Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λογιστική Παγίων SAP Best Practices Baseline Package

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λογιστική Παγίων SAP Best Practices Baseline Package"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λογιστική Παγίων SAP Best Practices Baseline Package

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός και Πλεονεκτήματα: Σκοπός Πλεονεκτήματα
Το συστατικό Λογιστική Παγίων (FI-AA) χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και επιτήρηση των πάγιων στοιχείων με το Σύστημα SAP. Στην Οικονομική Λογιστική, εξυπηρετεί ως βοηθητικό καθολικό στο Γενικό Καθολικό, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τις κινήσεις των παγίων. Πλεονεκτήματα Όλη η διάρκεια ζωής του παγίου από την εντολή αγοράς ή την αρχική κτήση (το οποίο θεωρείται ίσως πάγιο υπό κατασκευή) έως την απόσυρσή του. Υπολογισμός τιμών για απόσβεση και τόκο Πρόβλεψη απόσβεσης Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Κτήση από αγορά με προμηθευτή Κτήση με Αυτόματη Καταχώρηση Συμψηφισμού Απόσυρση με έσοδα Πώληση Παγίου χωρίς πελάτη Καταχώρηση Κεφαλαιοποίησης Ανατιμήσεις Τακτοποίηση Παγίων Υπό Κατασκευή Αίτηση Προκαταβολής για Πάγια Υπό Κατασκευή Εκτέλεση Καταχώρησης Απόσβεσης Καταχώρηση Τιμών Κόστους Παραγωγής και Κτήσης Προσομοίωση Απόσβεσης/Προγραμματισμός Αρχικού Κόστους

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται: Απαιτείται
Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Λογιστής Παγίων Λογιστής Πληρωτέων Λογ/σμών Οικονομικός Δ/ντής

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:
Κτήση από αγορά με προμηθευτή Η κτήση εξωτερικού παγίου είναι μία επιχειρηματική κίνηση που προκύπτει από την κτήση του παγίου από έναν εταίρο. Η κτήση μπορεί να καταχωρηθεί μαζί με τα Πληρωτέα λογ/σμών ή χωρίς τα Πληρωτέα λογ/σμών. Κτήση με Αυτόματη Καταχώρηση Συμψηφισμού Το πάγιο μπορεί να καταχωριστεί αυτόματα στην Κτήση πάγιων στοιχείων του λογ/σμού εκκαθάρισης. Απόσυρση με έσοδα Ένα πάγιο πουλήθηκε, και προέκυψε έσοδο. Η πώληση καταχωρίστηκε με πελάτη. Ένα πάγιο πουλήθηκε, και προέκυψε έσοδο. Η πώληση καταχωρίστηκε σε λογ/σμό εκκαθάρισης. Ένα πάγιο πρέπει να αποσυρθεί, χωρίς έσοδο. Πώληση Παγίου χωρίς πελάτη Πώληση Παγίου με τμηματική απόσυρση χωρίς πελάτη

5 Επισκόπηση Σεναρίου – 4 Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:
Καταχώρηση Κεφαλαιοποίησης Μετακεφαλαιοποίηση παρουσιάζει διαδοχικές διορθώσεις στα έξοδα κτήσης και παραγωγής (APC) των παγίων. Αυξήσεις Μία ανατίμηση είναι γενικά κατανοητή ως επόμενη μεταβολή στην αποτίμηση του παγίου. Τακτοποίηση Παγίων Υπό Κατασκευή Τα πάγια υπό κατασκευή (AuC) αποτελούν μία ειδική μορφή υλικών περουσιακών στοιχείων. Τα πάγια υπό κατασκευή μπορούν να διαχειριστούν για συνοπτική τακτοποίηση ή κατά είδος γραμμής. Αίτηση Προκαταβολής για Πάγια Υπό Κατασκευή Οι προκαταβολές για τα πάγια υπο κατασκευή είναι κτήσεις παγίων που πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν και να αναφερθούν ως ξεχωριστά είδη στον ισολογισμό.

6 Επισκόπηση Σεναρίου – 5 Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:
Εκτέλεση Καταχώρησης Απόσβεσης Η καταχώριση απόσβεσης πρέπει να εκτελεστεί περιοδικά επειδή οι λογ/σμοί απόσβεσης δεν ενημερώνονται άμεσα. Το σύστημα δημιουργεί έγγραφα καταχώρισης για κάθε πειροχή απόσβεσης και ομάδα λογ/σμών σύμφωνα με τους κύκλους καταχώρισης που καθορίστηκαν στην Παραμετροποίηση Καταχώρηση Τιμών Κόστους Παραγωγής και Κτήσης Επιπρόσθετα με την καταχώριση απόσβεσης (χρησιμοποιώντας την εκτέλεση καταχώρισης απόσβεσης), η πιο σημαντική περιοδική επεξεργασία που εκτελείτε είναι η κατραχώριση των μεταβολών στις αξίες στον ισολογισμό του παγίου. Αυτές οι μεταβολές αποτελούνται από όλες τις καταχωρίσεις που επηρεάζουν το APC του παγίου, συμπεριλαμβανόμενων κτήσεων, αποσύρσεων, και τα λοιπά. Προσομοίωση Απόσβεσης/Προγραμματισμός Αρχικού Κόστους Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε την προγρ/σμένη απόσβεση ως προγρ/σμένα έξοδα στα κέντρα κόστους ή εσωτερικές εντολές στις οποίες αντιστοιχίζονται ξεχωριστά πάγια.

7 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Λογιστική Παγίων - Επισκόπηση Γεγονός Δεδ.Βασ.Αρχ.Παγίου Πρέπει να Δημιουργηθούν Λογιστής Παγίων Κτήση Παγίου Αποσύρσεις Διεταιρική Μεταφορά Explorer Παγίων Μετα-Κεφαλαιοποίηση Περιοδική Επεξεργασία Ανατίμηση Μεταφορά Αποθεμάτων Μη Προγραμματισμένη Απόσβεση Πάγια υπό Κατασκευή Οικονομικός Δ/ντής Πληροφοριακό Σύστημα Έλεγχος Συνέπειας

8 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Λογιστική Παγίων – Κτήση Παγίου Γεγονός Πάγιο Απαιτείται 162 Επισκόπηση Λογιστής Παγίων Κτήση με Πληρωτέα Λογ/σμών Κτήση με Αυτόματη Καταχώρηση Συμψηφισμού Όχι Ναι Κτήση Ενσωματώθηκε με Λογιστική Πληρωτέων Λογ/σμών

9 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Λογιστική Παγίων – Αποσύρσεις Γεγονός Πάγιο για Απόσυρση 162 Επισκόπηση Λογιστής Παγίων Απόσυρση με Έσοδα Αναμένεται Απόσυρση Λόγω Αχρήστευσης Όχι Ναι Απόσυρση με Πελάτη Απόσυρση με Έσοδα χωρίς Πελάτη Όχι Ναι Απόσυρση με Έσοδα και Πελάτη

10 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Λογιστική Παγίων – Πάγιο υπό Κατασκευή Γεγονός Πάγιο Κεφάλαιο Πρέπει να Δημιουργηθεί χωρίς Εντολή Επένδυσης Προκαταβολή Εγκρίθηκε 162 Επισκόπηση Λογιστής Παγίων Πάγιο Κεφάλαιο υπό Κατασκευή Λογαριασμοί Πληρωτέων Καταχώριση Αίτησης Προκαταβολής Καταχώριση Προκαταβολής Καταχ.Τιμολ.Κλεισίμ. Εκκαθάριση Προκαταβολής

11 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Λογιστική Παγίου – Περιοδική Επεξεργασία Γεγονός 162 Επισκόπηση Κλείσιμο Περιοδικής Λήξης Λογιστής Παγίων Τακτοποίηση Παγίου υπό Κατασκευή (164) Εκτέλεση Καταχώρησης Απόσβεσης Εκτέλεση Απόσβεσης Επαναϋπολογισμός Αξιών Καταχώρηση Αξίας Κόστους Παραγωγής και Κτήσης Λίστα Μεμονωμ. Καταχωρίσεων για Πάγια Άνοιγμα και Κλείσιμο Παγίου Οικονομικής Περιόδου Τέλος Έτους Προσομοίωση Απόσβεσης και Προγραμματισμός Αρχικού Κόστους Λογαριασμός Συμφωνίας Κλείσιμο Τέλους Έτους για Πάγια Όχι Ναι Αλλαγή Οικονομικής Χρήσης για Πάγιο

12 Λεζάντα Σύμβολο Περιγραφή Σχόλια Χρήσης Σύβμολο Περιγραφή
Σχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος Σύβμολο Περιγραφή Σχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Σύνδεση Διαγρ/τος <Λειτουργία> Υλικό / Έγγραφο Εξωτ.στο SAP Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Εκδήλωση/Σεμινάριο Μη Αυτόμ.Διαδικ. Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Απόφ. Επιτυχ./Αποτ.Συστ. ΕπεξεγΑπόφασης

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Λογιστική Παγίων SAP Best Practices Baseline Package"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google