Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντάμ!! Ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια του Μπριτζ είναι αυτό της Αντάμ. Η άμυνα έχει το προσόν να παίζει πρώτη σε κάθε διανομή, αλλά έχει το μειονέκτημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντάμ!! Ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια του Μπριτζ είναι αυτό της Αντάμ. Η άμυνα έχει το προσόν να παίζει πρώτη σε κάθε διανομή, αλλά έχει το μειονέκτημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντάμ!! Ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια του Μπριτζ είναι αυτό της Αντάμ. Η άμυνα έχει το προσόν να παίζει πρώτη σε κάθε διανομή, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι “πυροβολεί” στα τυφλά, προτού κατεβάσει ο μορ τα φύλλα του.

2 Αντάμ!! Σ’ αυτή την άσκηση θα επικεντρωθούμε: α) στο πως διαλέγουμε το σωστό χρώμα και β) στο πως διαλέγουμε το σωστό φύλλο.

3 Διαλέγοντας χρώμα! Ένας βασικός κανόνας λέει ότι εναντίον συμβολαίων σε ΧΑ βγαίνουμε το 4 ο φύλλο στο μακρύτερο και δυνατότερο μας χρώμα.

4 Διαλέγοντας χρώμα! Πολύ σωστός κανόνας ο οποίος, όπως όλοι οι κανόνες, αποδίδει τα μέγιστα όταν εφαρμόζεται την κατάλληλη στιγμή.

5 Διαλέγοντας χρώμα! Εναντίον συμβολαίων σε ΧΑ είναι πολύ καλή ιδέα να επιτίθεστε στο χρώμα, στο οποίο μαζί με τον συμπαίκτη σας έχετε πολλά φύλλα.

6 Διαλέγοντας χρώμα! Όσο πιο μακρύ το χρώμα, τόσες περισσότερες και οι λεβέ που θα κερδίσετε μετράροντάς το.

7 Διαλέγοντας χρώμα! Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν έχει το χρώμα που έχει, αν έχει, αγοράσει ο συμπαίκτης. Εάν ένα χρώμα θεωρείται καλό από το συμπαίκτη για να αγορασθεί, αξίζει και της υποστήριξης σας.

8 Διαλέγοντας χρώμα! Αντίθετα, δεν βγαίνουμε στο χρώμα που έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι. Μοναδική εξαίρεση, αν σε αυτό το χρώμα έχετε μήκος και δύναμη.

9 Διαλέγοντας χρώμα! Αν ο συμπαίκτης δεν έχει αγοράσει, βγείτε το 4 ο στο μακρύτερο σας από τα μη αγορασθέντα χρώματα. Μεταξύ δύο ισομήκων χρωμάτων, διαλέξτε το δυνατότερο. Θα χρειαστείτε μικρότερη βοήθεια από τον συμπαίκτη για να το μετράρετε.

10 Διαλέγοντας χρώμα! Τέλος, λάβετε υπ’ όψιν και το ύψος του συμβολαίου. Αν οι αντίπαλοι παίζουν 6ΧΑ και έχετε ΑΚ σε ένα χρώμα ή 2 Άσους, εισπράξτε τα..... γρήγορα!!

11 Πρέπει να κάνετε αντάμ με το παρακάτω χέρι. ♠ 109762 ♥ 86  Α943 ♣ KQ Συμβόλαιο 3ΧΑ και ο συμπαίκτης έχει αγοράσει κούπες. Τι αντάμ κάνετε; Κούπα !!!!!

12 Πρέπει να κάνετε αντάμ με το παρακάτω χέρι. ♠ 109762 ♥ 86  Α943 ♣ KQ Συμβόλαιο 1ΧΑ και ο συμπαίκτης δεν έχει αγοράσει. Τι αντάμ κάνετε; Πίκα !!!!!

13 Πρέπει να κάνετε αντάμ με το παρακάτω χέρι. ♠ 109762 ♥ 86  Α943 ♣ KQ Συμβόλαιο 3ΧΑ και οι αντίπαλοι αγόρασαν πίκες. Τι αντάμ κάνετε; Καρό !!!!!

14 Πρέπει να κάνετε αντάμ με το παρακάτω χέρι. ♠ 109762 ♥ 86  Α943 ♣ KQ Συμβόλαιο 6ΧΑ. Τι αντάμ κάνετε; Σπαθί !!!!!

15 Συμπερασματικά!! Βγείτε στο χρώμα του συμπαίκτη. Βγείτε στο μακρύτερο σας χρώμα. Μη βγείτε στο χρώμα που αγόρασαν οι αντίπαλοι. Αν έχετε αρκετές λεβέ να βάλετε το συμβόλαιο μέσα... εισπράξτε τις!!

16 Διαλέγοντας το φύλλο!! Άπαξ και αποφασίσατε σε ποιο χρώμα θα βγείτε, πρέπει να διαλέξετε ποιο φύλλο θα κάνετε αντάμ από το χρώμα αυτό. Υπάρχουν πίνακες που μπορείτε να αποστηθίσετε για το ποιο φύλλο βγαίνουμε στην κάθε περίπτωση, αλλά..... ας προσπαθήσουμε να το βρούμε με τη λογική!!

17 Διαλέγοντας το φύλλο!! Συμβόλαιο 3ΧΑ και ο συμπαίκτης έχει παρεμ- βληθεί με σπαθιά. Κρατάτε τον ♣ Κ & το ♣ 8. Ποιο φύλλο πρέπει να κάνετε αντάμ; Αν μπορούσατε να δείτε τα φύλλα του συμπαίκτη ποιο φύλλο θα παίζατε; Ασφαλώς τον ♣Κ (το ονέρ από το κοντό χέρι). Αν μπορούσατε να δείτε τα φύλλα του συμπαίκτη ποιο φύλλο θα παίζατε; Ασφαλώς τον ♣Κ (το ονέρ από το κοντό χέρι).

18 Διαλέγοντας το φύλλο!! Το ότι δεν βλέπετε τα φύλλα του, είναι ένα μειονέκτημα για την άμυνα που το ξεπερνάτε χρησιμοποιώντας την φαντασία και τη λογική. Για να παρεμβληθεί ο συμπαίκτης έχει 5 φύλλα με κάποια ονέρ λογικά. Άρα σαν Νότος θα παίξω (κάνω αντάμ) τον ♣Κ.

19 Διαλέγοντας το φύλλο!! Όταν δείτε τον ♣ Κ να κερδίζει, δεν χρειά- ζεται φιλοσοφία για να καταλάβετε ότι πρέπει να συνεχίσετε με το ♣ 8. Αλλά και να χάσει από τον ♣ Α του εκτελεστή θα έχετε προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στον άξονά σας, μετράροντας τα φύλλα του συμπαίκτη.

20 Διαλέγοντας το φύλλο!! Το ότι δεν βλέπετε τα φύλλα του, είναι ένα μειονέκτημα για την άμυνα που το ξεπερνάτε χρησιμοποιώντας την φαντασία και τη λογική. Για να παρεμβληθεί ο συμπαίκτης έχει 5 φύλλα με κάποια ονέρ λογικά. Άρα σαν Νότος θα παίξω (κάνω αντάμ) τον ♣Κ.

21 Αλλάζουμε λίγο τα φύλλα. Ποιο φύλλο θα παίζατε; Αλλάζουμε λίγο τα φύλλα. Ποιο φύλλο θα παίζατε; Διαλέγοντας το φύλλο!! Εκτός από τη λογική και τη φαντασία οι αμυνό- μενοι χρησιμοποιούν σι- νιάλα για να περιγρά- φουν το χέρι τους. Κάθε φύλλο έχει τη σημασία του!!

22 Αν παίξετε το ♣ 10 στην αντάμ ο συμπαίκτης θα πιστέψει ότι τον ♣ J τον έχει ο εκτελεστής και όχι εσείς. Αν παίξετε το ♣ 10 στην αντάμ ο συμπαίκτης θα πιστέψει ότι τον ♣ J τον έχει ο εκτελεστής και όχι εσείς. Διαλέγοντας το φύλλο!! Αν είσαστε εκτελεστής ή το ♣ 10 ή τον ♣ J παίζατε δεν έχει καμία διαφορά. Σαν αμυνόμενος όμως πρέπει να παίξετε τον ♣ J. Αυτό πληροφορεί τον συμπαίκτη ότι δεν έχετε την ♣ Q.

23 Σε περείπτωση που έχουμε πάνω από δύο φύλλα, τα οποία δεν είναι συνεχόμενα και έχουμε κάποιο ονέρ, βγαίνουμε μικρό φύλλο. ( ♣ 4) Σε περείπτωση που έχουμε πάνω από δύο φύλλα, τα οποία δεν είναι συνεχόμενα και έχουμε κάποιο ονέρ, βγαίνουμε μικρό φύλλο. ( ♣ 4) Διαλέγοντας το φύλλο!! Μπριτζιστικό αξίωμα Όποιο φύλλο δεν έχουμε εμείς το έχουν οι αντίπαλοι.

24 Βέβαια, ο συμπαίκτης πρέπει να έχει κάποιο άλλο πιάσιμο (ρεμπρίζα), για να εκμεταλευτεί τα υπόλοιπα καλά σπαθιά του. Βέβαια, ο συμπαίκτης πρέπει να έχει κάποιο άλλο πιάσιμο (ρεμπρίζα), για να εκμεταλευτεί τα υπόλοιπα καλά σπαθιά του. Διαλέγοντας το φύλλο!! Σε πρίπτωση που κάνετε αντάμ τον ♣ Κ, ο εκτελε- στής θα κάνει τη λεβέ της ♣ Q. Αντίθετα, κάνοντας αντάμ ♣ 4, παγιδεύετε την ♣ Q.

25 Τον ♣ J. Από δίφυλο κάνω αντάμ το μεγαλύτερό μου φύλλο. Τον ♣ J. Από δίφυλο κάνω αντάμ το μεγαλύτερό μου φύλλο. Τι αντάμ κάνετε; Συμβόλαιο 3ΧΑ. Ο συμπαίκτης έχει παρεμβληθεί στα σπαθιά. Τι αντάμ, κάνετε στη θέση του Νότου;

26 Την ♣Q. To μεγαλύτερο από συνεχόμενα ονέρ. Την ♣Q. To μεγαλύτερο από συνεχόμενα ονέρ. Τι αντάμ κάνετε; Συμβόλαιο 3ΧΑ. Ο συμπαίκτης έχει παρεμβληθεί στα σπαθιά. Τι αντάμ, κάνετε στη θέση του Νότου;

27 Το ♣2. Μικρό από τρία ή περισσότερα φύλλα. Το ♣2. Μικρό από τρία ή περισσότερα φύλλα. Τι αντάμ κάνετε; Συμβόλαιο 3ΧΑ. Ο συμπαίκτης έχει παρεμβληθεί στα σπαθιά. Τι αντάμ, κάνετε στη θέση του Νότου;

28 Συμπερασματικά!! Όταν βγαίνετε στο χρώμα του συμπαίκτη: Βγείτε το μεγαλύτερο φύλλο από δίφυλλο. Βγείτε το μεγαλύτερο από συνεχόμενα ονέρ. Βγείτε μικρό από τρία ή περισσότερα φύλλα.

29 Συνεχίζεται......


Κατέβασμα ppt "Αντάμ!! Ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια του Μπριτζ είναι αυτό της Αντάμ. Η άμυνα έχει το προσόν να παίζει πρώτη σε κάθε διανομή, αλλά έχει το μειονέκτημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google