Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl Δρ. Ι.Γ.Καράλη© 09/11/2009

2 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

3 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 1-ΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1L ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl 0.1M ASTM E200 (Industrial Chemical Standards) και ειδικότερα: ASTM E (Standard Practice for Preparation, Standardization, and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis) 2. ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ Υπολογισμός όγκου πυκνού διαλύματος HCl του εμπορίου που περιέχει την απαιτούμενη ποσότητα ύλης ,ώστε να προκύψει αραιό διάλυμα συγκεντρώσεως 0.1Μ 3. ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ Δημιουργία πρότυπου διαλύματος, δηλαδή Διάλυμα γνωστής με απόλυτη ακρίβεια συγκεντρώσεως πρότυπης ουσίας

4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

5 Είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑ Είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας με μέτρηση του ελάχιστου όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (πρότυπου διαλύματος) που χρειάζεται για την πλήρη αντίδραση με την αρχική ουσία. ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ή ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣ. Διάλυμα γνωστής με απόλυτη ακρίβεια συγκεντρώσεως πρότυπης ουσίας ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ Η εύρεση της ακριβούς συγκεντρώσεως ενός προτύπου διαλύματος

6 ΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

7 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ
ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ Είναι η περίπτωση ογκομέτρησης όπου προσδιορίζεται η άγνωστη συγκέντρωση ενός διαλύματος βάσης μετρώντας τον όγκο πρότυπου διαλύματος οξέος που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση του διαλύματος της βάσης. Στην οξυμετρία ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ενώ χρησιμοποιούνται σε μικρότερο βαθμό διαλύματα θειϊκού οξέος, υπερχλωρικού οξέος και άλλων οξέων. Το νιτρικό οξύ χρησιμοποιείται σπάνια γιατί είναι ισχυρό οξειδωτικό μέσο. Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΞΕΩΝ

8 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΧΟΪΔΑ,
ΕΝΩ ΤΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ

9 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ώστε να υπάρχει σταθερή σχέση μεταξύ των ποσοτήτων των αντιδρώντων και να μην πραγματοποιούνται δευτερεύουσες αντιδράσεις. 1. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ. Θα πρέπει δηλαδή η ισορροπία της αντιδράσεως να είναι μετατοπισμένη πλήρως προς την κατεύθυνση των προϊόντων, ώστε στο τελικό σημείο η απαιτούμενη περίσσεια προτύπου διαλύματος να είναι αμελητέα. 2. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ, έτσι ώστε η ισορροπία να αποκαθίσταται κατά τη διάρκεια της προσθήκης του προτύπου διαλύματος. 3. Πρέπει ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΣ είτε μέσω Δεικτών είτε με Φυσικοχημικές Μεθόδους. 4.

10 ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Ή ΠΕΡΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
Είναι το σημείο όπου παρατηρείται χρωματική αλλαγή του ογκομετρούμενου διαλύματος, οπότε σταματάμε την προσθήκη του πρότυπου διαλύματος. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΗΜΕΙΟ Είναι το σημείο της ογκομέτρησης, όπου έχει αντιδράσει πλήρως(στοιχειομετρικά) η ογκομετρούμενη ουσία με ορισμένη ποσότητα του πρότυπου διαλύματος. Ο εντοπισμός του ισοδύναμου σημείου διασφαλίζεται με τη βοήθεια των δεικτών, οι οποίοι αποκαλύπτουν το ισοδύναμο σημείο με την αλλαγή του χρώματος τους. ΟΣΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ.

11 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ.
KΑΜΠΥΛΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Είναι η γραφική παράσταση της τιμής του pH του άγνωστου διαλύματος που ογκομετρείται και διαβάζεται από ένα πεχάμετρο, σε συνάρτηση με τον όγκο του προστιθέμενου προτύπου διαλύματος. ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ. Πρέπει η περιοχή αλλαγής χρώματος του δείκτη να περιλαμβάνει το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο (ή τουλάχιστον να βρίσκεται στο κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης ογκομέτρησης). Σε αντίθετη περίπτωση προκύπτουν σημαντικά σφάλματα που κάνουν το δείκτη ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη ογκομέτρηση.

12 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ pH ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ. Προχοϊδα που περιέχει HCl (aq) Ποτήρι ζέσεως που περιέχει ΝΗ3(aq)

13 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ.

14 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΥ
Έστω ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε την άγνωστη συγκέντρωση ενός διαλύματος ασθενούς βάσης (NH3) με πρότυπο διάλυμα οξέος (HCℓ 0,1 M). Vπ = 25 mℓ)

15 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ή ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Είναι ενώσεις που μεταβάλλουν το χρώμα τους ανάλογα με την οξύτητα του διαλύματος στο οποίο βρίσκονται. Είναι συνήθως ασθενή οξέα/βάσεις που το χρώμα των αδιάστατων μορίων είναι διαφορετικό από το χρώμα των ιόντων. Με σταδιακή προσθήκη οξέος (μεγάλη συγκέντρωση H3O+), η ισορροπία ιοντισμού του δείκτη μετατοπίζεται προς τα αριστερά, οπότε επικρατεί το ΧΡΩΜΑ 1 (ΗΔ όξινη μορφή του δείκτη). Με προσθήκη βάσης (μεγάλη συγκέντρωση OH–, επομένως μικρή συγκέντρωση H3O+) η ισορροπία ιοντισμού του δείκτη μετατοπίζεται προς τα δεξιά, οπότε επικρατεί το ΧΡΩΜΑ 2 (Δ– βασική μορφή του δείκτη).

16

17

18 ΙΣΧΥΕΙ... Και…

19 ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl: 0.10M
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1L ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl: 0.10M 1000 ml

20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1L ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl: 0.10M
Σε ογκομετρική φιάλη 1 Lit προσθέτουμε 250 ml απιονισμένου νερού, στη συνέχεια υπολογίζεται ο όγκος πυκνού διαλύματος HCl του εμπορίου που περιέχει την απαιτούμενη ποσότητα ύλης ,ώστε να προκύψει αραιό διάλυμα συγκεντρώσεως 0.1Μ . Ο όγκος αυτός εισάγεται στη φιάλη, αναδεύεται και συμπληρώνεται με απιονισμένο νερό μέχρι τη χαραγή. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ !!! VHCl

21 ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl: 0.10M
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1L ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl: 0.10M 1000 ml

22 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Το πυκνό Διάλυμα ΗCl του εμπορίου που χρησιμοποιούμε έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές: C=37% κβ, d=1.18g/ml και MHCl=36.46 g/mol =36.46mg/mmol ΣΤΟΧΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl 0.1 M ΔΗΛΑΔΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ HCl ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΡΑΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 0.1Μ . ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΟΓΚΟΣ HCl ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Cπ= xΜ ΑΡΑΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Cαρ=0.1Μ ΑΡΑΙΩΣΗ Εύρεση Μοριακής Συγκεντρώσεως( CM )του πυκνού Διαλύματος.

23 Η CM εκφράζεται σε mmoles/ml
Το πυκνό Διάλυμα ΗCl του εμπορίου που χρησιμοποιούμε έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές: C=37% κβ, d=1.18g/ml και MHCl=36.46 g/mol =36.46mg/mmol Η CM εκφράζεται σε mmoles/ml Η εύρεση των mmol HCl σε 1 ml του πυκνού διαλύματος αποτελεί το ζητούμενο ΣΥΝΕΠΩΣ:

24 ΣΤΙΣ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ:
Η διεργασία της παρασκευής αραιού διαλύματος 0.1Μ από ένα πυκνό διάλυμα, όπως το πυκνό διάλυμα HCl του εμπορίου με CM = 11,97 Μ ονομάζεται ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ: ΣΥΝΕΠΩΣ 1000 ml

25 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ
EC No: CAS No.: R20, R21, R22, R23, R24, R25, R34, R36, R37 & R38 S26, S36, S37, S39 &S45

26 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl

27 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 2-ΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 1.ΜΕΘΟΔΟΣ(προδιαγραφή) ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl 0.1M ASTM E200 (Industrial Chemical Standards) και ειδικότερα: ASTM E (Standard Practice for Preparation, Standardization, and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis) 2. ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl 3. ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΜΜΕΣΟΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΕΡΕΟ Na2CO3 A.R.

28 ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl

29 ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl
Η εύρεση της ακριβούς συγκεντρώσεως ενός προτύπου διαλύματος ονομάζεται τιτλοδότηση Για τον προσδιορισμό του τίτλου (συγκεντρώσεως) του διαλύματος HCl θα χρησιμοποιηθεί ως Πρότυπη Ουσία Στερεό Na2CO3 A.R. Το Ανθρακικό Νάτριο (Na2CO3) είναι άλας που αποτελείται από κατιόντα νατρίου( Na+ ),τα οποία στις αντιδράσεις οξέων -βάσεων συμπεριφέρονται ως ιόντα θεατές και από ανθρακικά ανιόντα (CO3=), τα οποία συμπεριφέρονται ως βάσεις:

30 Π Ε Ι Ρ Α Μ Τ Κ Ο

31 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μεταφέρουμε το Δ/μα Ανθρακικού Νάτριου στην Κωνική & προσθέτουμε Νερό Προσθέτονται 5 σταγόνες διαλύματος δείκτη φαινολοφθαλείνης Λαμβάνουμε από το Δ/μα Ανθρακικού Νάτριου συγκεκριμένη ποσότητα Γεμίζεται η προχοϊδα με το προς υπολογισμό διάλυμα ΗCl 0,1 Μ και ογκομετρείται το διάλυμα του ανθρακικού νατρίου μέχρι αλλαγής χρώματος από ερυθρό σε άχρωμο

32 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ
Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΝ ΔΕ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1% Ή Rπ.Μ=0.1 ml

33 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Α. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ –R-ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ν=3

34 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl

35 ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ
ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Na2CO3 Γνωστή ποσότητα Πρότυπο Δ/μα HCl προς εύρεση CM VΠΕΙΡ , HCl CM HCl

36 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
VΠΕΙΡ

37 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ
Έστω Vπειρ ο όγκος του καταναλωθέντος HCl ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ (1΄) 1mmol είναι 1mmol & δίνει 1mmol ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (2΄) 1mmol αντιδρά με 1mmol και δίνουν 1mmol Έστω ότι ζυγίσθηκαν α mg Na2CO3. (3΄)

38 Συνεπώς ,από την (3΄) και την (2΄) έχουμε :
Οπότε: γνωστό Δηλαδή: Άρα:

39 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
[t=4.303 για (Ν-1), όπου Ν=3] KAI ΤΕΛΙΚΑ...

40 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Δ/ΤΟΣ HCl
VΠΕΙΡ

41 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

42 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ανθρακικό Νάτριο-Νa2CO3- Η ανθρακική σόδα παράγεται από κοινό αλάτι και ασβεστόλιθο με τη μέθοδο «αμμωνία-σόδα» («συνθετική ανθρακική σόδα») ή από το σπάνιο ορυκτό trona, που περιέχει ανθρακικό νάτριο («φυσική ανθρακική σόδα»). Στην Ευρώπη όλη η παραγόμενη ανθρακική σόδα είναι συνθετική Ε.Ε Νο: Ερεθιστική για τα μάτια και Το Δέρμα!!! CAS No.: Risk: R & Safety: S 22 & S 26 Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Κ.Ο και τους τοπικούς περιβαλλοντικούς Κανονισμούς Ελέγχου.

43 TRONA, CA

44 Searles Lake

45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2/4/2017 Δρ. Ι.Γ.Καράλη ©


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google