Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ…
α-ΜΕΑ (ACEi) ΑΤ1-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (ARBs) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21/2/2009 Κυρίες και κύριοι καλησπέρα Αν και ο ίδιος δεν το επιθυμεί …θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μαυροματίδη για την απλόχερη επιστημονική στήριξη που μας παρέχει… Το θέμα που αναπτύσσεται στη συνέχεια είναι η…Οξεία νεφρική ανεπάρκεια έπειτα από χορήγηση αποκλειστών του μετατρεπτικού ενζύμου της Α Ι Ή και ανταγωνιστών των υποδοχέων ΑΤ1 της ΑΙΙ ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΜΤΝ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια να εξηγηθεί η μείωση στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) από τη χρήση των παραπάνω φαρμάκων…

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο φυσιολογικός ρόλος του Συστήματος Ρενίνης Αγγειοτενσίνης Αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) στη ρύθμιση των αιμοδυναμικών παραμέτρων του νεφρού

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρώτη περιγραφή του συστήματος έγινε ένα αιώνα πριν!
Το 1898 οι Tigerstedt & Bergmann απομόνωσαν από νεφρικά παρασκευάσματα τη … Ρενίνη

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ
Θα έχετε δει πολλές φορές απεικονίσεις του συστήματος σαν και αυτή …όπου φαίνεται ο βασικός ρόλος του ήπατος, των πνευμόνων και των νεφρών.

6 ΠΑΡΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Κύτταρα lacis αξίζει να τονίσουμε λοιπόν τη θέση της παρασπειραματικής συσκευής…στο ΣΡΑΑ και για το λόγο αυτό να υπενθυμίσουμε αδρά μερικές ανατομικές λεπτομέρειες όπως,… Τα παρασπειραματικά ή μυοεπιθηλιακά κύτταρα Τα κύτταρα της πυκνής κηλίδας Και τα εξωσπειραματικά μεσαγγειακά ή κύτταρα lacis

7 Πότε ενεργοποιείται… το ΣΡΑΑ;

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η αρτηριακή πίεση ή ο ΔΚΟΑ ανιχνεύονται από τον οργανισμό, κάτω του φυσιολογικού… το ΣΡΑ ενεργοποιείται και τα επίπεδα ενεργότητας της ρενίνης πλάσματος και της ΑΓΓ-ΙΙ, αυξάνουν…

9 ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

10 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ Ακολουθούν μερικά στοιχεία για τη σπειραματική διήθηση

11 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ Puf = PGC- Pt - πGC
Η διήθηση στα σπειράματα βασίζεται στην εμφάνιση δυνάμεων που δρουν κατά μήκος του τοιχώματος του τριχοειδούς Και περιλαμβάνονται στον τύπο αυτό … Puf = PGC- Pt - πGC

12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ GFR
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΗΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ GFR SEL 186 EIKONA 12 SEL 3730 +45 -25 Πιο αναλυτικά οι δυνάμεις που συμβάλλουν στη διήθηση είναι… Η υδροστατική πίεση των τριχοειδών του σπειράματος (PGC) που είναι η κύρια δύναμη που προκαλεί τη διήθηση και η οποία παράγεται από τη συσταλτική δύναμη της καρδιάς η κολλοειδωσμωτική πίεση των τριχοειδών (πGC) η οποία εκφράζει τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών στα τριχοειδή Ενώ σημειώνεται και η υδροστατική πίεση από τον αυλό των σωληναρίων Puf = PGC- Pt - πGC

13 Καθαρή πίεση διήθησης Πίεση mmHg Πίεση mmHg Προσαγωγό αρτηρίδιο
50 10 50 20 30 40 Πίεση mmHg Πίεση mmHg PUF 40 30 Η καθαρή πίεση διήθησης αντιστοιχεί στο εμβαδόν που φαίνεται Πηγαίνοντας από το προσαγωγό στο απαγωγό αρτηρίδιο, ενώ οι υδροστατικές πιέσεις είναι περίπου σταθερές, η κολλοειδωσμοτική πίεση αυξάνει οπότε κάποια στιγμή η πίεση διήθησης σχεδόν μηδενίζεται PGC 20 πGC 10 PBS Προσαγωγό αρτηρίδιο Απαγωγό αρτηρίδιο

14 Lp = μονάδα διαπερατότητας του τοιχώματος
ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ GFR GFR = Lp S (PGC- Pt – ΠGC) Lp = μονάδα διαπερατότητας του τοιχώματος του τριχοειδούς Οι μεταβολές στο GFR (προκαλώντας ακόμη και ΟΝΑ) μπορεί να προκαλούνται από μεταβολές οποιουδήποτε από τους παράγοντες της παραπάνω εξίσωσης S= η επιφάνεια που διατίθεται για διήθηση

15 Πως επιτυγχάνεται η ρύθμιση της
νεφρικής αιμοδυναμικής;

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (RBF)
Η ρύθμιση της νεφρικής αιμοδυναμικής επιτυγχάνεται με μεταβολές της αντίστασης των αρτηριολίων που επηρεάζουν τη RBF και το GFR

17 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Αντίσταση αρτηριολίων Νεφρική Ροή αίματος Καθαρή Πίεση διήθησης Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται πώς μεταβάλλεται η αιμοδυναμική του σπειράματος και κατ’ επέκταση η νεφρική ροή αίματος και η καθαρή πίεση διήθησης ανάλογα με την αντίσταση των αρτηριολίων

18 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (RBF)
Σε φυσιολογικές καταστάσεις, ενδονεφρικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στη διατήρηση του GFR και της RPF σε σχετικά σταθερά επίπεδα (αυτορρύθμιση) Όπου RPF = RBFχ 55% (για ένα άτομο με Ht =45%

19 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ Μυογενής μηχανισμός
Σωληναριοσπειραματικός μηχανισμός παλίνδρομης αλληλορρύθμισης (ΣΣΠΑ) Η αυτορύθμιση βασίζεται στο μυογενή μηχανισμό και στο ΣΣΠΑ

20 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ Με το μηχανισμό αυτό η RBF διατηρείται σταθερή σε μεγάλο εύρος διακυμάνσεων της ΑΠ Εξασφαλίζει τη διατήρηση σταθερού GFR καθώς και του ποσού των διαλυμένων ουσιών στο πλάσμα που θα διηθηθούν

21 η διάταση των προσαγωγών αρτηριολίων
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Αντίσταση αρτηριολίων σπείραμα Νεφρική Ροή αίματος Καθαρή Πίεση διήθησης Προσαγωγό αρτηρίδιο Σε μείωση της ΑΠ η διάταση των προσαγωγών αρτηριολίων προστατεύει αρχικά το GFR και τη RBF Απαγωγό αρτηρίδιο Σε μείωση της ΑΠ η διάταση των προσαγωγών αρτηριολίων προστατεύει αρχικά το GFR και τη RBF

22 ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ικανότητα να διατηρείται σταθερή η νεφρική αιμοδυναμική επηρεάζεται, όταν η μέση ΑΠ μειώνεται κάτω από 70 mmHg O GFR μηδενίζεται όταν η συστηματική πίεση μειωθεί στα mmHg Η ικανότητα να διατηρείται σταθερή η νεφρική αιμοδυναμική επηρεάζεται, καθώς η μέση ΑΠ πέφτει κάτω από 70 mmHg

23 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ Για την αυτορρύθμιση όμως του GFR δεν επαρκεί μόνο η μυογενής απάντηση ή και ο ΣΣΠΑ (ιδίως όταν η νεφρική πίεση αιμάτωσης αυξάνει) Βασικό ρόλο μπορεί να έχει και η ΑΙΙ (όταν η νεφρική πίεση αιμάτωσης μειώνεται)

24 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (RBF)
Παθολογικές καταστάσεις (μείωση του ΔΚΟΑ) είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ενεργοποίηση του συστήματος των νευροορμονικών παραγόντων οι οποίοι υπερκαλύπτουν τις επιδράσεις των ενδονεφρικών

25 Ας δούμε πως εκτυλίσσονται…
τα γεγονότα…

26 Το ένζυμο ρενίνη παράγεται από ειδικά κύτταρα του νεφρού, τα παρασπειραματικά κύτταρα έπειτα από την επίδραση ερεθισμάτων όπως Μειωμένη πρόσληψη NaCl Μείωση εξωκυττάριου όγκου Μειωμένη αρτηριακή πίεση Στρες τραύμα

27 Απομονώνουμε την παρασπειραματική συσκευή …και βλέπουμε την έκκριση της ρενίνης

28 ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ-ΙΙ αγγειοτενσινογόνο Αγγειοτενσίνη –Ι (δεκαπεπτίδιο) ΡΕΝ
ΜΕΑ Η ρενίνη δρα στην κυκλοφορία σε μια α-2 σφαιρίνη που παράγεται στο ήπαρ , το αγγειοτενσινογόνο και με πρωτεολυτική διάσπαση αφαιρεί ένα πεπτίδιο οπότε προκύπτει ένα δεκσπεπτίδιο η αγγειοτενσίνη Ι (ΑΓΓ-Ι) Η ΑΓΓ-Ι με την δράση του ΜΕΑ που προέρχεται από το ενδοθήλιο των αρτηριών του νεφρού αλλά κυρίως των πνευμόνων, μετατρέπεται στη δραστική ουσία του συστήματος … το οκταπεπτίδιο αγγειοτενσίνη-ΙΙ (ΑΓΓ-ΙΙ) ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ-ΙΙ

29 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ - ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ
Το τελικό προϊόν, η ΑΙΙ ασκεί μια πλειάδα φυσιολογικών δράσεων με σκοπό τον έλεγχο της ΑΠ και τη διατήρηση της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών

30 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ - ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ
Η ΑΙΙ ασκεί τις δράσεις της στα διάφορα όργανα διαμέσου των ΑΤ1 και ΑΤ2 υποδοχέων της ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ ΑΤ1 ΑΤ2

31 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
ΝΕΦΡΟΙ ΑΓΓΕΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΗΠΑΡ ΣΠΛΗΝΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΜΗΤΡΑ ΩΟΘΗΚΕΣ

32 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ

33 Αναστολή σύνθεσης και έκκρισης ρενίνης
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΑΡΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Αναστολή σύνθεσης και έκκρισης ρενίνης

34 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ
ΝΕΦΡΟΙ – ΜΕΣΑΓΓΕΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Σύσπαση, αύξηση και παραγωγή μεσοκυττάριας ουσίας

35 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ
ΝΕΦΡΟΙ – ΕΓΓΥΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Επαναρρόφηση Na+ Απορρόφηση HCO3- Σαραφιδης σελ 86 πάνω

36 ΝΕΦΡΟΙ – ΛΕΙΑ ΜΥΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΓΓΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ ΝΕΦΡΟΙ – ΛΕΙΑ ΜΥΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΓΓΕΙΩΝ Αγγειοσύσπαση Ρύθμιση της μικροκυκλοφορίας

37 Φλοιός μυελός Εδώ φαίνεται η μικροκυκλοφορία στις μοίρες του νεφρού

38 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Σπειροειδής ζώνη: βιοσύνθεση και έκκριση αλδοστερόνης Μυελός: βιοσύνθεση και έκκριση κατεχολαμινών

39 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΙ
ΝΕΦΡΟΙ - ΣΠΕΙΡΑΜΑ RBF PUF ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΝΑ Έλεγχος GFR (σύσπαση απαγωγού αρτηριδίου)

40 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΑ; ACEi ARBs ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ;
Τελικά που μπορούμε να κατατάξουμε την ΟΝΑ από που προκύπτει από τα φάρμακα αυτά; Είναι προνεφρική; ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ;

41 ΑΙΤΙΑ ΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Απόφραξη Οξεία σωληναριακή νέκρωση Υπάρχουν συγγραφείς που την εντάσσουν στα προνεφρικά αίτια Οξεία εμφάνιση xρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας Προνεφρικά αίτια

42 «Νόσο» μικρών αγγείων λόγω αγγειόσπασμου από α-ΜΕΑ, ARB
Ενώ άλλοι, σε «ειδικές αιτίες» Όπως νόσο των μικρών αγγείων λόγω αγγειόσπασμου Πρόκειται βέβαια για αιμοδυναμικές μεταβολές

43 Η προνεφρική αζωθαιμία και η υπόταση είναι κατ’ ουσίαν ο «προθάλαμος» της ΟΝΑ που αναπτύσσεται από την χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων

44 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΟΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ α-ΜΕΑ, ARBs ;

45 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ Μείωση των υγρών του εξωκυττάριου χώρου Απώλειες από το ΓΕΣ: διάρροιες, έμετοι, levin, αιμορραγία Νεφρικές απώλειες: διουρητικά, οσμωτική διούρηση, άποιος διαβήτης Δερματικές απώλειες: εγκαύματα, εφίδρωση, άδηλες απώλειες Αύξηση του τρίτου χώρου: παγκρεατίτιδα, σ. σύνθλιψης κ.α. Αυξημένο κίνδυνο έχουμε όταν υπάρχει μείωση του εξωκυττάριου χώρου…

46 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ Αύξηση του εξωκυττάριου χώρου (οιδήματα) αλλά μείωση του ΔΚΟΑ Καρδιακή ανεπάρκεια Ηπατική ανεπάρκεια Νεφρωσικό σύνδρομο Επίσης αυξημένος κίνδυνος υπάρχει όταν έχουμε …

47 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ
Ηπατονεφρικό σύνδρομο Χορήγηση ΜΣΑΦ Αμφίπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας Στένωση νεφρικής αρτηρίας σε μονήρη νεφρό Ακόμη άτομα που εμφανίζουν … ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ Κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο…αν δε γίνει σωστή χρήση των παραπάνω φαρμάκων…

48 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
όπως ο Σ/Δ (ΧΝΑ) και οι διάφορες σπειραματοπάθειες που μεταβάλλουν το συντελεστή υπερδιήθησης ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ… ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΗ Υπάρχουν όμως και άλλες παθολογικές καταστάσεις … (επηρεάζουν το Lp και το S )

49 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΑ
Στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κατηγορίες ασθενών όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με νεφραγγειακή νόσο

50 Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο
Οι ηλικιωμένοι;

51 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Σκληρυμένα σπειράματα Είναι γνωστό ότι η επίπτωση σπειραματοσκλήρυνσης αυξάνει με την ηλικία… Figure 62.2 Glomerulosclerosis increases with aging. (Adapted from Kaplan C, Pasternack B, Shah H, Gallo G: Age-related incidence of sclerotic glomeruli in human kidneys. Am J Pathol 1975;80:227–234.) ΗΛΙΚΙΑ-ΕΤΗ

52 ΜΕΙΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Καθώς και ότι η νεφρική ροή πλάσματος μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας…όπως φαίνεται από τα διαγράμματα… Figure 62.5 Renal plasma flow (RPF) decreases with age. RPF (PAH clearance) begins to fall rapidly after the age of 50 years, and the rate of decline is more rapid in men than women. (Adapted from Wesson LG Jr: Renal hemodynamics in physiological states. In Physiology of the Human Kidney. New York, Grune & Stratton, 1969, pp 96–108.)

53 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
μπορεί να συμβεί σε κλινικές καταστάσεις όπως: Μειωμένη καρδιακή εξώθηση Υπογκαιμία Έμετοι Διάρροιες Αιμορραγία Διουρητικά Γλυκοζουρία Επιπρόσθετα μειωμένη αιμάτωση των νεφρών στους ηλικιωμένους, μπορεί να συμβεί σε κλινικές καταστάσεις όπως…

54 ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Οξύ εμπύρετο νόσημα Πολυφαρμακία Διουρητικά Καθαρτικά Ηλικία >85 ετών Κατάκλιση

55 ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΟΝΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Η προνεφρική αζωθαιμία εξελίσσεται σε μετα-ισχαιμική ΟΣΝ πιο συχνά στους ηλικιωμένους (23% έναντι 15% στους νεότερους) Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία…

56 Στις αμέσως επόμενες ημέρες
Προσοχή λοιπόν μετά τη χορήγηση των α-ΜΕΑ και ARB για ευρήματα ΟΝΑ όπως: Μείωση του όγκου των ούρων Κλινικά σημεία υπότασης Αύξηση των τιμών ουρίας, κρεατινίνης Στις αμέσως επόμενες ημέρες

57 ΣΧΕΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΟΝΑ ΑΠΟ α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΙΝΟΜΥΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

58 Εδώ βλέπουμε την περίπτωση ινομυικής δυσπλασίας που εμφανίζεται πιο συχνά σε νέες γυναίκες…

59 ΜΟΝΗΡΗΣ ΝΕΦΡΟΣ στένωση απόφραξη
Και εδώ μερικές περιπτώσεις αιτιών νεφραγγειακής νόσου… Figure 61.4A Anatomic variations of ischemic renal disease. The renal artery can be partially or totally occluded in situations of single functioning kidney (a), bilateral disease (b), or unilateral disease with contralateral nonfunction (c). στένωση απόφραξη

60 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΝΟΣΟΣ Figure 61.4B Anatomic variations of ischemic renal disease. The renal artery can be partially or totally occluded in situations of single functioning kidney (a), bilateral disease (b), or unilateral disease with contralateral nonfunction (c).

61 ΜΕ ΑΤΡΟΦΙΚΟ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΑΤΡΟΦΙΚΟ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΝΕΦΡΟ Figure 61.4C Anatomic variations of ischemic renal disease. The renal artery can be partially or totally occluded in situations of single functioning kidney (a), bilateral disease (b), or unilateral disease with contralateral nonfunction (c). στένωση απόφραξη

62 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ
Ισχαιμική νεφρική νόσος ΟΝΑ από α-ΜΕΑ, ARBs Νεφρική ανεπάρκεια από νεφραγγειακή υπέρταση Οξύ πνευμονικό οίδημα (flash) Νεφρική ανεπάρκεια αγνώστου αιτιολογίας σε ενήλικες Αθηροεμβολική νεφρική νόσος Νεφραγγειακή υπέρταση Οξύ νεφρικό έμφρακτο

63 Η ΟΝΑ στις περιπτώσεις αυτές συμβαίνει ημέρες μετά την έναρξη της αντιυπερτασικής αγωγής και συνήθως είναι αναστρέψιμη Δεν εμφανίζουν ΟΝΑ όλοι οι ασθενείς με νεφραγγειακή νόσο που λαμβάνουν α-ΜΕΑ ή και ARBs…

64 Σε ετερόπλευρη στένωση, υπάρχει επαρκής νεφρική λειτουργία στον υγιή νεφρό
Σε αμφίπλευρη στένωση συχνά εμφανίζεται κατακράτηση Na+ με συνέπεια ο GFR να μην εξαρτάται πλέον από την στάθμη της ΑΙΙ Μπορεί όμως αν βρίσκονται σε στέρηση Na+ ή λαμβάνουν διουρητικά … να εμφανίσουν ΟΝΑ

65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΝΑ Είναι συνήθως επιπλεγμένη και η πρόγνωσή της κακή λόγω αγγειοπάθειας και σε άλλα όργανα Οι ασθενείς δεν αποκαθιστούν επαρκή νεφρική λειτουργία πάντοτε και πολλοί εξακολουθούν να εξαρτώνται από την υποκατάσταση

66 ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ
α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ

67 α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ
Πολλοί κλινικοί «φοβούνται» να χρησιμοποιήσουν τα φάρμακα αυτά αφού η έναρξή τους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της κρεατινίνης

68 α-ΜΕΑ ΚΑΙ ARB ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΑ
Συνήθως διαπιστώνεται μείωση 5-15% του GFR εβδομάδες μετά την έναρξη Συχνότερα εμφανίζεται σε άτομα με αυξημένη διούρηση ή υπογκαιμία Η σταθεροποίηση επέρχεται σ’ ένα περίπου μήνα Διακοπή των φαρμάκων ακόμη και μετά 10 έτη, επαναφέρει το GFR στα επίπεδα πριν την έναρξη

69

70 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

71 Ερωτήσεις ;


Κατέβασμα ppt "ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google