Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ι.ΝαΟΗ & ΙΙ. ΝαHCO 3 Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

2 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ι.ΝαΟΗ

3 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 1-ΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝaOH ASTM E (Standard Practice for Preparation, Standardization, and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis) 2. ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (m) ΝaΟΗ ΣΕ mg ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣE 100ml NaOH 3. ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ :OH- ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΙΚΤΟΥ ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗΣ.

4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

5 ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΞΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ Δ/ΜΑ ΟΞΕΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ CM ΒΑΣΗ- ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

6 ΟΞΥ = ΔΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ (Η ) ΒΑΣΗ = ΔΕΚΤΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ (Η )
ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ BRÖNSTED LOWRY ΠΡΩΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑ LEWIS ΟΞΥ = ΔΕΚΤΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ e- ΟΞΥ = ΔΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ (Η ) + ΒΑΣΗ = ΔΟΤΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ e- ΒΑΣΗ = ΔΕΚΤΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ (Η ) +

7 ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΕΑ Τα οξέα που ιοντίζονται πλήρως στο νερό ονοµάζονται ισχυρά. Τα οξέα που ιοντίζονται µερικώς στο νερό ονοµάζονται ασθενή.

8 ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ NaOH =Na+ + :OH- KOH= K+ + :OH- Na+(aq)+ :OH-(aq)
Τα μεταλλικά Υδροξείδια είναι ιοντικές ενώσεις και είναι Ισχυρές Βάσεις H2O (aq) + + + H2O NaOH =Na+ + :OH- KOH= K+ + :OH- Na+(aq)+ :OH-(aq) Η ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ Δ/ΤΑ H2O K+(aq)+ :OH- (aq)

9 ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΥ. Το Υδροξείδιο του Νατρίου είναι ιοντική ένωση αποτελούμενη από τα ακόλουθα ιόντα : = Το ιόν υδροξειδίου :OH- είναι ισχυρότατη βάση και αντιδρά ταχύτατα και ποσοτικά με το ιόν του Υδροξωνίου των οξέων, ενώ το ιόν νατρίου είναι ιόν θεατής: ΔΗΛΑΔΗ: HCl NaOH NaCl O H Cl Na :OH 2 + - (3) Το τελικό σημείο της αντίδρασης (2) προσδιορίζεται με δείκτη Φαινολοφθαλείνη,

10

11 ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ NaOH ΜΕ
ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΥ ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΥ HCl ΙΣΧΥΡΗ ΒΑΣΗ ΝaOH

12 Π Ε Ι Ρ Α Μ Τ Κ Ο

13 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Λαμβάνεται με σιφώνιο ακριβείας
10 ml δ/τος NaΟΗ από την ογκομετρική μας και τα μεταφέρουμε στην Κωνική & προσθέτουμε περίπου 90ml Νερό Προσθέτονται 3-5 σταγόνες διαλύματος δείκτη φαινολοφθαλείνης Εντός ογκομετρικής φιάλης 100 ml εισάγεται άγνωστη ποσότητα ΝaΟΗ & συμπληρώνουμε με απιονισμένο Η2Ο Γεμίζεται η προχοϊδα με το πρότυπο διάλυμα ΗCl που έχουμε ήδη παρασκευάσει και τιτλοδότηση και ογκομετρείται το διάλυμα του καυστικού νατρίου μέχρι αλλαγής χρώματος από ερυθρό σε άχρωμο

14 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ
Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΝ ΔΕ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1% Ή Rπ.Μ=0.1 ml

15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Α. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ –R-ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ν=3

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝαΟΗ

17 ΣΤΟΧΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (m) ΝaΟΗ ΣΕ mg ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ 100ml ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ NaOH Άγνωστη ποσότητα Πρότυπο Δ/μα HCl γνωστής CM VΠΕΙΡ , HCl mNaOH (mg) στην κωνική φιάλη Ολική mNaOH (mg) στην Ογκομετρική Φιάλη

18 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
VΠΕΙΡ m1 NaOH m2 NaOH m3 NaOH mολ1 NaOH mολ2 NaOH mολ3 NaOH

19 ΑΡΑ: ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ
Έστω Vπειρ ο όγκος του καταναλωθέντος HCl ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Na+OH- + H-Cl H2O + Na+Cl- ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (1) (3) ΑΛΛΑ: (2) Οπότε: η ποσότητα μάζας NaOH των 10 ml ΝaΟΗ που προσθέσαμε στην Κωνική μας φιάλη είναι ίση με: (4) ΑΡΑ: ΜB, NaOH = 40mg/mmol

20 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
[t=4.303 για (Ν-1), όπου Ν=3] KAI ΤΕΛΙΚΑ...

21 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝaOH ΣΕ 100 ml Δ/ΤΟΣ ΝaOH
VΠΕΙΡ m1 NaOH m2 NaOH m3 NaOH mολ1 NaOH mολ2 NaOH mολ3 NaOH

22 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ
EC No: CAS No.: R20, R21, R22, R23, R24, R25, R34, R36, R37 & R38 S26, S36, S37, S39 &S45

23 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ Υδροξείδιο του Νατρίου
Ή Καυστικό Νάτριο- ΝaOH Sodium Hydroxide ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ!!! Ε.Ε Νο: CAS No.: Risk: R & Safety: S1/2, S26, S37/39 & S45 , Διαλύματα ΝaOH Μ χαρακτηρίζονται ως ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ Xi

24 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΙ. ΝαHCO 3

25 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 2-ΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝaHCO3 ASTM E (Standard Practice for Preparation, Standardization, and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis) 2. ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (m) ΝaHCO3 ΣΕ mg ΠΟΥ ΥΠΑΡΧOYN ΣE 100ml ΝaHCO3 3. ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ Οξυμετρικός προσδιορισμός των υδρογονανθρακικών ανιόντων με πρότυπο Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέοςπαρουσία δείκτου Πρασίνου της Βρωμοκρεζόλης

26 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

27 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Μοριακές & Ιοντικές ενώσεις οι οποίες διίστανται σε Υδατικά Δ/ματα σε Ποσοστό ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 5%. :ΝΗ3 + Η-ΟΗ (ΝΗ4)+ (:ΟΗ)- (HCO3)- + Η-ΟΗ H2CO3 (:ΟΗ)-

28 ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΥ. Το Υδρογονοανθρακικό Νάτριο ή Όξινο Ανθρακικό Νάτριο ( NaHCO3) είναι στερεό ιοντικής δομής και αποτελείται από τα ακόλουθα ιόντα: = Το ιόν Νατρίου, είναι ιόν θεατής, ενώ το υδρογονοανθρακικό ανιόν (HCO3-) παρουσία ισχυρών οξέων ,όπως το HCl , συμπεριφέρεται ως ασθενής βάση. Η Μέθοδος Προσδιορισμού βασίζεται στον οξυμετρικό προσδιορισμό των υδρογονανθρακικών ανιόντων με πρότυπο Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος παρουσία δείκτου Πρασίνου της Βρωμοκρεζόλης. ΔΗΛΑΔΗ: (3)

29 ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ NaHCO3 ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΥ
Όγκος Ισχυρού οξέος που προστέθηκε ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΗ NaΗCO3 ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΥ HCl

30 Π Ε Ι Ρ Α Μ Τ Κ Ο

31 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Λαμβάνεται με σιφώνιο ακριβείας
10 ml δ/τος NaΗCO3 από την ογκομετρική μας, τα μεταφέρουμε στην Κωνική & προσθέτουμε περίπου 90ml Νερό Εντός ογκομετρικής φιάλης 100 ml εισάγεται άγνωστη ποσότητα ΝαΗCO3 & συμπληρώνουμε με απιονισμένο Η2Ο Προσθέτονται 3-5 σταγόνες Διαλύματος δείκτη Πράσινο της Βρωμοκρεζόλης Γεμίζεται η προχοϊδα με το πρότυπο διάλυμα ΗCl που έχουμε ήδη παρασκευάσει και τιτλοδότηση και ογκομετρείται το διάλυμα του Υδρογονοανθρακικό Νάτριο μέχρι αλλαγής χρώματος από κυανό σε υπό-κίτρινο.

32 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ
Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΝ ΔΕ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1% Ή Rπ.Μ=0.1 ml

33 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Α. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ –R-ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ν=3

34 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝαΗCO3

35 ΣΤΟΧΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (m) ΝaΗCO3 ΣΕ mg ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ 100ml ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ NaHCO3 Άγνωστη ποσότητα Πρότυπο Δ/μα HCl γνωστής CM VΠΕΙΡ , HCl mNaHCO3 (mg) στην κωνική φιάλη Ολική mNaHCO3 (mg) στην Ογκομετρική Φιάλη

36 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
VΠΕΙΡ m1 NaHCO3 m2 NaHCO3 m3 NaHCO3 mολ1 NaHCO3 mολ2 NaHCO3 mολ3 NaHCO3

37 ΑΡΑ: ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ
Έστω Vπειρ ο όγκος του καταναλωθέντος HCl ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (1) (3) ΑΛΛΑ: (2) Οπότε: η ποσότητα μάζας NaHCO3 των 10 ml ΝaΗCO3 που προσθέσαμε στην Κωνική μας φιάλη είναι ίση με: (4) ΑΡΑ: ΜB, NaHCO3 = 84mg/mmol

38 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
[t=4.303 για (Ν-1), όπου Ν=3] KAI ΤΕΛΙΚΑ...

39 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝaOH ΣΕ 100 ml Δ/ΤΟΣ ΝaOH
VΠΕΙΡ m1 NaHCO3 m2 NaHCO3 m3 NaHCO3 mολ1 NaHCO3 mολ2 NaHCO3 mολ3 NaHCO3

40 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ
EC No: CAS No.: R20, R21, R22, R23, R24, R25, R34, R36, R37 & R38 S26, S36, S37, S39 &S45

41 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Υδρογονοανθρακικό Νάτριο Ή Όξινο Ανθρακικό Νάτριο ΝaHCO3 SODIUM BICARBONATE (Baking Soda) Ε.Ε Νο: CAS No.: Xi ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ ΌΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ & ΤΟ ΔΕΡΜΑ!!! ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: R;36, R:38 & S:24, S:25, S:37, S:1/2 & S:7/9

42 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Πράσινο της Βρωμοκρεζόλης Bromocresol Green (BCG) 3,3',5,5'-Tetrabromo-m- cresolsulfonphthalein ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΌΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ & ΤΟ ΔΕΡΜΑ!!! EC No: Cas No. : R;36, R:38 & S:24, S:25, S:37, S:1/2 & S:7/9 Xi ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

43 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 3/4/2017 Δρ. Ι.Γ.Καράλη ©

44 Το πράσινο της βρωμοκρεσόλης έχει περιοχή pH αλλαγής

45


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google