Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣΦΠΑ=0,18ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

2 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣ !Επικεφαλίδα προγράμματος ΦΠΑ=0,18ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

3 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣ ! Δήλωση των σταθερών του προγράμματος ΦΠΑ=0,18ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

4 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΠΑ=0,18 !Δήλωση των μεταβλητών του προγράμματος ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

5 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣΦΠΑ=0,18ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

6 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΠΑ=0,18 !Εισαγωγή των δεδομένων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

7 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΠΑ=0,18 !Υπολογισμοί ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

8 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΠΑ=0,18 !Εμφάνιση των αποτελεσμάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

9 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα της παραγγελίας και τη τιμή του υπολογιστή, υπολογίζει και γράφει το συνολικό κόστος καθώς και το αντίστοιχο κόστος του Φ.Π.Α.Ο συντελεστής Φ.Π.Α είναι 18%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος_Υπολογιστών ΣΤΑΘΕΡΕΣΦΠΑ=0,18ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ποσότητα,Τιμή_μονάδας, Κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αξία_ΦΠΑ, Συνολικό_κόστοςΑΡΧΗ ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη ποσότητα της παραγγελίας’ ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα ΓΡΑΨΕ ‘δώσε την τιμή του υπολογιστή’ ΔΙΑΒΑΣΕ Τιμή_μονάδας Κόστος=Ποσότητα*Τιμή_μονάδαςΑξία_ΦΠΑ=Κόστος*ΦΠΑΣυνολικό_κόστος=Κόστος*ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το κόστος των’, Ποσότητα ‘η/υ είναι’,Κόστος ΓΡΑΨΕ ‘Η αξία του ΦΠΑ είναι’, Αξία_ΦΠΑ ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό κόστος είναι’, Συνολικό_κόστος ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κόστος_Υπολογιστών

10 Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Προγραμματιστικό περιβάλλον PASCAL PROGRAM computers; CONST fpa=0,18; fpa=0,18;VAR cost,value,quantity:INTEGER; cost,value,quantity:INTEGER; total,cost_fpa:REAL; total,cost_fpa:REAL;BEGIN write (‘Δώσε την ποσότητα’); write (‘Δώσε την ποσότητα’); readln (quantity); readln (quantity); write (‘Δώσε την τιμή του υπολογιστή’); write (‘Δώσε την τιμή του υπολογιστή’); readln (value) readln (value) cost: =quantity*value; cost: =quantity*value; cost_fpa: =cost*fpa; cost_fpa: =cost*fpa; total: =cost+cost_fpa; total: =cost+cost_fpa; writeln (‘Το κόστος των’,quantity, ‘είναι:’, cost); writeln (‘Το κόστος των’,quantity, ‘είναι:’, cost); writeln (‘ Η αξία του ΦΠΑ:’,cost_fpa:7:0); writeln (‘ Η αξία του ΦΠΑ:’,cost_fpa:7:0); writeln (‘ Το συνολικό κόστος είναι:’,total:7:0); writeln (‘ Το συνολικό κόστος είναι:’,total:7:0); END.


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 1: Κόστος Υπολογιστών Το πρόγραμμα υπολογίζει το συνολικό κόστος παραγγελιών υπολογιστών.Το πρόγραμμα διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ποσότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google