Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ANDRONIKI NISTIKAKI, EFL TEACHER IN SECONDARY EDUCATION- 1 ST SENIOR HIGH SCHOOL OF VYRONAS ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ANDRONIKI NISTIKAKI, EFL TEACHER IN SECONDARY EDUCATION- 1 ST SENIOR HIGH SCHOOL OF VYRONAS ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ANDRONIKI NISTIKAKI, EFL TEACHER IN SECONDARY EDUCATION- 1 ST SENIOR HIGH SCHOOL OF VYRONAS ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-2013

2 Pb wiki- Γιατί? Βελτιωμένη Οργάνωση – Δομή της εργασίας Διευκόλυνση Ερευνητικής διαδικασίας Εξοικείωση με : ψηφιακά εργαλεία, νέους κώδικες ε π ικοινωνίας Ενίσχυση αλληλε π ίδρασης Κοινός τό π ος αναφοράς, έκφρασης α π όψεων Εύχρηστη, Διαδραστική, Ασφαλής

3 Η Ανθρώπινη ικανότητα να μπορούμε να ταυτιζόμαστε με τους άλλους, κατανοώντας σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να βιώνουν, καταστάσεις και κίνητρα. 3 SHELLEY GRUND, ARTIST

4 ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΕΣ  Κεντρικό Ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετική η ζωή αν μπαίναμε στη θέση των άλλων?  Ηλικία : Έφηβοι Α΄ Λυκείου  Διάρκεια: 2 ½ μήνες, 12 συναντήσεις ολομέλειας  Υλικά και εξοπλισμός: Κομπιούτερ, οθόνη προβολής, προβολικό, ηχεία, και ακουστικά, έντυπο υλικό, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες.  Χώρος Συναντήσεων: Αίθουσα Αγγλικών, Σχολική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Εκδηλώσεων, Ε.Μ.Σ.Τ., Ειδ. Σχ. Ηλιούπολης.  Γλώσσα Εργασίας: Ελληνική και Αγγλική  Επίπεδο Αγγλικής: B1 - C1

5 Βασικός σκοπός Βελτίωση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με έμφαση στην Ενσυναίσθηση ως ανθρώπινο χαρακτηριστικό ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ικανοποιητικών ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων και την καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος.

6 Βελτίωση σχέσεων με τον εαυτό και τους άλλους – θετικές σχέσεις και σχολικό κλίμα Εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία Εξοικείωση με τη « γλώσσα » των Συναισθημάτων - Διεύρυνση Λεξιλογίου Αντίληψη, ταυτο π οίηση και έκφραση συναισθημάτων στη Γλωσσική και Παραγλωσσική Ε π ικοινωνία Ανά π τυξη δεξιοτήτων Δημιουργικής Γραφής Εξερεύνηση και κριτική π ροσέγγιση έντυ π ων και ψηφιακών π ηγών Ενίσχυση Δεξιοτήτων Κριτικής Σκέψης

7 Ευχαριστώ για το χρόνο σας nikinist@gmail.com


Κατέβασμα ppt "ANDRONIKI NISTIKAKI, EFL TEACHER IN SECONDARY EDUCATION- 1 ST SENIOR HIGH SCHOOL OF VYRONAS ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google