Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΣΜΟΓΛΩΣΣΑ 2007 Το Λεξαριθμικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΣΜΟΓΛΩΣΣΑ 2007 Το Λεξαριθμικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΣΜΟΓΛΩΣΣΑ 2007 Το Λεξαριθμικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης

2 Κοσμόγλωσσα 2007 Πρόσοψη

3 Οι όμοιες μορφές συνδέονται δια του μέσου και άκρου λόγου Φ (χρυσή τομή) Γενεαλογικά δένδρα ή Γνωμονικές ακο- λουθίες, φυσ. (ΦΓΔ), παράγ. (ΠΓΔ) ΦΓΔ: 1,1,2,3,5,8,13,21,34, 55, 89, 144, … ΠΓΔ: 69, 111, 180, 291, 471, 762, 1233,… Ο νόμος: 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8,… Το όριον: 1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8,… Φ 1 2 1,5 1,667 1,600 1,625 1,615 1,619 1,618 1,618 1,618…Φ=(1+  5)/2=1,6180339

4 Εφαρμογές επί ασθενειών ΚΑΡΚΙΝΟΣ = ΚΑΡΠΟΣ = ΚΑΠΡΟΣ = 471 Καρκίνος: (κι βραχύ], ο, μετά ετερογεν. πληθ. καρκίνα, κάβουρας, καβούρι, Λατ. Cancer - του καρκίνου υπάρχει πλήρης περιγραφή εν Βατραχομυομ. - παροιμ., ούποτε ποιήσεις τον καρκίνον ορθά βαδίζειν. ο Καρκίνος Cancer, ως σημείον εν τω Ζωδιακώ. διαβρωτικόν έλκος ή νόσημα - αλλαχού καρκίνωμα, εξ ομοιότητος προς τας χηλάς του καρκίνου κατά το σχήμα - λαβίς πυράγρα, ως βασανιστήριον όργανον, ζυγώματα, μετά δε τους κροτάφους δύο οστών είσι πλαγίων συμβολαί, περιειληφότων τα ώτα, ονομάζονται δε ζυγώματα και καρκίνοι - είδος πεδίλων, είδος επιδέσμου, κίρκινος, κύκλος, τα κάρκινα σπειρούχα (φαίνεται ότι είναι διαβήται σχηματίζοντες κύκλους), πρβλ. Σανσκρ. kark-as, Λατ. cancer.

5 ΚΑΡΠΟΣ = ΚΑΡΚΙΝΟΣ = 471 Καρπός: ο, ως και νυν, το πλείστον επί των καρπών της γής, των σιτηρών, ωσαύτως επί του οίνου, οίνον εύφρονα καρπόν αρούρης, αλλ΄απλώς: καρπός, επί του σίτου, κτλ., κατ΄αντίθεσιν πρός τας αμπέλους ή τον οίνον, επί δένδρων, επί σταφυλών, καρ. υγροί και ξηροί, δηλ. τα προϊόντα δένδρων και των αγρών, σπόρος γεννημάτων, καθόλου, καρπός, παραγωγή, κέρδος, όφελος, ούτω το μέλι καλείται καρπός υγρός, επί ενεργειών, καρπός, αποτέλεσμα, επακολούθημα, κέρδος, κτλ.,. Λατ. carpo, carptor.

6 ΚΑΠΡΟΣ = ΚΑΡΚΙΝΟΣ = 471 Κάπρος, ο: [α φύσει βραχύ], ο χοίρος, ιδίως δέ ο αγριόχοιρος / ωσαύτως, σύς κάπρος, προστιθεμένου του ονόματος του είδους εις το του γένους / εχρησίμευεν ως θύμα εν ταίς θυσίαις / είδος θαλασσίου ιχθύος εκ των σκληροδέρμων: περί των εν Αχελώω κάπρων λέγει ο Αριστοτέλης ότι εκπέμπουσι τριγμόν τινα ως γρυλισμόν χοίρου (ο ιχθύς ούτος ήτο περιζήτητος υπό των τρυφεροβίων και λίχνων) / ωσαύτως καπρίσκος, ο / κάπρος, ύς άγριος, ή τον φάγρον ιχθύν.

7 Γνωμονική ακολουθία ή Γενεαλογικόν δένδρον λέξεων 471=καρκίνος: 69, 111, 180, 291, 471, 762, 1233, 1995, 3228 471: αγριόριζο, βινάσση, ιξύα, καρ- πός, κάπρος μαρίνος, ομοιοθεραπεία, ροδοειδής, σίκαλις, σινάπιον, ο βολ- βοειδής, ο άοινος, ο κριθανίας, η λεύ- κη, η μελίτεια, (μελισσοβότανο). 69: Αθηνά, λακάρη (δένδρον), η ίνα.

8 Γενεαλογικόν δένδρον:  111 καρκίνος - ισόψ. ομάδες 180, 291 180: αγρελλιά, αγριαδίνα (είδος σταφυλής), αλλεργία, θρινία, (άμπελος, Κρήτη), καρδι- αλγία, κίκιον (ρίζα κρότωνος), λειριίδαι (σπα- ράγγι, σκόρδο, κολχικόν, αλόη, βέρατρον), ρόβη (όροβος). 291: ακανθίς, άκος (θεραπεία), κίνναμον (κι- νάμμωμον), κράνον (κρανειά), σκίλλα (σκυλ- λοκρόμυον, σχίνος), η ακακαλίς (λευκή μυρί- κη), η βελασκεθία (πολυγονίδαι).

9 Γενεαλογικόν δένδρον:  111 καρκίνος - ισόψ. ομάδες 762, 1233 762: αγριομυρίκη, γλυκοσάλη (αντιρευ- ματικόν), ελλεβορισμός – ελλέβορος, σκάρφη), κορύμβιον (βότρυς άνθους ή καρπού κισσού, βότρυς γενικώς – κό- ρυμβος, λυχνίς), ο ροδίτης, τα όσπρια. 1233: βοτρυόπαις, κερύχρη (πλακούς), ορυζάλευρον, φασουλάκια, η κωδύα, το γαδουσένιον (ηπατέλαιον – γαδίδαι). 111: αβγόγαλα, η βελανίδα, η κακκαλία.

10 Γνωμονική ακολουθία ή Γενεαλογικόν δένδρον λέξεων 541 = ο καρκίνος: 207, 334, 541, 875, 1416 541: άλφι, βορατίνη (γιουνίπερος- είδη κέδρου, κυπαρισσίδαι), βλάστη, γαλα- κτοζαμίνη, κορακίνος (πέρκη), κυρήβια, λάθυρα (είδος οσπρίου – φάβα (βικία) ομπνιακός (σίτος), η αγρικορομηλιά, η πρόβειος, η σαλάτα.541: άλφι, βορατίνη (γιουνίπερος- είδη κέδρου, κυπαρισσίδαι), βλάστη, γαλα- κτοζαμίνη, κορακίνος (πέρκη), κυρήβια, λάθυρα (είδος οσπρίου – φάβα (βικία) ομπνιακός (σίτος), η αγρικορομηλιά, η πρόβειος, η σαλάτα.

11 Γενεαλογικόν δένδρον:  334 ο καρκίνος - ισόψ. ομάδες 334, 875 334: άγναθος (είδος ιχθύος), άγνιος (εκ λυγαριάς), αγρίολον (ιπποσέλινον), δενδρόκλημα (αναδενδράς),κάνναβις, η αναγαλλίς (είδος γαλατσίδος), η δίαιτα. 875: αγασυλλίς, αγριόκοττα, εχινίς, ισο- δίαιτος, κοκκόδαφνον, κύπερος, σφά- γανον (ασπάλαθος), ο αγριαύκος (λά- θυρος), η ανδροκουμαριά), το μελιτόν,

12 Γνωμονική ακολουθία ή Γενεαλογικόν δένδρον λέξεων 188 = η αλλεργία: 72, 116, 188, 304, 492, 796, 1288, 188: ακρανειά (κρανειά), άνηθον, κονίλη (όμ. οριγάνου), κρίνη (κνίδη), ροιή (ροιά, ροδιά), η αγρελλιά, η αγριαδίνα (είδη σταφυλής), η θρινία (άμπελος), ρόκα = 191 / αλλεργίαι = 190: 191=1+190 Σ(ρόκα)=Σ(191)=Σ(1+190)=Σ(α+αλλεργίαι)  αλλεργίαι

13 Γενεαλογικόν δένδρον:  116 η αλλεργία - ισόψ. ομάδες 72, 116 72: αβήναι (αβήνα, αιγίλωψ ή βρόμος), άκαν (άκανθα, φυτόν ακανθώδες, γαϊ- δουράγκαθο, κίναρος άκων), ιχθύς (όμ. Εγχέλυος), κακκάβη (πέρδιξ). 116: ελκίνα (περδίκιον), η γάργα (αίγει- ρος), η δράβα (κουτσουλόχορτο, κρητι- κή - σταυρανθή), η ρέβα ( βράσσικα, σι- νάπι, κραμβολάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, γογγύλα – ρέβες γενικώς).

14 Γενεαλογικόν δένδρον:  116 η αλλεργία - ισόψ. ομάδες 304, 492 304: αγριοαγριάδα, δενδαλίς, μαλάβα- θρον (ινδ. φύλλον προς μάσηση), ρό- διον, ρόιδον, η αγριοαίρα (βραχόπό- διον, λόλιο), παγκαρπία, πεπονιά. 492: αβαζίκαρπος (είδος σιναπιού), δη- μητριακά (σίτος, σίκαλις, βρώμη, κρι- θή, όρυζα, αραβόσιτος, κεχρί, σόργον), κάππαρις, καρότα, ο αρακινός (καρ- πός αράκου, αρακά).

15 Γενεαλογικόν δένδρον:  116 η αλλεργία - ισόψηφος ομάς 796 796: αγγιναροκούκκια,αλεπούσι (φλό- μος), γανύματα (αρτύματα), υλυοπόα (άγρωστις), πετρολάπαθον, ραφανίδι- ον, σπατάγγης (εχίνος), ο καφές, ο τά- ρανδος, η βαμβούσα, η γεντιοπικρίνη (ρίζες γεντιανής), η κιτρολεϊμονιά, η σουμάδα (γαλάκτωμα αμυγδάλων), το σπέρμα.

16 Γενεαλογικόν δένδρον:  116 η αλλεργία-ισόψ. ομάδ. 1288, 2084 1288: αψινθίτης (άψινθος), κυτοτοξίνη, μηλόχορτο, (υοσκύαμος), φλισκούνι (μέντα, καλαμίνθη), ο αβελόμισχος (ιβί- σκος, νερομολόχα), ο μηκωνικός, η κυ- δωνέα, η φραξυλίθρα (φροξυλιά), η χα- μαισύκη, το θερμασοβότανο (κεταύρι- ον), το φελλόδενδρον, το τηθυνάκιον (μαλάκιον). 2084: ψιλόφλουδος.

17 Γνωμονική ακολουθία ή Γενεαλογικόν δένδρον λέξεων 533 = διαβήτης: 330, 533, 1396, 2259, 3655 533: αγριοκορομηλία, βάνισος (θυμία- μα), βιναλυκαί (ρητίναι), διαβήτης (νό- σος), μελανόρριζος (μ. ελλέβορος), πρόβαιος, σαλάτα, αμενική (επιδ. φυ- τών), η σκορδονία, το αγρελίδι, το γιγ- γλίδιον (δαύκος, καρότο), το λίαβον.

18 Γενεαλογικόν δένδρον:  533 διαβήτης - ισόψ. ομάδες 330, 863 330: αμαμυλίς (μούσμουλο), άνθος - εξ- άνθημα), εράνθεμον (φλοξ), η ακαλαν- θίς (ακανθίς), η κονδρίλη (κιχώριον- αν- τίδια, ραδίκια), η αοσμία,η εμμηνοληξία. 863: αγγειόσταξις, αμασυκάς, αμυλο- πλασία, ο αμάραντος, ο μελιτηρός, ο νυγμός, η έμμυρος, η νεροκολοκύθια, το σόργον, το σχινέλαιον, το τηλόμελι.

19 Γενεαλογικόν δένδρον:  533 διαβήτης - ισόψ. ομάδες 1396 1396: αγγουρολάχανο (αρκουδόχορτο), αγρι- οφασούλια (γλαύκιον), βαλανηφαγώ, βρωμα- κετόνη (παράγ. ακετόνης), ο εγγειόφυλος, η ζωπύρα (κλινοπόδιον), η κουρκούτη. ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΝ (ο) διαβητικός, (ο) διαβητογόνος, (ο) ζαχα- ροδιαβήτης, (ο) αντιδιαβήτης, (ο) αντιδιαβη- τικός, (αι) διαβητίδαι (δερματικαί εκδηλώ- σεις), (η) ινσουλίνη, (το) πάγκρεας, (το) ζά- κχαρον, (η) γλυκαιμία, (η) υπεργλυκαιμία.

20 Γνωμονική ακολουθία ή Γενεαλογικόν δένδρον λέξεων 603 = ο διαβήτης: 373, 603, 976, 1573, 2555 603: αβγολέμονο, αγριοβύζι (τόλπις), ε- ρούκη (αζούματον), καβούρι, ρουβικά (ρουβιώδη-καφές, κίνα, γάλιον, αφρο- ξυλιά, αιγόκλημα), σιδηροθεραπεία, η αιματογλοβίνη (αιμοσφαιρίνη), το βακ- κίνιον (ερεικίδαι – ερείκη ή ρείκι, ροδό- δενδρον, οζαλέα).

21 Γενεαλογικόν δένδρον:  373 ο διαβήτης - ισόψ. ομάδες 373, 976 373: ασπάλαξ, μαλόβαθρον (μαλάβαθρον, φύλλον ινδικόν προς μάσηση), μεσπίλη (μουσμουλιά), τέλλη (τελλίνη, είδ. οστρ., ξυ- φίδριον), η ανηθοειδής, η εριθαλής (είδος δένδρων - Αντίλλαι). 976: γλευκίτης, ηρωίνη, οστράκειος, οστρά- κινος, ψαρόλαδο, ο αγριομαϊντανός, η κολο- κύντη (κολοκύνθη), η φυλίκη (κιτρινόξυλον), το ακετοξικόν, το ανεμόδιτον (αντράκλα, γλυστρίδα), το λαύδανον (μορφίνη, ναρκοτί- νη), το νεκτάριον (ελένιον), το σεληνόγονον (παιωνία η γλυκεσίδη – σελήνιον).

22 Γενεαλογικόν δένδρον:  373 ο διαβήτης - ισόψ. ομάς 1573 1573: αιμοσφαιρινουρία (αποβολή αλευθέρας αιμοσφαιρίνης εντός των ούρων – αποτελέι βαρύ σύμπτωμα και προϋποθέτει προηγθείσαν ενδαγγεια- κήν αιμόλυσιν και αιμοσφαιρινεμίαν), ο γωψ (κολοιός, καλιακούδα ), η γαλά- κτωσις (εις γάλα μετατροπή), το ορτύ- γιον (ορτύκι), το τηλέφυλλον (φύλλον μήκωνος).

23 ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ Ενέργεια, Υλη και Αρχή, 771=σύμπαν=ακοίμιστον=άμομφον=αυτό =ομφάλιον=παλίνκοσμος= το γεγονός (γενόμενον, πράγμα βέβαιον). 1542=αυτοσύμπαν=το συγκύρημα=το τελε- σιούργημα. 1141=το σύμπαν=καθαρός κύκλος= ο άλλος κύκλος. 600=δέκατος=κινούν=κόσμος=οικοποιός =οικονόμος=ολόλοξος=ολοποιός=το λί-- κνον. 670=διαλεκτικός= ο κόσμος = ους

24 ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ Ενέργεια, Υλη και Αρχή ΓΔ: 179 (ενέργεια), 289 (είδος), 468 (υλι- κή), ΓΔ: 111, 179 (ενέργεια), 290 (άειδος), 469 (αϋλική), ΓΔ: 271 (αδηνής, αμεγέθης), 438 (ύλη), 709 (αρχή, αυτή, αεροδυναμική, δυαδι- κός, θεόλεκτος, χάρη), 1147 (αιθεριώ- δης, απνεύματος, ηλεκτροθετικός)

25 ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ Υλη, πλάσμα, ιονισμός, κβάντωσις ΓΔ: 446 (η ύλη), 722 (το πλάσμα), 1168 (το κβαντισμένον, θεοσύνθετον), ΓΔ: 382 (η κάθοδος), 618 (κβαντικό κενό), 1000 (ο κινών, ο υλοποιός). ο κβαντικός = ιοντισμένη = 743 το κβαντισμένο = ιοντίζουσα = 1118 κβαντικόν κενόν = πυρήιον = 718

26 ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ Κβαντικόν κενόν ΓΔ: 694 (η κβαντισμένη), 1122 (προαι- ωνία), 1815 (έμψυχο). ΓΔ: 429 (νοατή, η θεοδερκής), 694 (η κβαντισμένη), 1123 (το θεοσήμαντο). ο νοητικός = κβαντισμένον = 798. ΓΔ: 988 (το κβαντικό κενό, το αναγεν- νητικόν), 1598 (η πτώσις), 2586. ΓΔ: 718 (κβαντικόν κενόν), 1161 (το πα- λίντροπο), 1879 (ειδωλοποιώ).

27 ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ Κοσμογονία και κβάντωσις ΓΔ: 673 (κβαντικός, κοσμογονικόν), 1088 (ο νοήμων), 1761. ΓΔ: 720 (ιονισμός, νους), 1164, 1884 (πνευμάτωση). ΓΔ: 605, 978 (η θεοφόρησις), 1583 (κβάντωσις). ΓΔ: 608, 983 (η αιθεροπλούς), 1591 (το συμπαντικόν, η κβάντωσις).


Κατέβασμα ppt "ΚΟΣΜΟΓΛΩΣΣΑ 2007 Το Λεξαριθμικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google