Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης

2 cm υcm Στη μεταφορική κίνηση του στερεού, μελετάμε την κίνηση του κέντρου μάζας του.

3 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω στροφικής κίνησης

4 z υ1 . r1 m1 υ2 . r2 m2 z'

5 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω σύνθετης κίνησης (μεταφορικής και περιστροφικής)

6 Η ολική κινητική ενέργεια ενός στερεού σώματος που κάνει ταυτόχρονα μεταφορική και περιστροφική κίνηση θα είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών λόγω μεταφορικής και λόγω περιστροφικής κίνησης.

7 Δυναμική ενέργεια στερεού σώματος

8 Για να υπολογίσουμε την βαρυτική δυναμική ενέργεια U ενός στερεού σώματος χρειάζεται να ορίσουμε ένα επίπεδο αναφοράς, μια οριζόντια επιφάνεια, όπου εκεί η δυναμική ενέργεια είναι 0. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός στερεού υπολογίζεται από το γινόμενο του βάρους του επί το ύψος που βρίσκεται το κέντρο μάζας του στερεού από την οριζόντια επιφάνεια, όπου U=0 . cm U = m.g.hcm hcm U=0

9 Η διατήρηση της Ενέργειας (κατά την κίνηση σε βαρυτικό πεδίο)
Η διατήρηση της Ενέργειας (κατά την κίνηση σε βαρυτικό πεδίο)

10 Κολ,αρχ + Uαρχ = Κολ,τελ + Uτελ
Κατά την κίνηση ενός στερεού σώματος σε πεδίο βαρύτητας το άθροισμα της Κινητικής και της Δυναμικής Ενέργειας του σώματος διατηρείται σταθερό. Κολ,αρχ + Uαρχ = Κολ,τελ + Uτελ

11 Έργο κατά την περιστροφική κίνηση στερεού σώματος

12 A A Δs R B Δθ R ΔW = F.Δs = F.R.Δθ = τ.Δθ W = ΣΔW = τ.ΣΔθ W = τ.θ

13 Ισχύς της δύναμης ΔW = τ.Δθ P = τ.ω

14 Το θεώρημα Έργου - Ενέργειας

15 Η μεταβολή της Κινητικής Ενέργειας είναι ίση με το ολικό Έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.
Wολ = ΔΚ = Κτελ - Καρχ Το θεώρημα Έργου – Ενέργειας μας εξυπηρετεί, γιατί δεν εμφανίζεται καθόλου η Δυναμική ενέργεια και είναι ένα καλό εργαλείο στη μελέτη των προβλημάτων κίνησης.


Κατέβασμα ppt "Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google