Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επισκευή Χώρου Αποθήκευσης SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επισκευή Χώρου Αποθήκευσης SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επισκευή Χώρου Αποθήκευσης SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός Αυτό το σενάριο περιγράφει την επεξεργασία μίας περίπτωσης εξυπηρέτησης από την αρχική αναφορά του προβλήματος από τον πελάτη έως την τιμολόγηση του πελάτη, όταν έχουν πραγματοποιηθεί οι δραστηριότητες εξυπηρέτησης στην εγκατάσταση. Πλεονεκτήματα Διαχείριση Σύμβασης Πελατών Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών και Εντολών Επεξεργασία Επισκευών Διαχείριση Αποθέματος Φύλλο Χρονοχρέωσης Πολλών Εφαρμογών Διαχείριση Εξοπλισμού Τιμολόγηση βάσει Πόρων Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Δημιουργία Σύμβασης Πελάτη Δημιουργία Γνωστοποίησης Υπηρεσίας Αλλαγή Γνωστοποίησης Υπηρεσίας Εμφάνιση Εντολής Επισκευής Δημιουργία Παράδοσης Επιστροφής με Αναφορά σε Παραγελία Επισκόπηση Αποθέματος Αλλαγή Εντολής Επισκευής - Έναρξη Επισκευών Εμφάνιση της Εντολής Υπηρεσίας Αλλαγή της Εντολής Υπηρεσίας Επιβεβαίωση Υλικών που Χρησιμοποιήθηκαν Καταχώριση Χορήγησης Αγαθών Εμφάνιση Εύχρηστων Υλικών Καταγραφή Χρόνων (211) Έλεγχος Προγραμ./Πραγματ.Εξόδων Κλείσιμο της Εντολής Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικά Εμφάνιση Εξοπλισμού χρησιμοπ.Λίστα Εξοπλισμού Εμφάνιση Κατάστασης Εντολής Επισκευής Δημιουργία Αίτησης Τιμολόγησης Δημιουργία Παραστατικού Τιμολόγησης Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Απαιτείται Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Συντηρητής Διαχειριστής Πωλήσεων Υπάλληλος του Σέρβις Διαχειριστής Τιμολόγησης Υπάλληλος Αποθήκης Αγοραστής Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

5 Επισκόπηση Σεναρίου – 4 Επισκευή στην Αποθήκη Ενας υπάλ.του τμήμ.εξυπηρ.δημιουργεί μία ειδοποίηση παροχής υπηρ.στο σύστημα. Ο αρ.ειδοποίησης υπηρ.χρησιμοποιείται ως αρ.εξουσιοδ.για υλικό επιστρ.(RMA) στην υπενθύμιση της διαδικ. επισκευής. Ο υπάλ. εξυπηρ. εκτελεί έναν έλεγχο εγγύησης για την ειδοποίηση υπηρ.και στη συνέχεια δημιουργεί μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Το κέντρο εξυπηρ.ενημερώνει τον πελάτη ότι πρέπει να στείλει το σημειωματάριο στο κεντρ.έντρο εξυπηρέτησης. Ο αρ.ειδοπ.υπηρεσίας (RMA) πρέπει να καθοριστεί στα παραστ.αποστολής, ειδάλλως το σημειωματάριο απορρίπτεται από το κέντρο εξυπηρέτησης. Εάν δεν υπάρχουν στην αποθήκη τα ανταλλακτικά, πρέπει να παραγγελθούν. Έπειτα δημιουργείται μία εντολή επισκευής από την ειδοποίηση υπηρ., έτσι ώστε όλη η διαδικασία επισκευής να μπορεί να ελεγχθεί και να τακτοποιηθεί. Στην εντολή επισκευής, το σημειωματάριο με τα αναφερόμενα προβλήματα αντιστοιχίζεται αυτόματα στα προϊόντα επιστροφών που δημιουργήθηκαν. Μία εντολή εξυπηρ.δημιουργείται αυτόματα με την βοήθεια μίας πρότασης προϊόντος, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση επισκευών. Οταν ολοκληρωθούν οι επισκευές, τα κόστη (για ωριαίες αμοιβές και ανταλλακτικά) επιβεβαιώνονται στην εντολή εξυπηρέτησης. Το σημειωμ.με τις επισκευές παραδίδεται στον πελάτη και η τελική κατάστ.επισκευής μπορεί να εμφανιστεί. Το κέντρο εξυπηρ. δημιουργεί μία αίτηση τιμολόγησης. Η αίτηση αυτή εμφανίζεται στην εντολή επισκευής ως πρόσθ.στοιχείο και δεν αποτελεί ξεχωριστό παραστ.(σε αντίθεση με την αίτηση τιμολόγ.στην διαδικ. εξυπηρ.στην εγκατάσταση. Στην συνέχεια, τιμολογείται η εντολή επισκευής. Ανά τακτά χρον.διαστήματα, τα κόστη και τα έσοδα που προκύπτουν από την εντολή εξυπηρέτ. εκκαθαρίζονται στην εντολή επισκευής, όπου μπορούν πλέον να αποτιμηθούν. Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

6 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Επισκευή στην Αποθήκη Υπάλληλος Αποθήκης Διαχειριστής Πωλήσεων Γεγονό ς Υπάλλ ηλ. του Σέρβις Συντηρη τής Δημιουργία Σύμβασης Πελάτη Σύμβαση Πελάτη Πρέπει να Δημιουργηθεί Εμφάνιση Εντολής Επισκευής Αλλαγή Ειδοποίησης Υπηρεσίας Δημιουργία Γνωστοποίηση ς Υπηρεσίας Δημιουργία Παράδοσης Επιστροφής με Αναφορά σε Παραγελία Αγοραστή ς Επισκόπηση Αποθέματος Αλλαγή Εντολής Επισκευής – Έναρξη Επισκευών Εμφάνιση της Εντολής Υπηρεσίας Αλλαγή Εντολής Υπηρεσίας Καταγραφ ή Χρόνων (211) Επιβεβαίωση Χρησιμοπ. Υλικού Διαχειριστής Τιμολόγησης Καταχώριση Χορήγησης Αγαθών Εμφάνιση Εύχρηστων Υλικών Έλεγχος Προγραμ./Πραγ ματ.Εξόδων Κλείσιμο Εντολής Υπηρεσίας – Τεχνική Ολοκλήρωση Εμφάνιση Εξοπλισμού Χρησιμοπ. Λίστα Εξοπλισμού Εμφάνιση Κατάστασης Εντολής Επισκευής Δημιουργία Αίτησης Τιμολόγησης Δημιουργία Παραστατικού Τιμολόγησης

7 Παράρτημα Εγκατάσταση Υπηρεσίας Υλικό/Υπηρεσία Υλικό Πελάτης Παραλήπτης Πληρωτής Εγκατάσταση Αποθηκευτικός Χώρος Κωδικός Εταιρίας Περιοχή CO Οργανισμός πωλήσεων Κανάλι διανομής Τμήμα Εργαζόμενος Δεδομ.Βασ.Αρχείου που Χρησιμοποιήθηκαν

8 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

9 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Επισκευή Χώρου Αποθήκευσης SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google