Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ : ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ : ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ : ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

2 Κεραίες εκπομπής Κεραίες λήψης Κεραίες (ακτινοβολούν ΗΜΚ ενέργεια)
(λαμβάνουν ΗΜΚ ενέργεια) Τύποι

3 Λειτουργία Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
Το διαμορφωμένο σήμα ενισχυμένο οδηγείται με καλώδιο στην κεραία εκπομπής Γύρω από την κεραία δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο περιέχει ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Λειτουργία Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :02 (00)

4 Οι παραβολικές κεραίες μπορούν να εκπέμπουν ραδιοκύματα σε ευθείες γραμμές προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση Κεραίες εκπομπής

5 Το ΗΜΚ μπορεί να ακτινοβοληθεί στο χώρο
Κατακόρυφη Πόλωση Οριζόντια Πόλωση Εκπομπή ΗΜΚ Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :01 (00)

6 Απλό δίπολο λ/2 ή κεραία Hertz.
Μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές κεραιών είναι το δίπολο λ/2 και είναι ένα κομμάτι σύρματος ή σωλήνα μήκους λ/2 στη συχνότητα λειτουργίας. Το μήκος του δίπολου λ/2 υπολογίζεται από τον τύπο: L=142,5/f όπου f σε MHZ και L σε m. Το αναδιπλωμένο δίπολο λ/2 ή κεραία FOLDED. Κεραίες Λήψης

7 Κεραία λ/4 – Marconi Η κεραία αυτή είναι γνωστή σαν κατακόρυφη κεραία ή κεραία με επίπεδο γείωσης. Κεραίες Λήψης Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :02 (00)

8 Κατευθυντήρες πολυστοιχειακές - Κεραίες Κεραία YAGI.
Οι κεραίες αυτές έχουν εκτός από το απαραίτητο δίπολο, έναν κατευθυντήρες ανακλαστήρα και έναν ή περισσότερους ανακλαστήρες. Μετωπική μετωπικό κεραύα η οπούα βαςικϊ φϋρει ςυρμϊτινο πλϋγμα για ανακλαςτόρα, τα δε δύπολα ϋχουν διχαλωτό μορφό για αύξηςη του εύρουσ ςυχνοτότων λειτουργύασ τησ. Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/ :59

9 Μαγνητική κεραία Χρήση : Στους δέκτες ραδιοφώνου για λήψη μακρών, μεσαίων ή βραχέων κυμάτων Κεραίες Λήψης Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/ :59

10 Χοανοκεραία με κάτοπτρο (πιάτο) για δορυφορικής λήψης
Χοανοκεραία με κάτοπτρο (πιάτο) για δορυφορικής λήψης Κεραίες Λήψης Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :02 (00)

11 Κεραίες Λήψης Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ : ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google