Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΟΣ SNELL Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ1, ρ2 ισχύει:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΟΣ SNELL Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ1, ρ2 ισχύει:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΟΣ SNELL Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ1, ρ2 ισχύει:

2 ΝΟΜΟΣ SNELL

3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Σκοπός της μεθόδου της ειδικής αντίστασης είναι να βρεθεί η γεωηλεκτρική δομή του υπεδάφους. Η γνώση της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έμμεση εύρεση της γεωλογικής δομής. Α Β Μ Ν Διαβιβάζεται συνεχές ηλεκτρικό έντασης Ι μέσα στη γη με δυο ηλεκτρόδια ρεύματος Α, Β και μετράται σε διάφορες θέσεις η διαφορά δυναμικού VΜΝ μεταξύ δυο ηλεκτροδίων δυναμικού Μ,Ν. Βρίσκεται έτσι για κάθε μέτρηση η ηλεκτρική αντίσταση R

4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΗΛ/ΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΗΛ/ΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Επειδή η γη είναι γεωηλεκτρικά ανομοιογενής, η μετρούμενη ηλεκτρική αντίσταση είναι συνάρτηση: της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους της γεωμετρίας της μέτρησής μας (Θέσεις Α,Β,Μ,Ν) Για να λάβουμε υπόψη την επίδραση της γεωμετρίας εισάγεται ο όρος της : ΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ρα ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαταχθούν τα 4 ηλεκτρόδια Α,Β,Μ,Ν στην επιφάνεια του εδάφους. Έχουν προταθεί πάρα πολλές διατάξεις με σχετικά θεωρητικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην πράξη χρησιμοποιούνται διατάξεις που έχουν εσωτερική συμμετρία και ελαχιστοποιούν τις μετρήσεις καλωδίων στο ύπαιθρο.

6 ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7 ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

9 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΠΟΛΟΥ-ΔΙΠΟΛΟΥ ΠΟΛΟΥ-ΔΙΠΟΛΟΥ ΠΟΛΟΥ-ΠΟΛΟΥ

10 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΣΑ

11 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ: V=V’ (r1=r2=r3=r)

12 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ( VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING, VES)
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ( VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING, VES) ΜΕΛΕΤH THΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΔΕΥΣΗ – ΟΡΙΖΟΝΤΙOΓΡΑΦΙΑ ( LATERAL PROFILING) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ( VERTICAL PROFILING, 2D) ΜΕΛΕΤΗ TOΣΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. ΣΥNΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ+ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

13 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

14 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

15 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ (SOUNDING)
ΑΞΟΝΑΣ Χ =ΑΒ/2 (m) ΑΞΟΝΑΣ Υ= ΦΑΙΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (OHM-M) 5-8 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΔΕΚΑΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΒ/2: 3.2, 4, 5, 6.4, 8, 10, 16, 20, 30, 40, 64, 80, 100, 130, 160, 200, 250 ΔΙΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

16 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ (SOUNDING)

17 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ

18 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ -3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ

19 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

20 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

21 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

22 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

23 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

24 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
0.05% ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ = 1-3% !!!

25 ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ρ1 ρ2 Ζ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ log-log ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ρ2/ρ1 ΑΞΟΝΑΣ Χ=(ΑΒ/2)/Ζ ΑΞΟΝΑΣ Υ=ρα/ρ1 ΑΡΧΗ ΑΞΟΝΩΝ (1,1) ΑΒ/ ρα ρ2 Ζ ρ ρ1 = = 1, =μ μ

26 ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ μ= ρα ΑΒ/2 ρ2=ρ1 μ ρ1 z

27 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΒΗΜΑ 2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΒ/2 (Χ), ΦΑΙΝ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΒΗΜΑ 2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΒ/2 (Χ), ΦΑΙΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Υ) ΣΕ LOG-LOG ΔΙΑΦΑΝΕΣ

28 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 - ΤΑΥΤΙΣΗ
0.15 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 - ΤΑΥΤΙΣΗ

29 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΧΟΥΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΧΟΥΣ ρ2= ρ = 30Ohm-m 0.15 ρ1=200 Ohm-m z1=30m

30 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 3-4 ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!! 2 1 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ

31 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 – ΤΑΥΤΙΣΗ 1
0.5 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 – ΤΑΥΤΙΣΗ 1

32 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 – ΤΑΥΤΙΣΗ 2
0.5 5 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 – ΤΑΥΤΙΣΗ 2

33 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΧΟΥΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΧΟΥΣ 0.5 ρ1=20 Ohm-m ρ3= ρ = 40Ohm-m 5 ρ2= 8 Ohm-m z1 +z2=40m z2= 20m z1=20m

34 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΟΔΕΥΣΗ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (PROFILING)
Οι αποστάσεις μεταξύ των ηλεκτροδίων μένουν σταθερές (σταθερό βάθος διασκόπησης) και λαμβάνεται μια σειρά μετρήσεων με πλευρική μετακίνηση της διάταξης των ηλεκτροδίων με σταθερό βήμα – όλες οι διατάξεις:

35 ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

36 ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

37 ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

38 ΟΔΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΒΝ =ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΜ =ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

39 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ FOUNTAINS ABBEY ΑΠΟΣΤΑΣΗ : 0.5 m 16.000 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

40 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ : 0.5 m 20.000 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΟΣ SNELL Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ1, ρ2 ισχύει:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google