Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

National Information Service for Earthquake Engineering National Information Service for Earthquake Engineering University of California, Berkeley NISEE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "National Information Service for Earthquake Engineering National Information Service for Earthquake Engineering University of California, Berkeley NISEE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 National Information Service for Earthquake Engineering National Information Service for Earthquake Engineering University of California, Berkeley NISEE Software Library CD-ROM - 2nd Edition, Sold Out Source code for 114 programs in earthquake engineering114 programs NISEE Selected Programs: Now Available for Free Download Drain 2D+, Drain-2DX, Drain-3DX, DrainTabs, Drain-BuildingDrain 2D+Drain-2DX Drain-3DXDrainTabs Drain-Building Shake91 Biax-2 SAP-4 ANSR-1, PC-ANSRANSR-1PC-ANSR CAL-91 PC-FEAP NONSAP SIMQKE-1 SIMQKE-2 FLUSH ADAP-88 EACD-3D-96 LUSH-2 QUAD-4 EAGD-SLIDE Stabl Tower EQRISK CURVBRG Software Links Outside NISEE: OpenSees - Open System for Earthquake Engineering Simulation - PEER,University of California, BerkeleyOpenSees IDARC 2D - A program for inelastic analysis of structures, SUNY BuffaloIDARC 2D BiSPEC - Bidirectional linear and non-linear spectra of earthquakesBiSPEC Finite Element plate analysis and reinforced concrete design software and testing videos (in Spanish) by Prof. Luis M. Bozzo of University of Girona, SpainFinite Element plate analysis and reinforced concrete design software and testing videos Fortran Library Web Site http://nisee.berkeley.edu/software

2 Πώς τρέχει το πρόγραμμα; Δημιουργία ενός φακέλου – π.χ. Drain Αρχεία που πρέπει να έχει ο φάκελος Drain – (1) το αρχείο δεδομένων Drain.inp; (2) το executable αρχείο D2DX.EXE; (3) το αρχείο του σεισμού, π.χ. Elcentro Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο exe αρχείο το πρόγραμμα τρέχει και δημιουργεί σειρά από output αρχεία Drain.inp D2DX.EXE Elcentro Output files Πατάω διπλό κλικ στο exe ΑΠΟ DOS C:\Documents and Settings\STUDENT C:\Documents and Settings\STUDENT>cd.. C:\Documents and Settings\cd.. C:\> C:\>cd Drain C:\Drain C:\Drain\d2dx και πατώντας ENTER το πρόγραμμα τρέχει

3 *STARTXX *NODECOORDS *RESTRAINTS *SLAVING *MASSES *ELEMENTGROUP *RESULTS *NODALOAD *ACCNREC *PARAMETERS *STAT *ACCN *STOP INPUT DATA FILE: Drain.inp Commands: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ!

4 66 3 3 3 3 Παράδειγμα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 *STARTXX FRAMEO1 0 1 0 1 FIRST FRAME :ANALYSH 1 3/1/2006 *NODECOORDS C 1 0.0 0.0 C 5 0.0 12.0 C 10 6.0 0.0 5 C 6 6.0 0.0 C 11 6.0 0.0 6 C 14 12.0 9.0 L 1 5 1 L 6 10 1 L 11 14 1 *RESTRAINTS S 111 1 6 5 S 111 6 11 5 *SLAVING S 100 5 10 S 100 4 9 14 5 S 100 3 8 13 5 S 100 2 7 12 5 *MASSES S 110 0.7696 5 10 5 1 1.2584 S 110 0.7696 4 14 5 1 1.2584 S 110 0.7696 3 13 5 1 1.2584 S 110 0.7696 2 12 5 1 1.2584 Παράδειγμα: 6 6 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 *ELEMENTGROUP 2 1 1 0.0012711 2 3 2 1 19.49E6 0.0.3025 7.62E-3 4 4 2 2 1.41E6 0.0.3384 38.64E-3 4 4 2 1.275.275 0 0 2.0.0.0.325 3.0.0.325.325 1 3 239.59 239.59 3951.9 3951.9 0.45 1.43 0.45 1.43 2 1 361.14 394.41 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 4 4 5 1 1 3 1 1 5 6 7 1 1 2 1 1 6 7 8 1 1 3 1 1 8 9 10 1 1 3 1 1 9 11 12 1 1 2 1 1 10 12 13 1 1 3 1 1 11 13 14 1 1 3 1 1 12 2 7 5 2 1 2 2 13 7 12 5 2 1 2 2 14 3 8 5 2 1 2 2 15 8 13 5 2 1 2 2 16 4 9 5 2 1 2 2 17 9 14 5 2 1 2 2 18 5 10 5 2 1 2 2 Παράδειγμα: 6 6 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 13 15 17

7 *RESULTS NSD 001 1 14 1 E 001 1 1 11 1 E 001 1 12 18 1 *NODALOAD VER1 S 0 -113.25 0 2 5 1 S 0 -226.50 0 7 9 1 S 0 -113.25 0 10 14 4 S 0 -226.50 0 12 13 1 *ACCNREC ELC ELC (8F10.5) 1559 8 0 0 1 9810 0.02 0.02 *PARAMETERS OD 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 *STAT test N VER1 1 L 1 1 *ACCN 31.1820000 1 0.02 1 ELC *STOP Παράδειγμα: 6 6 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 13 15 17

8 0.00630 0.00364 0.00099 0.00428 0.00758 0.01087 0.00682 0.00277 -0.00128 0.00368 0.00864 0.01360 0.00727 0.00094 0.00420 0.00221 0.00021 0.00444 0.00867 0.01290 0.01713 -0.00343 -0.02400 -0.00992 0.00416 0.00528 0.01653 0.02779 0.03904 0.02449 0.00995 0.00961 0.00926 0.00892 -0.00486 -0.01864 -0.03242 -0.03365 -0.05723 -0.04534 -0.03346 -0.03201 -0.03056 -0.02911 -0.02766 -0.04116 -0.05466 -0.06816 -0.08166 -0.06846 -0.05527 -0.04208 -0.04259 -0.04311 -0.02428 -0.00545 0.01338 0.03221 0.05104 0.06987 0.08870 0.04524 0.00179 -0.04167 -0.08513 -0.12858 -0.17204 -0.12908 -0.08613 -0.08902 -0.09192 -0.09482 -0.09324 -0.09166 -0.09478 -0.09789 -0.12902 -0.07652 -0.02401 0.02849 0.08099 0.13350 0.18600 0.23850 0.21993 0.20135 0.18277 0.16420 0.14562 0.16143 0.17725 0.13215 0.08705 0.04196 -0.00314 -0.04824 -0.09334 -0.13843 -0.18353 -0.22863 -0.27372 -0.31882 -0.25024 -0.18166 -0.11309 -0.04451 0.02407 0.09265 0.16123 0.22981 0.29839 0.23197 0.16554 0.09912 0.03270 -0.03372 -0.10014 -0.16656 -0.23299 -0.29941 -0.00421 0.29099 0.22380 0.15662 0.08943 0.02224 -0.04495 0.01834 0.08163 0.14491 0.20820 0.18973 0.17125 0.13759 0.10393 0.07027 0.03661 0.00295 -0.03071 -0.00561 0.01948 0.04458 0.06468 0.08478 0.10487 0.05895 0.01303 -0.03289 -0.07882 -0.03556 0.00771 0.05097 0.01013 -0.03071 -0.07156 -0.11240 -0.15324 -0.11314 -0.07304 -0.03294 0.00715 -0.06350 -0.13415 -0.20480 -0.12482 -0.04485 0.03513 0.11510 0.19508 0.12301 0.05094 -0.02113 -0.09320 -0.02663 0.03995 0.10653 0.17311 0.11283 0.05255 -0.00772 0.01064 0.02900 0.04737 0.06573 0.02021 -0.02530 -0.07081 -0.04107 -0.01133 0.00288 0.01709 0.03131 -0.02278 -0.07686 -0.13095 -0.18504 -0.14347 -0.10190 -0.06034 -0.01877 0.02280 -0.00996 -0.04272 -0.02147 -0.00021 0.02104 -0.01459 -0.05022 -0.08585 -0.12148 -0.15711 -0.19274 -0.22837 -0.18145 -0.13453 -0.08761 -0.04069 0.00623 0.05316 0.10008 0.14700 0.09754 0.04808 -0.00138 0.05141 0.10420 0.15699 0.20979 0.26258 0.16996 0.07734 -0.01527 Επιταχυνσιογράφημα format 8F(10.5) – ( 8 στήλες, 10 ψηφία τα 5 μετά την υποδιαστολή )

9 ******************************** RESULTS FOR ANALYSIS SEGMENT 2 ******************************** ANALYSIS TYPE = *ACCN ANALYSIS TITLE = ENVELOPES FOR NODAL DISPLACEMENTS TIME = 2.0000E-02, ANALYSIS SEGMENT 2 Node X-Displacement Y-Displacement R-Rotation Number Positive Step Negative Step Positive Step Negative Step Positive Step Negative Step 2 5.2886E-06 0 -1.9642E-03 1 0.0000E+00 0 -2.7201E-04 1 7.5083E-04 1 -6.9500E-06 0 3 1.9215E-05 0 -4.1440E-03 1 0.0000E+00 0 -4.5297E-04 1 4.7821E-04 1 -7.9974E-06 0 4 3.8310E-05 0 -5.3560E-03 1 0.0000E+00 0 -5.7165E-04 1 2.0870E-04 1 -2.2137E-05 0 5 1.1605E-04 0 -5.8340E-03 1 0.0000E+00 0 -6.3042E-04 1 7.1662E-05 1 -3.7167E-05 0 7 5.2886E-06 0 -1.9642E-03 1 0.0000E+00 0 -4.4444E-04 0 6.7749E-04 1 -3.9273E-06 0 8 1.9215E-05 0 -4.1440E-03 1 0.0000E+00 0 -7.3065E-04 0 4.5104E-04 1 -3.6679E-06 0 9 3.8310E-05 0 -5.3560E-03 1 0.0000E+00 0 -9.0241E-04 0 1.9461E-04 1 -1.2371E-05 0 10 1.1605E-04 0 -5.8340E-03 1 0.0000E+00 0 -9.5985E-04 0 8.8224E-05 1 -4.1564E-05 0 12 5.2886E-06 0 -1.9642E-03 1 0.0000E+00 0 -3.2064E-04 0 7.7465E-04 1 -9.8501E-07 0 13 1.9215E-05 0 -4.1440E-03 1 0.0000E+00 0 -4.9448E-04 0 4.7859E-04 1 -5.4669E-06 0 14 3.8310E-05 0 -5.3560E-03 1 0.0000E+00 0 -5.5265E-04 0 2.8756E-04 1 0.0000E+00 0 ENVELOPES FOR ELEMENT GROUP 1, TIME = 2.0000E-02, ANALYSIS SEGMENT 2 BEAM COLUMN ELEMENTS (TYPE 02) Elem Node Bending Step Shear Step Axial Step Plas Hinge Step Accumulated No. No. Moment No. Force No. Force No. Rotation No. Rotations 1 1 Positive 0.000E+00 0 0.000E+00 0 4.823E+02 1 0.000E+00 0 0.0000E+00 Negative -1.109E+02 1 -4.654E+01 1 0.000E+00 0 0.000E+00 0 0.0000E+00 2 Positive 0.000E+00 0 4.654E+01 1 0.000E+00 0 0.000E+00 0 0.0000E+00 Negative -4.383E+01 1 0.000E+00 0 -4.823E+02 1 0.000E+00 0 0.0000E+00 2 2 Positive 0.000E+00 0 0.000E+00 0 3.556E+02 1 0.000E+00 0 0.0000E+00 Negative -1.102E+01 1 -1.634E+01 1 0.000E+00 0 0.000E+00 0 0.0000E+00 3 Positive 0.000E+00 0 1.634E+01 1 0.000E+00 0 0.000E+00 0 0.0000E+00 Negative -3.801E+01 1 0.000E+00 0 -3.556E+02 1 0.000E+00 0 0.0000E+00 3 3 Positive 4.029E+00 1 0.000E+00 0 2.332E+02 1 0.000E+00 0 0.0000E+00 Negative -1.430E+00 0 -6.209E+00 1 0.000E+00 0 0.000E+00 0 0.0000E+00 4 Positive 0.000E+00 0 6.209E+00 1 0.000E+00 0 0.000E+00 0 0.0000E+00 Negative -2.266E+01 1 0.000E+00 0 -2.332E+02 1 0.000E+00 0 0.0000E+00

10 *START LEHIGH01 0 1 0 1 LEHIGH FRAME : ANALYSIS 1, 12/26/91 *NODECOORDS C 1 0.0 0.0 C 4 0.0 360.0 C 14 180.0 0.0 4 C 11 180.0 0.0 C 5 49.5 120.0 C 8 81.0 0.0 5 C 7 49.5 360.0 C 10 81.0 0.0 7 L 1 4 1 L 11 14 1 L 5 7 1 L 8 10 1 *RESTRAINTS S 111 1 11 10 *SLAVING S 100 4 7 10 3 S 100 4 14 S 100 3 6 9 3 S 100 3 13 S 100 2 5 8 3 S 100 2 12 *MASSES S 110 0.7696 5 7 1 S 110 0.7696 8 9 1 H H H 20K 120 23K 20K 23K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 49.5 81

11 *ELEMENTGROUP 2 1 1 0.0 SIX COLUMNS THEN NINE BEAMS 2 0 2 1 2.9E4 0.0 5.56 23.8 4.0 4.0 2.0 2 2.9E4 0.0 7.35 133.2 4.0 4.0 2.0 1 2 390.3 390.3 200.0 200.0 1.0 0.15 1.0 0.15 2 1 1061.0 1061.0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 3 1 1 0 1 1 3 3 4 1 1 0 1 1 4 11 12 1 1 0 1 1 5 12 13 1 1 0 1 1 6 13 14 1 1 0 1 1 7 2 5 1 2 0 2 2 10 5 8 1 2 0 2 2 13 8 12 1 2 0 2 2 15 10 14 1 2 0 2 2 *RESULTS NS 2 E 2 *ACCNREC GINA ELC (8f10.5) gina 1559 8 0 0 1.0 9.81 *PARAMETERS OD 0 31.18 0 31.18 0 0.02 0 31.18 0 0.02 *ACCN 31.1880000 1 0.02 1 GINA 0.15 1.0 *STOP H H H 20K 120 23K 20K 23K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 49.5 81

12 *ACCNREC GINA SEI (f10.2,f10.6) gina 300 1 1 1 1.0 9.81 0.01 -0.093900 0.02 -0.001030 0.03 0.050600 0.04 0.021600 0.05 0.012900 0.06 0.033800 0.07 0.042100 0.08 0.022300 0.09 0.007220 0.10 0.031900 0.11 0.080500 0.12 0.105000 0.13 0.102000 0.14 0.099100 0.15 0.103000 0.16 0.111000 0.17 0.122000 0.18 0.126000 0.19 0.120000 0.20 0.109000 0.21 0.096500 0.22 0.082700 0.23 0.075800 0.24 0.081100


Κατέβασμα ppt "National Information Service for Earthquake Engineering National Information Service for Earthquake Engineering University of California, Berkeley NISEE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google