Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρική θερμάστρα ακτινοβολίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρική θερμάστρα ακτινοβολίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρική θερμάστρα ακτινοβολίας
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Παρατηρεί και περιγράφει τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική  2. Περιγράφει την κατασκευή και λειτουργία της ηλεκτρικής θερμάστρας  3. Σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα της ηλεκτρικής θερμάστρας  4. Αποσυναρμολογεί τη συσκευή, κάνει μετρήσεις, εντοπίζει βλάβες και αντικαθιστά εξαρτήματα  5. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας κατά την εργασία του  6. Εξηγεί τη σημασία της γείωσης και γειώνει σωστά τη συσκευή

2 Ηλεκτρική θερμάστρα ακτινοβολίας
Οι θερμάστρες ακτινοβολίας βασίζονται πάνω στην πυράκτωση του σύρματος της χρωμιονικελίνης. Το σύρμα τοποθετείται πάνω σε ένα πυρίμαχο στήριγμα όσο το δυνατό πιο μικρής επιφάνειας και με τη λιγότερη δυνατή κυκλοφορία αέρα, για να θερμαίνεται περισσότερο.  Στο σημείο εστίασης του κατόπτρου τοποθετείται μια κεραμική ράβδος με σπείρωμα. Στο σπείρωμα είναι τυλιγμένο το σύρμα της χρωμιονικελίνης. Η ισχύς της αντίστασης είναι συνήθως 1 k W .  Ένα μεταλλικό πλέγμα προστασίας είναι απαραίτητο σε όλες τις θερμάστρες ακτινοβολίας.  Όταν η αντίσταση θερμανθεί και μαζί με αυτή και η κεραμική ράβδος, η ακτινοβολία αντανακλάται και συγκεντρώνεται από το κάτοπτρο σε μια ορισμένη κατεύθυνση. Επιτυγχάνεται έτσι πιο έντονη θέρμανση.

3 Κάποτε υπάρχουν δυο ράβδοι με αντίσταση οπότε μπορούν με ένα διακόπτη να ενωθούν ηλεκτρικά και οι δυο παράλληλα. Όταν η ράβδος είναι μόνο μία, δεν πρέπει να υπάρχει διακόπτης πάνω στη θερμάστρα. Όταν οι ράβδοι είναι δύο, μόνο μία να διακόπτεται από διακόπτη που βρίσκεται πάνω στη θερμάστρα. Κι αυτό, για να μην παραμένει η θερμάστρα ή το καλώδιο ηλεκτροφόρο, επειδή ο χρήστης θα είναι υποχρεωμένος να διακόπτει από την πρίζα.  Σε ένα άλλο είδος θερμάστρας ακτινοβολίας η αντίσταση τοποθετείται μέσα σε ένα γυάλινο σωλήνα, πάλι μπροστά από ένα παραβολικό κάτοπτρο.

4 Φύλλο Εργασίας Όνομα: 1. Να συμπληρώσετε τη στήλη με τις “Βλάβες”. Για κάθε σύμπτωμα μπορεί να υπάρχουν περισσότερες βλάβες. Συμπτώματα Βλάβες Η θερμάστρα δε λειτουργεί καθόλου Καίγεται η ασφάλεια Λειτουργεί μόνο μία από τις δύο ράβδους Πέφτει ο αυτόματος διακόπτης 2. Να συμπληρώσετε τα κενά. Η ακτινοβολία στη θερμάστρα ακτινοβολίας επιτυγχάνεται με τη χρήση του ____________________. Η ισχύς του κάθε θερμικού στοιχείου είναι περίπου _______. Μπροστά από τις ράβδους υπάρχει ένα ____________ _______________ για προστασία. Τα θερμικά στοιχεία είναι ενωμένα ___________. Η θερμάστρα ακτινοβολίας γειώνεται για προστασία σε περίπτωση _________________.

5 Αξιολόγηση – Κατ΄οίκον εργασία
Να ονομάσετε τα μέρη και να περιγράψετε τη λειτουργία μιας θερμάστρας ακτινοβολίας Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα μιας θερμάστρας ακτινοβολίας Να αναφέρετε δύο συνηθισμένες βλάβες ηλεκτρικών θερμαστρών ακτινοβολίας και τα συμπτώματά τους


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρική θερμάστρα ακτινοβολίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google