb KATA/DOULOŌ ↓ noun DOULOS

29 Pseudo-Brethren “bring into bondage” καταδουλόω KATADOULOŌ verb “bring under the standard of slavery” “to enslave”

30 God’s Impartiality 1 Sam 16:7 1 Sam 16:7

31 God’s Impartiality 1 Sam 16:7 1 Sam 16:7 2 Chr 19:7 2 Chr 19:7

32 God’s Impartiality 1 Sam 16:7 1 Sam 16:7 2 Chr 19:7 2 Chr 19:7 Job 34:19; 37:24 Job 34:19; 37:24

33 God’s Impartiality 1 Sam 16:7 1 Sam 16:7 2 Chr 19:7 2 Chr 19:7 Job 34:19; 37:24 Job 34:19; 37:24 Acts 10:34 Acts 10:34

34 God’s Impartiality 1 Sam 16:7 1 Sam 16:7 2 Chr 19:7 2 Chr 19:7 Job 34:19; 37:24 Job 34:19; 37:24 Acts 10:34 Acts 10:34 Rom 2:11 Rom 2:11

35 God’s Impartiality 1 Sam 16:7 1 Sam 16:7 2 Chr 19:7 2 Chr 19:7 Job 34:19; 37:24 Job 34:19; 37:24 Acts 10:34 Acts 10:34 Rom 2:11 Rom 2:11 Eph 6:9 Eph 6:9

36 God’s Impartiality 1 Sam 16:7 1 Sam 16:7 2 Chr 19:7 2 Chr 19:7 Job 34:19; 37:24 Job 34:19; 37:24 Acts 10:34 Acts 10:34 Rom 2:11 Rom 2:11 Eph 6:9 Eph 6:9 Col 3:25 Col 3:25


Κατέβασμα ppt "GALATIANS. Galatians Summary Outline I. I. Ch 1-2: Defense of Message and Messenger II. II. Ch 3-4: Grace-Faith versus Law-Works III. III. Ch 5-6: New."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google